Leverandørrelationer

Leverandørregistrering i Vattenfall Supplier Bank

Vi evaluerer og holder styr på leverandørerne ved hjælp af vores leverandørregistreringssystem, Vattenfall Supplier Bank (VSB).

Vi bruger VSB for at have opdaterede oplysninger om vores leverandører og for at overvåge, om leverandørerne opfylder specifikke krav, der er gældende for Vattenfall, eksempelvis om arbejdsmiljø og sikkerhed samt bæredygtighed.

VSB administreres af vores serviceudbyder Achilles og består af forskellige registreringsniveauer:

  • Medlem: Leverandøren skal besvare basisspørgeskemaet for at registrere sig.
  • Sølv: Leverandøren skal besvare et komplet spørgeskema for at kvalificere sig, og dokumentation er valgfri.
  • Sølv+: Leverandøren skal besvare et komplet spørgeskema, og dokumentation er obligatorisk (det vil sige, at leverandører, som for eksempel angiver, at de er certificeret i henhold til en kvalitetsstandard, skal uploade et ISO-certifikat eller lignende).

Kontakt Achilles: (+45) 46 74 02 78

Hvilke fordele er der ved at registrere sig i Vattenfall Supplier Bank som potentiel leverandør?

Øg synligheden, reducer omkostningerne, og skab muligheder

Da Achilles-platformen er et fælles kvalifikationssystem, der også anvendes af andre forsyningsselskaber i de nordiske lande og Centraleuropa, vil leverandørerne blive synlige for en større gruppe potentielle kunder.

Ved at bruge en enkelt kvalifikationsportal sparer vi leverandørerne for tid og penge, og det kan også skabe nye udbudsmuligheder. Derudover kan Vattenfalls indkøbere også hurtigere finde kvalificerede leverandører.

Overholdelse af minimumskravene

Vattenfall kræver, at leverandørerne opfylder specifikke minimumskrav. Ved kun at acceptere leverandører, der bekræfter, at de overholder kravene, sikrer vi os, at vi samarbejder med kompetente, dygtige og pålidelige virksomheder.

Et af minimumskravene omfatter udfyldelse af et Vattenfall-specifikt spørgeskema, der findes i VSB-registreringsproceduren.

Minimumskrav

Alle vores leverandører skal erklære sig enige i de 10 principper i FN's Global Compact-initiativ og følge vores adfærdskodeks for leverandører og partnere.

En vindmølle ved en skovvej

Hvordan registrerer jeg mig i Vattenfall Supplier Bank?

Medlem

Medlemsregistrering kræver, at de enkelte leverandører oplyser basisoplysninger såsom produkt-/servicekategorier, salgsområde og kontaktoplysninger. Leverandører kan bruge registreringen som VSB-medlem til at blive synlige for Vattenfalls indkøbere.

Registrering på niveau 1 i VSB er obligatorisk for alle leverandører, der deltager i udbudsrunder om kontrakter med en anslået værdi på ≥400.000 EUR, og for alle leverandører, der leverer serviceydelser med relation til MBL §38 i Sverige. Registrering er gratis for leverandører.

Hvis du kun vil registrere dig på medlemsniveau, skal du svare "Nej" til spørgsmålet: "Ønsker din virksomhed at kvalificere sig til forretningsmuligheder med førende forsyningsselskaber i Norden og Centraleuropa, der anvender de detaljerede regler i EU's forsyningsdirektiv?"

Sølv og Sølv+

For at tilmelde dig VSB Sølv eller Sølv+ skal du svare "Ja" til spørgsmålet: "Ønsker din virksomhed at kvalificere sig til forretningsmuligheder med førende forsyningsselskaber i Norden og Centraleuropa, der anvender de detaljerede regler i EU's forsyningsdirektiv?"

Registrering som VSB Sølv eller Sølv+ er obligatorisk for alle leverandører fra højrisikolande, uanset udbuds-/kontraktværdi, og for alle leverandører, der deltager i EU-udbud.

Du kan svare "Ja" eller "Nej" til spørgsmålet: "Er din virksomhed villig til at uploade dokumenter såsom ISO-certifikater, forsikringscertifikater og årsrapporter i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet?"

Hvis du svarer "Ja", kvalificerer du dig til Sølv+ og skal udfylde et komplet spørgeskema samt uploade specifikke dokumenter. Hvis du svarer "Nej", kvalificerer du dig til Sølv, og upload af dokumentation er valgfrit.

Vattenfall Supplier Bank

Vil du gerne registrere dig som vores leverandør eller ændre dine oplysninger? Besøg Vattenfall Supplier Bank.

Se også

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.