Raportointi ja luokitukset

Haluamme olla yhteiskuntavastuuraportoinnissamme mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä. 

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina. Lisäksi raportoimme YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajana kestävyystuloksistamme joka vuosi Global Reporting Initiative -aloitteen ohjeiden mukaisesti. 
 
Kestävyysluokitukset ovat sijoittajille yhä tärkeämpi huomioitava seikka, samoin kuin energiantoimittajia valitseville yritysasiakkaille. Vattenfall on ylpeä siitä, että eräät ESG (ympäristö, yhteiskunta, hallinto) -luokituslaitokset ovat luokitelleet sen korkealle kestävyystulosten perusteella. 

Maailmanlaajuinen raportointihanke

Sustainalytics – alan johtava yritys 

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotutkimusten (ESG) maailmanlaajuinen toimittaja Sustainalytics on luokitellut Vattenfallin johtavaksi yritykseksi vuonna 2018. Tämä on parannus viime vuoden luokituksesta (luokitteluna "outperformer") ja paras mahdollinen luokitus. Korkea luokitus on tunnustus Vattenfallin yleisesti vahvoista käytännöistä ja ohjelmista keskeisten ESG-ongelmien hallitsemiseksi. Vattenfallia verrattiin arvioinnissa 192 muuhun yhtiöön öljy-, kaasu- ja energia-aloilla. Luokitus on erittäin tärkeä, koska monet sijoittajat huomioivat Sustainalyticsin analyysin investointipäätöksiä tehdessään.

EcoVadis - gold-luokitus 

Vattenfall sai jälleen EcoVadisilta gold-luokituksen vuodelta 2019. EcoVadis ylläpitää verkkoalustaa, joka luokittelee maailmanlaajuisia toimitusketjuja kestävyyden perusteella. Tämä tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden seurata toimittajiensa CSR-tuloksia maailmanlaajuisesti. EcoVadis analysoi CSR-käytäntöä, toteutusta ja tuloksia yhteiskunnallisten ja ympäristönäkökohtien osalta etiikan ja toimitusketjun vastuullisuuden alueella. Gold-luokitus tarkoittaa, että Vattenfall on parhaan 1 %:n joukossa EcoVadisin arvioimista toimittajista kaikissa kategorioissa (40 000 toimittajaa) ja parhaan 3 %:n joukossa sähkön, kaasun, höyryn ja ilmastoinnin kategoriassa.

CDP – Carbon Disclosure Project -luokitus

Carbon Disclosure Project (CDP) on maailman johtava ympäristötietojen raportointijärjestelmä. Se tarjoaa yrityksille, kaupungeille ja organisaatioille mahdollisuuden ilmastoon liittyvien strategioiden, tulosten sekä riskien ja mahdollisuuksien julkaisuun. Sijoittajat ja asiakkaat käyttävät usein CDP-hankkeeseen raportoituja tietoja päätöstensä perusteena.

CDP antaa yritysten tulosten ja niiden ilmoittamien tietojen perusteella arvosanan väliltä A-F asetettujen kriteerien mukaan. Vuoden 2019 tuloksesta Vattenfall sai arvosanan A, joka on osoitus johtavasta ilmastoasioiden hallinnasta. Tähän tulokseen yltää vain 2 % yli 8 000 arvioidusta yrityksestä. Vattenfall saa tunnustusta toiminnastaan päästöjen vähentämiseksi, ilmastoriskien lieventämiseksi ja vähähiilisen talouden kehittämiseksi.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Lue lisää Vattenfallin uusiutuvasta energiantuotannosta ja kestävistä energiaratkaisuista.

Vesivoimalaitos Stornorrfors Ruotsissa. Kuvaaja: Jennie Pettersson