Kriegers Flak

Tidsplanen 2012–2021

Kriegers Flak vil være placeret i Østersøen og planlægges at være i fuld drift inden udgangen af 2021. 

2012

Et stort flertal i Folketinget indgår den energipolitiske aftale om opførelsen af flere havmølleparker – bl.a. Kriegers Flak.

2015

Kriegers Flak kommer i udbud.

2016

Vattenfall vinder koncessionen med en pris på 37,2 øre pr. kWh, hvilket er verdens laveste kWh-pris fra en havmøllepark. Der indgås aftaler med grundejere og foretages arkæologiske undersøgelser på land.

2017

Vattenfall vælger det tysk-spanske selskab Siemens Gamesa som leverandør af de 72 vindmøller til Kriegers Flak. Vindmøllen har en effekt på 8,4 MW. Ordren, der også omfatter 41 vindmøller til havmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord, er verdens hidtil største samlede ordre på havmøller.

2017–2018

Energinet.dk installerer fundamenterne på Kriegers Flak til de to transformerstationer på hhv. 220 MW og 400 MW, som dels skal omforme effekten fra vindmøllerne og dels fungere som kobling til de tyske havmølleparker, Baltic 1 og Baltic 2.

Vattenfall og Energinet.dk installerer og idriftsætter i samarbejde en 33kV kobling, mellemspændings-kabler og SCADA-udstyr.

Vattenfall gennemfører en geofysisk og geoteknisk undersøgelse af området.

2018

En række store opgaver udbydes i licitation. Det gælder fremstillingen og installationen af monopæle og overgangsstykker (TP). Det drejer sig også om fremstillingen og placeringen af 33 kV kablerne og installationen af vindmøllerne.

Vattenfalls ingeniører designer fundamenterne, og i slutningen af året begynder certificeringerne.

2019

Der produceres fundamenter/monopæle, overgangsstykker (TP) og 33 kV kabler. Havbunden, hvor fundamenterne til de 72 vindmøller skal stå, sikres mod erosion med et filterlag af sten. Efter nedramningen af monopælene lægges der endnu et lag sten oven på filterlaget.

2020

Fundamenterne, overgangsstykkerne og 33 kV kablerne installeres.

2021

De 72 Siemens Gamesa vindmøller opstilles og sættes i drift løbende.

Relateret indhold

Bølger på havet

Vesterhav Syd bliver på 170 MW og kommer til at bestå af 20 vindmøller.

Himmel og hav

Vattenfall vandt udbuddet om Vesterhav Nord med en historisk lav pris.

Fem vindmøller i Nørre Økse Sø

De 23 vindmøller i Nørre Økse Sø bliver erstattet med 11 moderne vindmøller.