Vattenfall i Danmark

Elhandel

Vattenfall hjælper dig med at gøre din virksomheds energihandel mere rentabel. Hos os får du personlig rådgivning, værdifulde analyseværktøjer samt produkter og tjenester, der er tilpasset dine aktiviteter.

Lad os blive din samarbejdspartner

Vi lægger stor vægt på at forstå specifikke udfordringer inden for forskellige brancher. Er du i ejendoms- eller byggebranchen? Har du en industrivirksomhed med store volumener og mange anlæg? Befinder du dig midt i et projekt, hvor stabilitet og forsyningssikkerhed er helt afgørende? Hos os får du en kontaktperson, som har et tilbundsgående kendskab til din branche.

Vattenfall tilbyder:

  • Individuel behovsanalyse med henblik på den helt rigtige energileverance og personlig rådgivning
  • Miljødeklaration i henhold til den internationale standard EPD
  • Energieffektivisering og tilpassede intelligente løsninger
  • Ladestationer til elbiler og solcelleløsninger
  • Erfarne rådgivere, som har et tilbundsgående kendskab til din branche.
  • Overvågning af prissvingninger på markedet

Kontakt os

Kontakt os, så hjælper vi dig med at gøre din energihandel mere rentabel.

Kvinde med mobiltelefon

Driftsspørgsmål

Hvis du har driftsspørgsmål, kontakt Vattenfalls kundeservice. Tlf. +45 80 25 33 78, døgnet rundt.

Eloverblik

På Eloverblik.dk kan du finde oplysninger om din virksomheds elforbrug samlet på ét og samme sted. Du kan blandt andet få en historik over leverandørskift og følge forbruget på specifikke elmålere. Anvend NemID for at logge ind i datahubben på Eloverblik.dk.

Mand med computer

Generel eldeklaration

Alle har ret til at få en eldeklaration, som beskriver de energikilder, der har været brugt til at fremstille den el, som man køber, og den miljøpåvirkning, elproduktionen har. Hvis din virksomhed ikke har foretaget et aktivt valg af produktionstype, gælder den generelle eldeklaration. Den generelle eldeklaration for Danmark viser gennemsnitsværdien for el solgt i landet efter fradrag af produktionsspecifikt salg.

Ved at vælge oprindelsesmærket el fra den produktionstype, som passer til din virksomhed, får du individuelt miljødeklareret elektricitet.

Eldeklaration

Det er Energinet.dk, der er systemansvarlig, og som hvert år udarbejder den generelle deklaration for Danmark.

Vores el-salg i Danmark 2021

Vattenfalls el-salg (PDF 95 kB)

Diagram over Vattenfalls el-salg i Danmark 2021

Kunderettigheder

Information om virksomhedskunders rettigheder på elmarkedet.

En mand på et kontor

Se også

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Mandlig medarbejder foran elledninger

Vattenfall er et integreret energiselskab med kunden i centrum.