Nørrekær Enge II

Efter udvidelse kommer Nørrekær Enge Vindmøllepark til at bestå af 36 vindmøller.

Aalborg og Vesthimmerland kommuner har givet den endelige godkendelse til udvidelsen af Nørrekær Enge Vindmøllepark. Nørrekær Enge II kommer til at bestå af i alt 36 vindmøller, hvoraf de 20 placeres i Vesthimmerland Kommune og de resterende 16 i Aalborg Kommune. Vindmølleparken får en samlet effekt på minimum 129,6 MW, hvilket svarer til det årlige strømforbrug i 85.000 husstande.

Fakta om Nørrekær Enge II

Placering 20 vindmøller i Vesthimmerland Kommune, 16 vindmøller i Aalborg Kommune.
Vindmøllen Effekt på minimum 3,5 MW. Typen er ikke valgt endnu.
Effekt og produktion Minimum 129,6 MW, svarende til mindst 85.000 husstandes årlige elforbrug.
Navhøjde 85–87 meter
Vingefang 126–130 meter
Total højde Maks. 150 meter

Placering

Nørrekær Enge ligger hen over kommunegrænsen mellem Aalborg og Vesthimmerland.

Nyheder om Nørrekær Enge

Klim Vindmøllepark. Foto: Poul Steen Nordhagen, Nordhagen Kommunikation

Aalborg og Vesthimmerlands kommuner har sagt ja til opstillingen af i alt 36 vindmø...

Nyhed
En båd ved Nørrekær Enge

Nationalmuseets analyser af en boreprøve fra Nørrekær Enge ved Limfjorden viser overrasken...

Nyhed
Visualisering af vindmøller i Nørrekær Enge
Nyhed
23-01-2015

Husjagten er gået ind

Det kan sommetider være nødvendigt at anvende ukonventionelle metoder, n&arin...

Nyhed

Tidsplanen frem til 2021

Anlægsarbejdet begynder i 2020, hvor Vattenfall anlægger to hovedveje og stikveje til møllerne. Der opføres tre broer over hhv. Brøndum kanal og Dybvad Å. Energinet.dk opfører en transformatorstation og lægger kabler i jorden. I løbet af 2020 etableres fundamenterne til de 36 vindmøller. Vindmøllerne sættes op i løbet af 2020 og 2021 og sættes løbende i drift, og hele parken ventes at være i drift i løbet af 2021.

Miljøvurdering af Nørrekær Enge

Læs redegørelse for vurdering af virkninger på miljø – VVM – på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

Eventuelt værditab af naboejendomme

Lov om fremme af vedvarende energi (VE) giver naboer til vindmøller mulighed for at få erstatning for eventuelt værditab på deres ejendomme. Værditabets størrelse fastsættes af en uafhængig myndighed og tabet dækkes, hvis ejendommen taber mere end 1 procent i værdi. Anmeldelse skal ske inden vindmøllerne opstilles.

Relateret indhold

Fem vindmøller i Nørre Økse Sø

De 23 vindmøller i Nørre Økse Sø bliver erstattet med 11 moderne vindmøller.

Stranden ved Søndervig

Vesterhav Syd bliver på 170 MW og kommer til at bestå af 20 vindmøller.

Opførelse  af havmølle i Horns Rev

Horns Rev 3 vil øge den samlede danske elproduktion fra vind med cirka 12 procent.