Orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva lausunto

Ihmisoikeuksien suojelu on tärkeää meille ja sidosryhmillemme. 

Olemme selkeästi todenneet sitoutuneemme suojelemaan ihmisoikeuksia konsernin Vastuullisuuspolitiikassa, Käyttäytymistä ja tinkimättömyyttä käsittelyvissa toimintaohjeissa, Tavarantoimittajien menettelytapaohjeessa ja orjuutta ja ihmisoikeuksia koskevassa lausunnossa (Yhdistyneen kuningaskunnan Modern Slavery Act -lain mukaan). 
 
Ihmisoikeudet olivat Vattenfallin painopistealue vuonna 2016, ja pyrimme vuoden aikana useilla toimenpiteillä vahvistamaan ihmisoikeuksien suojelua kaikkialla arvoketjussa. Olemme korostaneet ihmisoikeuksien merkitystä toimitusketjussamme vahvistamalla due diligence -menettelyä ja tarkastamalla Tavarantoimittajien menettelytapaohjeen. Hankimme myös riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastamaan ihmisoikeusvaikutuksia kaikkialla arvoketjussamme ja tunnistamaan liiketoimintamme merkittävimpiä riskejä. 
 
Olemme laatineet Yhdistyneen kuningaskunnan Modern Slavery Act -lain mukaisen orjuutta ja ihmisoikeuksia koskevan lausunnon, joka sisältää lisätietoja toiminnastamme painottaen erityisesti toimitusketjua. 

Asiaan liittyvä sisältö

Tietokone ja papereita.

Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa toimissamme ja päätöksissämme.

Työntekijä vesivoimalaitoksessa

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.

Vattenfallin strategia vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Katso myös

Helikopteri – merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Tukholman uutta arkkitehtuuria

Vattenfallissa on kuusi liiketoiminta-aluetta, jotka on järjestetty viideksi operatiivisek...