Raportointi ja luokitukset

Haluamme olla yhteiskuntavastuuraportoinnissamme mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä. 

Käytämme GRI:n raportointiohjeita ohjaavina periaatteina yhteiskuntavastuuraportoinnissamme. Lisäksi raportoimme YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajana yhtiön kestävyystuloksista joka vuosi ja viestimme vuosikertomuksessa ja yhteiskuntavastuuraportissa ilmastokestävyyttä koskevat riskit ja mahdollisuudet Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) -suositusten mukaisesti. Olemme sitoutuneet usean kestävän kehityksen seurannan luokituslaitoksen vaatimuksiin ja liittyneet myös Green Assets Wallet -alustaan tukeaksemme vihreiden joukkovelkakirjamarkkinoiden läpinäkyvyyttä.
 
Kestävyysluokitukset ovat sijoittajille yhä tärkeämpi huomioitava seikka, samoin kuin energiantoimittajia valitseville yritysasiakkaille. Vattenfall on ylpeä siitä, että eräät ESG (ympäristö, yhteiskunta, hallinto) -luokituslaitokset ovat luokitelleet sen korkealle kestävyystulosten perusteella. 

Maailmanlaajuinen raportointihanke

EcoVadis - gold-luokitus 

Vattenfall sai jälleen EcoVadisilta gold-luokituksen vuodelta 2019. EcoVadis ylläpitää verkkoalustaa, joka luokittelee maailmanlaajuisia toimitusketjuja kestävyyden perusteella. Tämä tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden seurata toimittajiensa CSR-tuloksia maailmanlaajuisesti. EcoVadis analysoi CSR-käytäntöä, toteutusta ja tuloksia yhteiskunnallisten ja ympäristönäkökohtien osalta etiikan ja toimitusketjun vastuullisuuden alueella. Gold-luokitus tarkoittaa, että Vattenfall on parhaan 1 %:n joukossa EcoVadisin arvioimista toimittajista kaikissa kategorioissa (40 000 toimittajaa) ja parhaan 3 %:n joukossa sähkön, kaasun, höyryn ja ilmastoinnin kategoriassa.

CDP – Carbon Disclosure Project -luokitus

Carbon Disclosure Project (CDP) on maailman johtava ympäristötietojen raportointijärjestelmä. Se tarjoaa yrityksille, kaupungeille ja organisaatioille mahdollisuuden ilmastoon liittyvien strategioiden, tulosten sekä riskien ja mahdollisuuksien julkaisuun. Sijoittajat ja asiakkaat käyttävät usein CDP-hankkeeseen raportoituja tietoja päätöstensä perusteena.

CDP antaa yritysten tulosten ja niiden ilmoittamien tietojen perusteella arvosanan väliltä A-F asetettujen kriteerien mukaan. Vuoden 2019 tuloksesta Vattenfall sai arvosanan A, joka on osoitus johtavasta ilmastoasioiden hallinnasta. Tähän tulokseen yltää vain 2 % yli 8 000 arvioidusta yrityksestä. Vattenfall saa tunnustusta toiminnastaan päästöjen vähentämiseksi, ilmastoriskien lieventämiseksi ja vähähiilisen talouden kehittämiseksi.

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Lue lisää Vattenfallin uusiutuvasta energiantuotannosta ja kestävistä energiaratkaisuista.

Vesivoimalaitos Stornorrfors Ruotsissa. Kuvaaja: Jennie Pettersson