Raportointi ja luokitukset

Haluamme olla yhteiskuntavastuuraportoinnissamme mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä. 

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina. Lisäksi raportoimme YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajana kestävyystuloksistamme joka vuosi Global Reporting Initiative -aloitteen ohjeiden mukaisesti. 
 
Kestävyysluokitukset ovat sijoittajille yhä tärkeämpi huomioitava seikka, samoin kuin energiantoimittajia valitseville yritysasiakkaille. Vattenfall on ylpeä siitä, että eräät ESG (ympäristö, yhteiskunta, hallinto) -luokituslaitokset ovat luokitelleet sen korkealle kestävyystulosten perusteella. 

Maailmanlaajuinen raportointihanke

Sustainalytics – alan johtava yritys 

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotutkimusten (ESG) maailmanlaajuinen toimittaja Sustainalytics on luokitellut Vattenfallin johtavaksi yritykseksi vuonna 2018. Tämä on parannus viime vuoden luokituksesta (luokitteluna "outperformer") ja paras mahdollinen luokitus. Korkea luokitus on tunnustus Vattenfallin yleisesti vahvoista käytännöistä ja ohjelmista keskeisten ESG-ongelmien hallitsemiseksi. Vattenfallia verrattiin arvioinnissa 192 muuhun yhtiöön öljy-, kaasu- ja energia-aloilla. Luokitus on erittäin tärkeä, koska monet sijoittajat huomioivat Sustainalyticsin analyysin investointipäätöksiä tehdessään.

EcoVadis - gold-luokitus 

Vuodelta 2018 Vattenfall sai EcoVadisilta gold-luokituksen. EcoVadis ylläpitää verkkoalustaa, joka antaa kestävyysluokituksia maailmanlaajuisille toimitusketjuille. Tämä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden seurata toimittajien CSR-tuloksia maailmanlaajuisesti. EcoVadis analysoi CSR-käytäntöä, toteutusta ja tuloksia yhteiskunnallisten ja ympäristönäkökohtien osalta etiikan ja toimitusketjun vastuullisuuden alueella. Gold-luokitus tarkoittaa, että Vattenfall on parhaan 1 %:n joukossa EcoVadisin arvioimista toimittajista kaikissa kategorioissa (40 000 toimittajaa) ja parhaan 5 %:n joukossa sähkön, kaasun, höyryn ja ilmastoinnin kategoriassa. 

CDP – Carbon Disclosure Project -luokitus

Carbon Disclosure Project (CDP) on maailman johtava ympäristötietojen raportointijärjestelmä. Se tarjoaa yrityksille, kaupungeille ja organisaatioille mahdollisuuden ilmastoon liittyvien strategioiden, tulosten sekä riskien ja mahdollisuuksien julkaisuun. Sijoittajat ja asiakkaat käyttävät usein CDP-hankkeeseen raportoituja tietoja päätöstensä perusteena.

CDP antaa yritysten tulosten ja niiden ilmoittamien tietojen perusteella arvosanan väliltä A-F asetettujen kriteerien mukaan. Vuonna 2017 Vattenfall saavutti arvosanan A- (johtotaso), ja se arvioitiin alan keskiarvoa paremmaksi kaikissa arvioiduissa kategorioissa.

Vattenfallin korkea arvosana osoittaa, että ymmärrämme hyvin riskimme ja mahdollisuutemme, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, ja strategiat näiden riskien ja mahdollisuuksien lieventämiseen tai hyödyntämiseen sekä ilmoitamme päästömme läpinäkyvästi kaikkialla arvoketjussa. 

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Lue lisää Vattenfallin uusiutuvasta energiantuotannosta ja kestävistä energiaratkaisuista.

Lapset seisovat kukkulalla