Vindprojekter i Danmark

Vattenfalls produktion af vedvarende energi fra vindmøller kommer til at stige betydeligt i de kommende år.

I Danmark sker dette gennem fornyelsen af eksisterende parker – såkaldt repowering – og i kraft af nye havmølleprojekter.

Vattenfalls samlede planlagte investeringer i 2019 og 2020 forventes at beløbe sig til omkring 39 mia. danske kroner, hvoraf ca. 12,5 mia. danske kroner går til danske vindprojekter.

Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

Vesterhav Nord og Syd er de første havmølleparker i Danmark, hvor det bliver muligt for lokale at blive medejere.

Nørre Økse Sø

Jammerbugt Kommune har godkendt udskiftningen af de 23 vindmøller i Nørre Økse Sø vindmøllepark med moderne vindmøller, som kan producere fire gange så meget vindenergi end de eksisterende.

Nørrekær Enge II

Aalborg og Vesthimmerland kommuner har givet den endelige godkendelse til udvidelsen af Nørrekær Enge Vindmøllepark.

Tjæreborg Enge

Vattenfall ønsker at udskifte de gamle vindmøller ved Tjæreborg Enge i Esbjerg Kommune med færre, moderne møller placeret med større afstand til naboer.

Se også

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.

Vindmølle i havmølleparken Horns Rev 3

Vattenfall er en af Danmarks største udviklere og operatører af vindenergi.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.