Kestävä kehitys

Vattenfallin tarkoituksena on edistää ilmastoälykkäämpää elämää ja mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa. 

 

Tämä tarkoitus antaa selkeän suunnan strategiallemme ja toiminnoillemme, joihin kestävyysajattelu kuuluu osana. Vattenfallin strategia heijastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ja kuusi näistä tavoitteista on todettu yhtiölle erittäin tärkeiksi ja sellaisiksi, joita Vattenfall voi parhaiten edistää koko maailman mittakaavassa.

Yhteiskuntavastuumme

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista vaikutuksistamme. Vaikutamme toimitusketjuun ja sitoudumme sidosryhmiin.

Ympäristövastuumme

Meillä on vastuu ympäristökuormituksestamme. Ympäristökysymyksiä käsitellään liiketoiminnan keskeisenä osana.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Strategiamme heijastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kuusi näistä tavoitteista on todettu yhtiölle erittäin tärkeiksi.

Rakennustyömaa Slussen Tukholmassa

Asiaan liittyvä sisältö

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Tietokone ja papereita.

Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa toimissamme ja päätöksissämme.

Kaksi teknikkoa kiipeämässä Kriegers Flak -tuuliturbiiniin

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.