Vindmølle
Nyhed

Danskerne bedst i vindkraft

I december var Vattenfall – som største leverandør af landbaseret vindkraft i Danmark – med til at sætte ny verdensrekord i vindkraft.

Ifølge tal fra Energinet.dk kom 54,8 procent af Danmarks elektricitet i december måned fra vindkraft. At mere end halvdelen af et lands elektricitet på månedsbasis kommer fra vindkraft er aldrig set før.

I hele 2013 blev 33,8 procent af danskernes elforbrug produceret ved vindkraft. Dagsrekorden blev slået den 21. december, hvor de danske vindmøller producerede mere strøm end hele det samlede danske forbrug den pågældende dag.

Vattenfalls vindmølleanlæg i Danmark producerede i alt 1.172 GWh. Totalt set stod Vattenfall for 10,6 procent af den samlede vindproduktion i Danmark i 2013, som var på 11.100 GWh.

Til trods for rekorden var 2013 generelt et dårligt vindår, med undtagelse af december. Rekorden blev mulig takket være øget kapacitet i form af nye vindmøller.

Vattenfall vil ikke bygge nye vindmølleparker i Danmark i 2014, men i løbet af året vil en repowering af Klim Vindmøllepark foregå. De eksisterende 35 ældre møller vil blive udskiftet med 22 moderne 3 MW vindmøller. Dette vil gøre Klim til Danmarks største vindmøllepark på land.

Den oprindelige pressemeddelelse kan læses på Energinet.dk:
2013 var et rekordår for dansk vindkraft

Se også

I Holland er Vattenfall ved at opføre sin hidtil største hybridenergipark, E...

Nyhed
Horns Rev

Vattenfall indbyder til et virtuelt borgermøde om miljøkonse­kvensrapporten (VVM) for Vest...

Nyhed
Fotograf og havmøller

Billeder

Find og download billeder her.