Nyhed

Vattenfalls års- og bæredygtighedsrapport er nu offentliggjort

Vattenfalls års- og bæredygtighedsrapport for 2017 er nu offentliggjort. Den har temaet "Fossilfri inden for en enkelt generation".

Vattenfalls års- og bæredygtighedsrapport for 2017

Rapporten beskriver Vattenfalls strategiske kurs, der fokuserer på vækst i vedvarende energiproduktion og bæredygtige energiløsninger. Samtidig rapporterer virksomheden, at de økonomiske tendenser er vendt i 2017, med et positivt resultat for første gang i fem år.

"Vattenfall fortsætter med at fremme en mere klimaintelligent levevis for virksomhedens kunder, hvor målet er at reducere afhængigheden af fossile brændsler. Det er en udvikling, vi gerne vil være drivkraft for. En række vigtige milepæle blev nået i 2017 på vejen væk fra kul parallelt med en betydelig vækst i produktionen af vedvarende energi," siger Vattenfalls administrerende direktør og CEO, Magnus Hall.

For første gang siden 2012 rapporterer Vattenfall et positivt resultat, med et nettooverskud på 9,6 milliarder svenske kroner i 2017 og et forventet udbytte på 2 milliarder svenske kroner. Ændringen i Vattenfalls forretningsportefølje og den øgede vækst inden for produktion af vedvarende energi har bidraget til en ændret risikoprofil, der også afspejles i virksomhedens nye økonomiske mål.

God fremgang for investeringsprojekter

Eksempler på store investeringsprojekter, der blev idriftsat i løbet af året, er havmølleparken Sandbank (288 MW) i Tyskland, som stod færdig tre måneder før planlagt, og Vattenfalls største landbaserede vindmøllepark i Storbritannien, Pen Y Cymoedd (228 MW).

Som en del af handlingsplanen for reducerede CO2-udledninger fortsatte Vattenfall udfasningen af kulfyret elproduktion i Berlin med omlægningen af et brunkulfyret kraftværk, Klingenberg, til naturgas. Vattenfall besluttede også at investere 305 millioner euro i et nyt gasfyret kraftvarmeværk (CHP) i Marzahn-Hellerdorf i Berlin med en kapacitet på 260 MWel plus 230 MWvarme, som forventes at blive idriftsat i 2020.

For at reducere miljøbelastningen i hele værdikæden fortsatte Vattenfall i årets løb også partnerskabet med store svenske industrivirksomheder, hvor målet er dramatisk at reducere Sveriges samlede udledninger af CO2. Det omfatter projekter, der fokuserer på CO2-fri stålproduktion (HYBRIT sammen med SSAB og LKAB), reducerede CO2-udledninger i cementproduktion (Cementa) og reducerede udledninger fra raffinaderier, der producerer biodiesel (Preem). Udvidelsen af infrastrukturen for elkøretøjer fortsatte, hvilket vil bidrage til at reducere klimabelastningen fra transportsektoren. Netværket InCharge har nu mere end 4.000 opladningspunkter.

Læs hele års- og bæredygtighedsrapporten for 2017

Se også

Solcellepark

Vattenfall og Bosch har underskrevet en energiforsyningsaftale (corporate Power Purchase A...

Nyhed
Omkring 15 personer arbejdede i to dage på at redde en større flok laks tilbage i elven ved kraftværket i Älvkarleby.

Ved Vattenfalls vandkraftværk i Älvkarleby blev adskillige hundrede gydeklare laks fanget ...

Nyhed
Fotograf og havmøller

Billeder

Find og download billeder her.