Leverandørrelationer

Faktureringsrutiner

Vi bestræber os på at effektivisere og miljøtilpasse fakturastrømmen fra vores leverandører, og snart bliver e-faktura standard. Vattenfall udfaser papirfakturaerne og vil gerne have, at I undersøger mulighederne for at sende elektroniske fakturaer allerede i dag.

Til dig, som er leverandør og skal fakturere et selskab eller en enhed inden for vores koncern:

E-faktura

Vi har valgt at modtage vores e-fakturaer via tjenesteudbyderen Basware. Dette valg har vi truffet for at give dig som leverandør så stor fleksibilitet som muligt i valget af e-fakturaløsning. Vi modtager de almindeligste XML-formater på markedet, og Basware har samarbejdsaftaler med de fleste større operatører.

Yderligere oplysninger

For at få yderligere oplysninger og påbegynde rejsen mod elektronisk fakturering kan du kontakte os på:

Papirfaktura

Fakturaer der sendes til os, skal – udover at opfylde lovkravene – angive den rette referenceperson og være stilet til det rette selskab. Det ordrenummer som du får af os, når vi afgiver vores ordre, skal stå på alle fakturaer.

De fleste af vores selskaber har fælles behandling af fakturaer. Via linket til højre finder du en liste over vores selskaber samt hvilken faktureringsadresse, de har. Korrekt faktureringsadresse for Danmark, Finland, Storbritannien og Sverige (med visse undtagelser):

Selskabets navn
RU XXXX
SE-169 95 Solna
Sverige

Bemærk, at ovenstående kun gælder fakturaer og ikke ordrebekræftelser, tilbud, aftaler og følgesedler eller anden post.

Mangelfulde fakturaer

Fakturaer, hvor der mangler oplysninger, vil ikke blive registreret i vores systemer, men returneres til leverandøren til korrektion.

Mangelfulde fakturaer er fakturaer uden angivelse af referenceperson eller med fejlagtig adresse. Dertil kommer fakturaer, hvor der skal anvendes omvendt moms, eller hvor leverandørens VAT-nummer ikke fremgår af fakturaen.

Se også

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vi beskæftiger cirka 450 ansatte i Danmark.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.