Nyhed

CEO'er fra den nordiske energisektor opfordrer til ambitiøs europæisk grøn aftale

I en fælles erklæring opfordrer CEO'erne for Fortum, Statkraft og Vattenfall EU til at øge klimaambitionen, så den matcher Paris-aftalen.

capturekonsernsjefer-statkraft.jpg

Fra venstre: Statkrafts administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen, Fortums administrerende direktør Pekka Lundmark og Vattenfalls direktør Magnus Hall. Foto: Statkraft.

CEO'erne for de nordiske energiselskaber opfordrer EU til at øge klimaambitionen, så den matcher Paris-aftalen, og til at nedfælde klimaneutralitetsmålet for 2050 i den europæiske klimalovgivning. På det grundlag skal der etableres en vej frem mod en omkostningseffektiv udledningsreduktion med sammenhængende mellemliggende mål for 2030 og 2040.

Torsdag den 7. november deltog CEO'erne for de tre energiselskaber i et fælles nordisk koalitionsarrangement i Europa-Parlamentet. Magnus Hall, Vattenfalls CEO og administrerende direktør, sagde:

"Vattenfall er stærkt engageret i at være drivkraft for en fossilfri levevis inden for én generation. Med opstarten af en ny europæisk politisk cyklus tror jeg på, at Europa har en unik mulighed for at igangsætte afgørende politiske tiltag frem mod at blive en klimaneutral økonomi inden 2050, drevet af ren el. Vi støtter derfor i høj grad afstemningen af EU's klimamål for 2030 og 2050 med Paris-aftalen, med henblik på at give et stærkt signal og dermed fremme dekarboniseringen af EU's økonomi."

CO2-prissætning er nøglen

De tre nordiske forsyningsvirksomheder tror på, at CO2-prissætningen er nøglen til omkostningseffektiv udledningsreduktion og klimafinansiering. De anbefaler at integrere omkostningerne ved CO2-udledninger i prisen på CO2-tunge produkter og aktiviteter bredere ud i økonomien. Det bør overvejes yderligere at udvide omfanget af EU's emissionshandelssystem til sektorer såsom varme og køling samt transport.

Ud over CO2-udledningsreduktioner vil det være nødvendigt at fjerne CO2 fra atmosfæren for at opnå CO2-neutralitet. Teknologier til fjernelse af CO2 bør anerkendes på behørig vis i lovgivningen og understøttes for at opnå markedsmæssig modenhed.

Elektrificering er den mest effektive metode

Fortum, Vattenfall og Statkraft ser elektrificering som den mest effektive, fleksible og bæredygtige metode til dekarbonisering af økonomien, specielt industri, transport, varme og køling. Det vil blive muliggjort ved hjælp af stærkere samkøringer mellem regioner, konkurrencedygtig kulstoffattig strømforsyning og fleksibilitet på tværs af sektorerne.

De nordiske forsyningsvirksomheder fremhæver, at styring af de finansielle og sociale udfordringer ved energiomstillingen er afgørende for, at tiltagene lykkes. For at det skal lykkes, skal omkostninger og fordele være fair fordelt, og ingen medlemsstat, forbruger eller borger skal lades tilbage.

Nordic Coalition Declaration (PDF, på engelsk)

Af Vattenfalls pressekontor

Se også

Distribution linjer i Randijaur

EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen forklarede i sin årlige tale om unionens til...

Nyhed

På trods af coronakrisen betragter befolkningen i adskillige europæiske lande stadigvæk kl...

Nyhed
Fotograf og havmøller

Billeder

Find og download billeder her.