Yhteiskuntavastuumme

Olemme yhteiskunnan osa ja kumppani.

Vaikutamme yhteiskuntaan yhteiskunnallisella, taloudellisella, ympäristön, paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Pyrimme jatkuvasti ymmärtämään vaikutustamme paremmin ja hallitsemaan sitä, maksimoimaan positiiviset ja minimoimaan negatiiviset vaikutukset. 

Sidosryhmiin sitoutuminen

Sitoutumalla aktiivisesti sidosryhmiin pyrimme ymmärtämään heidän meihin kohdistuvat odotukset.

Toimitusketjumme

Keskitymme toimitusketjumme yhteiskunnallisiin ja ympäristönäkökulmiin ja työskentelemme yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa.

Ihmisoikeudet

Tiedostamme vastuumme kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeussopimuksia.

Tummatukkainen lapsi

Katso myös

Kaksi teknikkoa kiipeämässä Kriegers Flak -tuuliturbiiniin

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.

Tietokone ja papereita.

Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa toimissamme ja päätöksissämme.

Niitty

Edessämme olevat haasteet vaativat nopeita toimenpiteitä, ja me Vattenfallilla olemme valm...