Nyhed

Grønne batterier – et alternativ til dieselgeneratorer

Samarbejde mellem Nuon og den innovative iværksættervirksomhed GreenBattery kan bidrage til stabilitet i elnettet.

Det er et velkendt syn: tungt arbejdende dieselgeneratorer, der fungerer som midlertidig elforsyning. De bruges ofte til arrangementer eller på byggepladser, og de dukker sommetider op inde midt i en travl storby. Hvad der måske er mindre velkendt er, at dieselgeneratorer giver en drastisk stigning i de lokale koncentrationer af luftbårne mikropartikler og sod, hvilket kan have alvorlige og negative konsekvenser for menneskers sundhed.

I Holland tilbyder Nuon nu et alternativ: batterier med bæredygtig elektricitet, der gør det muligt at forvise dieselgeneratorer fra gaderne.

Batteri fra GreenBattery

Selvom stadigt flere kommuner i Holland indfører miljøzoner og forbyder forurenende køretøjer i bymidten – hvilket allerede er indført i 13 store byer, herunder Amsterdam og Rotterdam – tøffer dieselgeneratorerne stadig løs under festivaler, store sportsbegivenheder og på byggepladser. En undersøgelse, som GGD Amsterdam og universitetet i Utrecht har gennemført, viser, at disse generatorer kan være betydelige lokale kilder til dannelse af sod og ultrafine partikler. Udledningerne er skadelige for den offentlige sundhed, med koncentrationer på helt op mod syv gange det normale niveau for sod og mikropartikler.

Mulige anvendelseområder

Indtil nu har der været forsvindende få effektive alternativer, der er velegnede til at blive brugt i både lille og stor skala. I samarbejde med GreenBattery tilbyder Nuon fra og med udgangen af januar batterier, der er opladet med vind- og solenergi, til at dække behovet for midlertidig elforsyning. Batterierne har flere vigtige fordele, ikke mindst at de ikke udleder hverken CO2, mikropartikler eller sod midt i tætbefolkede områder. Batterierne er også ekstremt støjsvage.

Boudewijn Tjeertes, som er Business Developer hos Nuon, fortæller:
"De her batterier betyder, at der ikke længere er brug for dieselgeneratorer. En anden stor fordel er, at på lang sigt vil de grønne batterier kunne spille en betydelig rolle i forhold til håndtering af udsvingene på elnettet, der skyldes den øgede produktion af bæredygtig energi fra vindmøller og solpaneler. Når grønne batterier tilsluttes elnettet på intelligent vis, kan de bidrage til at udjævne udsvingene. Det betyder, at vi kan bidrage til stabilitet i elnettet."

Støjsvag, ren og bæredygtig energi

Nuons samarbejdspartner inden for levering af batterier er iværksættervirksomheden GreenBattery, der har arbejdet med grøn batteriteknologi siden 2015. Iværksætteren Han Huiskamp ser en strålende fremtid for sig:
"Vi kommer helt sikkert til at samarbejde intensivt med Nuon i de næste tre år for at sikre, at de grønne batterier bliver en succes. Nuon er en vigtig aktør i energisektoren med et tæt netværk af bæredygtige ladestationer. Det er vigtigt i forhold til at holde transportruterne for de tunge batterier så korte som muligt. Sammen kan vi hurtigt skabe opmærksomhed om det her fantastiske alternativ til dieselgeneratorer."

Fordelene er tydelige, specielt midt i større byer. Han Huiskamp påpeger:
"Vi reducerer dieselforbruget med 62.000 liter om året og CO2-udledningerne med 159.000 kg om året for hvert batterisystem. Det betyder, at de grønne batterier passer perfekt til bæredygtighedspolitikken hos arrangører af begivenheder, byggefirmaer og kommuner." 

Se også

Solcellepark

Vattenfall og Bosch har underskrevet en energiforsyningsaftale (corporate Power Purchase A...

Nyhed
Omkring 15 personer arbejdede i to dage på at redde en større flok laks tilbage i elven ved kraftværket i Älvkarleby.

Ved Vattenfalls vandkraftværk i Älvkarleby blev adskillige hundrede gydeklare laks fanget ...

Nyhed
Fotograf og havmøller

Billeder

Find og download billeder her.