Leverandørrelationer

Vattenfalls leverandører er afgørende for vores forretnings succes. 

Det er Vattenfalls vision at være blandt de førende inden for udviklingen af bæredygtige energiløsninger. Det kan opnås gennem effektiv drift overalt i koncernen. For Vattenfall indebærer det at være vores leverandørers foretrukne samarbejdspartner, samtidig med at vi samarbejder i overensstemmelse med vores vision og mål. Vores mål er at levere værdi til vores kunder ved hjælp af ansvarlige indkøbsprocedurer. Vattenfalls leverandører er vigtige interessenter og afgørende for vores forretnings succes.

Handtryk

Vattenfalls leverandører er vigtige interessenter og afgørende for vores forretnings succes.

Hvert år bruger Vattenfall betydelige summer på indkøb af varer og serviceydelser for at understøtte vores forretningsaktiviteter. Den brede vifte af varer og serviceydelser, der indkøbes, omfatter alt fra brændsel til vores produktionsenheder til outsourcet arbejde og serviceydelser, og fra store investeringer i turbiner til kontorforbrugsvarer og IT-løsninger. Vores leverandører er en del af hele værdikæden for vores aktiviteter.

Bæredygtige forhold baseret på tillid

En af de metoder, vi benytter til at vise vores ansvarlighed i hele værdikæden for vores aktiviteter, herunder vores leverandører, er at støtte FN's Global Compact-initiativ og at anvende initiativets grundlæggende principper på områderne menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og kampen mod korruption.

Vores adfærdskodeks for leverandører og partnere er baseret på principperne i FN's Global Compact-initiativ, som vi beder vores leverandører overholde. Adfærdskodekset for leverandører og partnere skal fungere som en platform til at sikre den rette adfærd i forhold til bæredygtigt og tillidsfuldt samarbejde mellem Vattenfall og vores leverandører.

Formålet med adfærdskodekset for leverandører og partnere er at skabe bevidsthed om og påvirke leverandører til at opnå forbedringer inden for bæredygtighed, og at de igen påvirker deres egne underleverandører.

Vattenfalls EU-udbud kan findes på TED (Tenders Electronic Daily).

Registrere dig som leverandør

En mand i et værksted

Leverandørinnovation

Som innovativ leverandør kan du bidrag til en fossilfri fremtid ved at skabe udvikling i samarbejde med os.

Se også

Høje bygninger i solskin

Dette afsnit indeholder finansielle oplysninger om Vattenfall.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.