YK:n kehitystavoitteet

Vattenfallin strategia vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

Vuoden 2016 olennaisuusanalyysin, strategisten tavoitteidemme analyysin sekä sisäisten vuoropuhelujen ja työpajojen perusteella Vattenfall nimesi kuusi tavoitetta, jotka ovat yhtiölle tärkeimpiä ja joita se voi parhaiten edistää koko maailman mittakaavassa. Uudemmissa oleellisuusanalyyseissa vuosilta 2018 ja 2020 vahvistetaan nämä kuusi ensisijaista YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet ovat kehotus toimiin, joiden perusteella on edistettävä hyvinvointia samalla planeettaamme suojellen.

Ensisijaiset YK-tavoitteemme

7

Kohtuuhintainen ja puhdas energia

9

Teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri

11

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

12

Kestävä kulutus ja tuotanto

13

Toiminta ilmaston hyväksi

17

Kumppanuus tavoitteiden saavuttamiseksi

Vattenfall vaikuttaa myös useisiin muihin tavoitteisiin paikallisesti (esimerkiksi 5 Sukupuolten tasa-arvo, 8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, 15 Maanpäällinen elämä) tai toimittajien välityksellä (esimerkiksi 6 Puhdas vesi ja sanitaatio, 8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, 10 Eriarvoisuuden vähentäminen).

Miten Vattenfall aikoo saavuttaa nämä kuusi ensisijaista tavoitetta?

TAVOITE 7 Kohtuuhintainen ja puhdas energia on asia, josta strategisessa tavoitteessamme Johtaminen kohti kestävää kulutusta on kyse. Vattenfall vaikuttaa tähän esimerkiksi Ympäristöselosteen (EPD) ja Elinkaarianalyysien (LCA) kaltaisilla hankkeilla, jotta kuluttajat tietävät, millainen vaikutus heidän Vattenfallilta ostamallaan sähköllä ja lämmöllä on.

Vattenfall kehittää uusia tuotteita, joiden avulla kuluttajat voivat tuottaa omaa energiaansa (aurinko, lämpöpumput) ja myös myydä sitä Vattenfallille tai muille (PowerPeers). Alankomaissa Vattenfall/Nuon on liittynyt hankkeeseen nimeltä Energy Poverty (Energiaköyhyys). Yhdessä vakuutusyhtiöiden sekä useiden kaupunkien ja kuntien, kuten Amsterdamin ja Almeren, kanssa Vattenfall etsii ratkaisuja, jotka estävät asiakkaita joutumasta velkaloukkuun.

Tavoitteeseen 7 sisältyy myös energiatehokkuuden parantaminen. Vattenfall tarjoaa asiakkaille vinkkejä, miten kodeissa ja yrityksissä voidaan säästää energiaa tehokkaamman teknologian avulla. Ylitimme sisäisen 1 000 GWh:n energiatehokkuustavoitteemme kaudella 2016–2020 40 GWh:lla.

TAVOITE 9 Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit on tavoite, johon liittyen Vattenfall on käynnistänyt useita uusia kumppanuuksia ja hankkeita, kuten yhteistyöhankkeita runsaasti energiaa kuluttavien teollisuusyritysten kanssa, esimerkkeinä SSAB/LKAB, Cementa ja Northvolt. Myös koko sähköiseen liikkuvuuteen panostaminen ja kaikki siihen sisältyvät, vanhemmista kumppanuuksiin perustuvista hankkeista, kuten Roadmap Sweden, Elbilsupphandlingen ja Nollzon uuteen InCharge-verkkoon, heijastavat Vattenfallin pyrkimystä kehityksen edistämiseen ja vaikuttamiseen.
 
TAVOITE 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt. Vattenfallin yhteistyö Uppsalan kanssa on hyvä esimerkki yhteisen ilmastotavoitteen toteuttamisesta kaupungin kanssa (ilmastoprotokolla oli luonteeltaan ainutlaatuinen ja huomattavasti aikaansa edellä, ja sen jälkeen on solmittu uusi yhteistyösopimus) investoimalla infrastruktuuriin (sähkö, kaukolämpö uusiutuvilla polttoaineilla ja jätteenpoltolla, kaukojäähdytys, sähköisiin ajoneuvoihin liittyvät latausratkaisut) ja tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa kaupungeissa.

100% Renewable -hanke (Ruotsissa, mutta myös Vattenfallin Saksaa ja Alankomaita varten tekemät tutkimukset) ovat tarjonneet hyvän pohjan keskustelulle eri toimijoiden (kaupungit, poliitikot jne.) kanssa 100-prosenttisesti uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisen toteuttamisesta ja optimoimisesta. 

Tavoitteeseen sisältyy myös "maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojaaminen", mikä heijastuu Vattenfallin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi Pen y Cymoedd ja saamelaisalueet sekä entinen Sorbs Itä-Saksassa. 
 
TAVOITE 12 Kestävä kulutus ja tuotanto sopii erittäin hyvin Power Climate Smarter Living -tavoitteemme ja strategisten tavoitteidemme Johtaminen kohti kestävää kulutusta ja Johtaminen kohti kestävää tuotantoa kanssa. Vattenfallin koko CO2-tiekartassa on kyse kestävästä tuotannosta ja asiakkaidemme ja kumppaneidemme tukemisesta energian kestävässä käytössä ja myös heidän omassa kestävässä tuotannossaan. Vattenfallin koko CO2-tiekartassa on kyse kestävästä tuotannosta. 

Lisäksi tuulivoimahankkeet, Klingenbergin ruskohiililaitoksen muuntaminen kaasuvoimalaksi, asiakastarjoukset, kuten EnergyWatch ja lämpöpumput, selkeät tuoteselosteet, kuten EPD ja LCA, yhteistyö toimittajien ja asiakkaiden kanssa ja runsaasti energiaa kuluttavien teollisuudenalojen, kuten datakeskusten, houkutteleminen Ruotsiin maista, joiden sähköntuotannosta suurempi osa tapahtuu fossiilisten polttoaineiden avulla, ovat sitoumukseemme liittyviä näyttöjä.

Tavoitteesta 12 resurssien käytön tehokkuus, seuraa samalla vaarallisten kemikaalien, jätteen sekä ilmaan ja veteen päätyvien päästöjen vähenemistä. Esimerkiksi Vattenfall alkoi korvata kreosootilla kyllästettyjä sähköpylväitään Distribution-toiminta-alueella uusilla nykyaikaisilla tolpilla. Käynnissä on keskusteluja ja seurantaa kiertotalouteen liittyvistä kemikaaleista ja jätteistä. 
 
TAVOITE 13 Ilmastotoiminta. Painopisteemme ja tarkoituksemme - Power Climate Smarter Living - on täysin tämän tavoitteen mukainen. Vattenfall on sitoutunut ilmastotoimiin ja energiasiirtymään, kuten 100% Renewable, 100% Energiewende ja 100% renewable NL. 
Euroopan tasolla Vattenfall osallistuu erilaisiin keskusteluihin Euroopan päästökauppajärjestelmän parantamisesta, fossiiliriippuvuuden lopettamisesta, kestävästä biopolttoaineesta jne. 
 
TAVOITE 17 Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi. Laaja yhteistyö on monella tavalla menestyksen edellytys, koska tavoitteiden mittakaavan on oltava suuri, jotta vaikutus olisi maailmanlaajuinen. Vattenfall on tehostanut yhteistyötään muiden toimijoiden kanssa. Tämä koskee kuljetusalan ja teollisuusalojen sähköistämistä, tuulivoiman rakentamista (sijoittajien mukaantuomista ja yhteistyötä Eurowindin sisällä yhteisten kestävyyskriteerien löytämiseksi ja suunnittelun, rakentamisen ja toiminnan virtaviivaistamiseksi jne.) ja kestävien tuotteiden tarjoamista asiakkaillemme yhteistyössä esimerkiksi Brainheartin ja Varmt & Sköntin kanssa Ruotsissa sekä suurempien asiakkaidemme auttamista kestävään tuotantoon pääsemisessä (HYBRIT [teollisuusyhteistyö], Northvolt [akkujen valmistus]). 

Asiaan liittyvä sisältö

Tietokone ja papereita.

Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa toimissamme ja päätöksissämme.

Kaksi teknikkoa kiipeämässä Kriegers Flak -tuuliturbiiniin

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.

Järvi talvella

Ihmisoikeuksien suojelu on tärkeää meille ja sidosryhmillemme.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Lue strategisista ja taloudellisista tavoitteistamme.