Nyhed

Hvad gemmer sig under havbunden?

I forbindelse med etableringen af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havmølleparker udfører Vattenfall geofysiske undersøgelser af de kystnære områder, hvor det er planen at føre søkablerne i land.

Luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” ved en operation i et is-fyldt farvand. Foto: Spectrum Geosurvey

Luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” ses her ved en tidligere operation i et is-fyldt farvand. Fartøjet skal stå for målingen af havbunden på vanddybder fra to meter og ind til kysten. Foto: Spectrum Geosurvey.

I tidsrummet fra april til juni vil to mindre fartøjer sejle frem og tilbage og undersøge havbunden i to kystnære områder henholdsvis syd for Thyborøn og Nord for Hvide Sande. Det er her, Vattenfall planlægger at føre søkablerne fra havmølleparkerne i land. Formålet med den geofysiske undersøgelse er at få et præcist kendskab til geologien under havbunden. Samtidig kortlægges forekomsten af potentielle gamle søminer, skibsvrag og lignende på havbunden. Hvis vejret er godt, tager undersøgelserne blot fem til seks dage, men de vil senest være afsluttet til juni.

Der måles på de geologiske lag i ca. 10 meters dybde under havbunden ved hjælp af seismisk udstyr, der flyder i eller på vandet. Desuden måles vanddybderne i de to områder. Området syd for Thyborøn ligger mellem Vrist og Vejlby Klit, og området nord for Hvide Sande ligger ud for Tyvmose.

Det gode skib ”Maren”

Det gode skib ”Maren” skal foretage undersøgelserne af havbunden på vanddybder mellem to og seks meter. Foto: Spectrum Geosurvey.

Der anvendes en båd og et luftpudefartøj til undersøgelserne. Båden ”Maren” skal undersøge havbunden på vanddybder fra 6 meter og ind til to meter, mens luftpudefartøjet ”Coastal-Pro MACV” måler bunden på vanddybder fra to meter og ind til kysten.

Af: Arne Rahbek

Se også

I Holland er Vattenfall ved at opføre sin hidtil største hybridenergipark, E...

Nyhed
Horns Rev

Vattenfall indbyder til et virtuelt borgermøde om miljøkonse­kvensrapporten (VVM) for Vest...

Nyhed
Fotograf og havmøller

Billeder

Find og download billeder her.