Kestävä kehitys

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Tämä tarkoitus antaa selkeän suunnan strategiallemme ja toiminnoillemme, joihin kestävyysajattelu kuuluu osana. Vattenfallin strategia heijastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja kuusi näistä tavoitteista on todettu yhtiölle erittäin tärkeiksi ja sellaisiksi, joita Vattenfall voi parhaiten edistää koko maailman mittakaavassa.

Yhteiskuntavastuumme

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista vaikutuksistamme. Vaikutamme toimitusketjuun ja sitoudumme sidosryhmiin.

Ympäristövastuumme

Meillä on vastuu ympäristökuormituksestamme. Ympäristökysymyksiä käsitellään liiketoiminnan keskeisenä osana.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Strategiamme heijastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kuusi näistä tavoitteista on todettu yhtiölle erittäin tärkeiksi.

Rakennustyömaa Slussen Tukholmassa

Asiaan liittyvä sisältö

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Tietokone ja papereita.

Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa toimissamme ja päätöksissämme.

Kaksi teknikkoa kiipeämässä Kriegers Flak -tuuliturbiiniin

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.