Nyhed

Dansk entreprenørvirksomhed skal lave kabler og transformerstation til kystnære møller

Vattenfall har gennemført udbudsproces for landbaserede kabler og transformerstation til havmølleparkerne Vesterhav Syd & Nord, og har valgt entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S til opgaven som har en trecifret million kroner værdi.

Vattenfalls vindmølleprojekter vil øge den danske elproduktion fra vind med mere end 20 procent i de kommende år, hvoraf Vesterhav Syd & Nord tegner sig for cirka en fjerdedel af væksten.

"I valget af entreprenør til kabler og transformerstation har vi lagt vægt på erfaring, kvalitet og pris, og vi ser frem til samarbejdet med Aarsleff. Opgaven er et godt eksempel på, hvordan de to projekter giver lokale fordele. Der bliver brug for lokale tjenesteydelser fra hotelophold og restauranter til håndværkere og transport, siger Niels Bjært, projektdirektør for Vesterhav Syd & Nord og Kriegers Flak.

Kablerne, som alle kommer til at ligge under jorden, skal sammen med to transformatorstationer føre strømmen fra stranden til Energinet's opsamlingspunkt, hvorfra den sendes videre til elforbrugerne. De to parker vil tilsammen producere nok elektricitet til at dække det årlige forbrug hos omkring 380.000 danske hjem.

"Vi er glade for at arbejde sammen med Vattenfall om at etablere kabler og transformerstation til de to vindparker. Styring og koordinering af denne type projekt med et bredt felt af faglig ekspertise er en af Aarsleffs kernekompetencer. Desuden er vi specialister i installation af højspændingskabler. Og ud over vores dygtige partnere til de elektriske dele af projektet, skal vi nu til at finde partnere på udførelsen af andre dele af projektet, der starter næste år, siger Christian Trier, Sektionsdirektør i Aarsleff.

For Vesterhav Nord vil kabelruten under jorden være ca. 4,9 km lang og 6,5 km til Vesterhav Syd.

Designaktiviteterne påbegyndes med det samme, mens byggearbejdet forventes at starte i første kvartal af 2019 og slutter i 2020. Den eneste del af landingen over jorden er de to transformatorstationer, der når en maksimal højde på syv meter og vil være omgivet af buske og træer.

Frivillige aftaler med landejere

Kablerne vil krydse en række landejendomme under jorden. Derfor er der indgået frivillige aftaler med alle ejere med undtagelse af en, hvor det har været nødvendigt at ekspropriere.

"Når udgravningsarbejdet er færdigt, bliver overfladen genoprettet, så man ikke kan se, at kablerne krydser området. Derfor er vi glade for, at der er indgået frivillige aftaler med alle lodsejere undtaget en. Ejerne kompenseres for deres besvær, siger Niels Bjært.

Grundejerne kompenseres for at kablet løber på deres ejendom og for eventuel tabt produktion den sæson, hvor byggearbejdet finder sted.

For Vesterhav Nord er der indgået frivillige aftaler med otte lodsejere. For Vesterhav Syd med 26 landejere. Ekspropriationssagen, der er relateret til Vesterhav Syd, er blevet tildelt af Sikkerhedsstyrelsen.

Af Esben Baltzer Nielsen

Se også

Horns Rev

Vattenfall indbyder til et virtuelt borgermøde om miljøkonse­kvensrapporten (VVM) for Vest...

Nyhed

Vattenfall har taget den endelige investeringsbeslutning for Hollandse Kust Zuid 1-4 og fo...

Nyhed
Fotograf og havmøller

Billeder

Find og download billeder her.