Yhteiskuntavastuumme

Sidosryhmiin sitoutuminen

Sidosryhmien vaihtelevien ja joskus ristiriitaisten tavoitteiden ymmärtäminen ja tasapainottaminen ja niihin vastaaminen on tärkeä osa Vattenfallin vastuuta. Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa auttaa meitä saamaan selville, mitä ne pitävät tärkeänä ja mitä meiltä odotetaan, löytämään sopivia ratkaisuja, saamaan hyväksynnän toimillemme ja tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä. 

Koska vaikutusalueemme on laaja, meillä on monia eri sidosryhmiä. Niihin kuuluvat asiakkaamme, kansalaisjärjestöt, paikalliset yhteisöt, liiketoimintakumppanit, tavarantoimittajat, viranomaiset, omistaja (Ruotsin valtio), työntekijät ja koko yhteiskunta. 

Sitoudumme sidosryhmiimme monin eri tavoin, joihin kuuluvat mm. Vattenfallin projektienhallintamalli (projekteille), kahdenväliset keskustelut ja olennaisuusanalyysit, joiden avulla saamme tietoa sidosryhmien Vattenfalliin ja toimintaamme liittyvistä tavoitteista ja odotuksista.

Olennaisuusanalyysi

Katso tuoreimmasta olennaisuusanalyysistämme lisätietoa sidosryhmiemme tavoitteista ja Vattenfallia koskevista odotuksista.

Mies ja lapsi keittiössä

Asiaan liittyvä sisältö

Tummatukkainen lapsi

Ihmisoikeuksien kunnioitus on vastuullisen liiketoiminnan ydin.

Laiva merellä

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ulottuu myös toimitusketjuumme.

Viisi työntekijää kävelevät sähkölinjojen alla

Olemme mukana useissa kestävän toimitusketjun aloitteissa.

Katso myös

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.