Vesterhav Nord

Havvind med lokale medejere

Som noget nyt for vindmølleparker til havs er de kystnære vindmølleparker i 2018 blevet omfattet af reglerne om lokalt medejerskab. Det betyder, at borgerne i Lemvig Kommune og ejere af fritidshuse, som de har haft i mindst to år, kan blive medejere af Vesterhav Nord med op til 20 pct.

Medejerskabet har lokale investorer tidligere benyttet sig af i forbindelse med Vattenfalls opførelse af nye landmøller eller renovering af allerede eksisterende vindmølleparker på land.

Et sikkert afkast

Medejerskabet betyder nye muligheder for lokale investorer, der ønsker et sikkert afkast. Det betyder også en større lokal forankring for vindmølleparken og en optimal produktion af miljøvenlig, vedvarende energi.

Erstatning for værditab

Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte møller må forventes at påføre de pågældende ejendomme et værditab.

Godt naboskab

Godt naboskab gennem dialog og lokalt medejerskab har høj prioritet for Vattenfall Vindkraft, når vi etablerer vindmølleparker. Gode naboer har man glæde af.

Beskæftigelse

Både Vesterhav Nord og søsterparken Vesterhav Syd ventes at skabe tusindvis af job i opførelsesperioden. Derefter etableres mellem 50 og 100 permanente job til drift og vedligehold af vindmølleparkerne. Erfaringerne viser, at den direkte beskæftigelse samtidig afføder indirekte beskæftigelse.

Relateret indhold

Bølger på havet

Vesterhav Syd bliver på 170 MW og kommer til at bestå af 20 vindmøller.

To både på vand foran Nørrekær Enge vindmøllepark

Nørrekær Enge kommer efter udvidelsen til at bestå af i alt 36 vindmøller.

Tjæreborg Enge vindmøllepark

En af Danmarks ældste vindmølleparker får nyt liv med nye moderne møller.