Træflis
Nyhed

Energiafgrøder – en voksende forretning for Vattenfall

Energiafgrøder er blevet en vigtig kilde til biobrændsel for Vattenfall i Berlin og giver landmænd i de tyske delstater Brandenburg og Schleswig-Holsten en stabil indtægt.

Tobias-Ehm_exp.jpg

Tobias Ehm, Project Manager i Vattenfalls datterselskab Energy Crops.

Vidste du, at Vattenfall dyrker energiafgrøder på 130 lokationer med et samlet areal på over 2.000 hektarer? Heraf ligger de 1.630 hektarer i Brandenburg og Schleswig-Holsten i Tyskland og 430 hektarer i Polen, hvor de forvaltes af Vattenfalls datterselskab Energy Crops Polska.

"Omkring 90 landmænd stiller deres jord til rådighed til gengæld for en årlig afgift i cirka 20 år, men er i hele perioden ansvarlig for dyrkningen af marken. Vattenfall betaler for plantning, rådgiver om dyrkning og organiserer høsten. På den måde giver vi landmanden mulighed for langsigtet planlægning og en løbende indtægt", siger Tobias Ehm, Project Manager i Vattenfalls datterselskab Energy Crops.

Jordforbedring og reducerede CO2-udledninger

Den jord, der anvendes til energiafgrøder, er ofte marker, som ellers er vanskelige at udnytte på grund af landskabets karakter eller jordkvaliteten. Derfor erstatter energiafgrøderne ikke fødevareafgrøder. Efter 20 år vil jorden ofte være væsentligt forbedret uden brug af kunstgødning og egnet til andre afgrøder.

Häckseln-der-Pappeln_KUP.jpg

Poppeltræerne beskæres og omdannes til træflis i én proces.

Energitræ er en vedvarende ressource med en række miljømæssige fordele. Det betyder nemlig, at man kan undgå CO2-udledninger sammenlignet med den konventionelle jorddyrkning, hvor normale landbrugsafgrøder årligt udleder omkring 1.600 kg CO2 pr. hektar i forbindelse med jordbearbejdning, gødskning og høst. Vattenfalls dyrkning af energitræ på marker genererer kun 200 kg CO2-udledning om året pr. hektar.

Desuden resulterer den lange dvaleperiode og løvhanget i øget muldopbygning, hvilket ydermere binder CO2. Ifølge Tobias Ehm vil der årligt blive bundet yderligere 5-10 tons CO2 i jorden pr. hektar. Det svarer i vores tilfælde til så meget som 20.000 tons årligt. Planterne er primært poppel- og piletræer, som vokser hurtigt og har en høj energieffektivitet.

Hurtigtvoksende energiafgrøder

I Brandenburg beskæres poplerne, grenene omdannes til træflis, og de korte træstubbe efterlades på marken. Træet høstes om vinteren, idet der vokser nye skud ud om foråret, og efter tre til fire år er det muligt at høste på ny. Der anvendes årligt 70.000 tons frisk, ubehandlet træ i kraftvarmeværket Märkische Viertel i Berlin, hvilket sparer omkring 70.000 tons CO2-udledning om året. Energy Crops' træproduktion kan dække op til en tredjedel af den årlige efterspørgsel.

Tobias Ehm forklarer: "Ved at beskære træerne i dvaleperioden om vinteren bevares træets vitalitet: Dermed kan der vokse nye skud ud om foråret fra rodstokken. Vi efterlader også løvet på jorden. Det betyder, at de næringsstoffer, som løvet indeholder, kommer tilbage i jorden, og det er således ikke nødvendigt med kunstgødning".

Tierwelt-auf-der-KUP_.jpg

Energiskove udgør et sikkert tilholdssted for dyrelivet.

Dyreliv samt mindre nitrat- og N2O-forurening.

Da de tilplantede arealer er overladt til sig selv i lange perioder, udgør de et sikkert tilholdssted for dyrelivet. Desuden betyder det, at man ikke bruger mineralske gødningsstoffer en markant reduktion af udledningen af nitrat, som ellers er almindelig fra landbruget, i grundvandet og stærkt forurenende N2O i atmosfæren. Energitræ fra markerne leverer ikke alene CO2-neutral brændsel, men bidrager også væsentligt til natur- og klimabeskyttelsen.

Af Niels V. Vester

Se også

Johan Sohlberg, meteorolog hos Vattenfall

Ustadigt vejr i juni, men derefter bliver det mere varmt og tørt. Sådan bliver sommeren if...

Nyhed
Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Vattenfalls CEO, Magnus Hall, er blevet udpeget til President for Eurelectric for de næste...

Nyhed
Fotograf og havmøller

Billeder

Find og download billeder her.