Skift til indhold Gå til hovednavigation
Støjdæmpende miljøskærme bliver her testet ved Lyngby Omfartsvej
Nyhed

Genbrug af vindmøller skaber nye miljøprodukter

Udfordringerne med genanvendelsen af glasfibervingerne har affødt et produkt, som kan være med til at øge vindmølleindustriens grønne profil.

Flere og flere udtjente vindmøllevinger fra de første ti år af vindmølleæraen har nemlig skabt et stigende behov for håndteringen af alle dele fra de kasserede vindmøller. Mens stålet relativt enkelt kan omsmeltes og genanvendes, er glasfiberen fra vingerne en anderledes udfordring. Vingernes indhold af ikke-brændbare glasfibre på op til 70 % af vingen efterlader en del slagge, som ofte er giftig. Derfor er der god fornuft i at undgå afbrænding og i stedet genanvende glasfiberen til andre produkter, så levetiden af den producerede glasfiber forlænges med mange årtier.

Genbrug med fornuft

I Danmark er der etableret et tværgående samarbejde mellem forskningsverdenen og private virksomheder omkring udviklingen af teknologier til en vedvarende genanvendelse af plastkomponenter, og demonstrere at affald kan anvendes i mange forskellige produkter, komponenter og strukturer. Samarbejdet har fået navnet GenVind.

Fra Vattenfall deltager Rikke Juul Balle som vingespecialist i samarbejdet, og hun udtaler: ”Det er godt, at vi har fået etableret et bredt samarbejde om udvikling af nye teknologier til genanvendelse af kompositmaterialer. Jeg er overbevist om, at vi vil se mange positive resultater i de kommende år på dette område."

Skærmer mod trafikstøj

Et af de firmaer, der er i fuld gang med at genanvende kompositmaterialer er Miljøskærm® i Kgs. Lyngby. De har udviklet en metode til at genanvende glasfiberen fra vindmøllevinger til et isoleringsmateriale. Firmaet producerer miljøskærme, der kan anvendes som permanente eller midlertidige støjskærme, havehegn eller til termisk isolering.

Med støtte fra Miljøstyrelsen blev ideen til fremstillingsmetoden og produktionsteknikken i 2012 undersøgt og siden efterprøvet og dokumenteret på Teknologisk Institut. De første miljøskærme er ved at blive testet som støjværn langs Lyngby Omfartsvej, hvor de forbipasserende bilister formentlig ikke skænker det en tanke, at materialet engang har blæst i vinden og produceret strøm.

Miljøstyrelsen i Danmark anslår, at der årligt kasseres 7.000-10.000 tons glasfibermaterialer i Danmark alene, og at mængden i 2020 vil stige til 15.000-20.000 tons pr. år.

Yderligere oplysninger om GenVind projektet kan fås ved henvendelse til: Rikke Juul Balle

Se også

Wieringermeer vindmøllepark i Holland

PPA'er, eller "Power Purchase Agreements" (aftaler om køb af strøm), er en ofte anvendt te...

Nyhed
Nacellen løftes op fra jorden ved Det Nationale Test Center for Store Vindmøller i Østerild, Foto: Siemens Gamesa

Den kommende vindmølle til Kriegers Flak og Vesterhav Syd samt Vesterhav Nord er blevet op...

Nyhed
Fotograf og havmøller

Billeder

Find og download billeder her.

Abonner

Relaterede links

Mere om Vattenfall

Kort om os

Vattenfall i Danmark

Investor relations (engelsk)

Sociale medier

Vattenfall på Facebook

Vattenfall på Twitter

Vattenfall på YouTube

Vattenfall på Linkedin

Download list