Raportointi ja luokitukset

Haluamme olla yhteiskuntavastuuraportoinnissamme mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä. 

Käytämme GRI:n raportointiohjeita ohjaavina periaatteina yhteiskuntavastuuraportoinnissamme. Lisäksi raportoimme YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajana yhtiön kestävyystuloksista joka vuosi ja viestimme vuosikertomuksessa ja yhteiskuntavastuuraportissa ilmastokestävyyttä koskevat riskit ja mahdollisuudet Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) -suositusten mukaisesti. Olemme sitoutuneet usean kestävän kehityksen seurannan luokituslaitoksen vaatimuksiin ja liittyneet myös Green Assets Wallet -alustaan tukeaksemme vihreiden joukkovelkakirjamarkkinoiden läpinäkyvyyttä.
 
Kestävyysluokitukset ovat sijoittajille yhä tärkeämpi huomioitava seikka, samoin kuin energiantoimittajia valitseville yritysasiakkaille. Vattenfall on ylpeä siitä, että eräät ESG (ympäristö, yhteiskunta, hallinto) -luokituslaitokset ovat luokitelleet sen korkealle kestävyystulosten perusteella. Lisätietoja on ESG liittyvää luokitusta käsittelevällä sivulla (englanniksi).

Maailmanlaajuinen raportointihanke

Vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Lue lisää Vattenfallin uusiutuvasta energiantuotannosta ja kestävistä energiaratkaisuista.

Katso myös

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Vesivoimalaitos

Tietoa Vattenfallin taloudesta.

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Asiaan liittyvä sisältö

Tietokone ja papereita.

Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa toimissamme ja päätöksissämme.

Kaksi työntekijää voimalaitoksessa

Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeää.

Tummatukkainen lapsi

Ihmisoikeuksien kunnioitus on vastuullisen liiketoiminnan ydin.