Yhteiskuntavastuumme

Toimitusketjun vastuu

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ei koske vain omaa toimintaamme, vaan se ulottuu myös toimitusketjuumme. Keskittymällä yhteiskunnallisiin ja ympäristöasioihin kaikkialla toimitusketjussa voimme saavuttaa pitkäaikaisia etuja, lähinnä pienentämällä riskejä ja kustannuksia ja parantamalla brändimme arvoa.

Vattenfallilla on noin 30 000 toimittajaa neljässä ensisijaisessa hankinta- ja ostovirrassa: tavarat ja palvelut, raaka-ainepolttoaineet; hiili, biomassa, maakaasu ja öljy, suoraan hankitut lämmityspolttoaineet ja ydinpolttoaine. 

Hankinta

Lue lisää joidenkin raaka-ainepolttoaineiden hankinnasta.

Strategia 

Toimittajien sitoutumisstrategiamme, kestävyysarviointien ja erityisissä alan hankkeissa tehtävän yhteistyön avulla pyrimme lisäämään vaikutustamme toimitusketjussa, vahvistamaan suhteitamme toimittajiin sekä parantamaan toimittajien kestävyystuloksia. 

Vattenfallin käyttäytymistä ja tinkimättömyyttä koskevat toimintaohjeet kattavat tavan, jolla Vattenfall kommunikoi ja työskentelee omien työntekijöidensä kanssa. Menettelytapaohjeemme tavarantoimittajille - CoCfS määrittelee tavarantoimittajia koskevat vaatimukset ja odotukset kestävyyden osalta. Menettelytapaohje tavarantoimittajille koskee myös urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita.

Koska Vattenfallilla on paljon toimittajia ja se ostaa monenlaisia tavaroita, palveluja ja polttoaineita, joilla on erilaiset riskiprofiilit sekä juridiset ja kestävyysvaatimukset, CoCfS:n toteuttamistapa vaihtelee. Silti varmistamme, että sopimukset sisältävät CoCfS:n eettisen lausekkeen kautta tai että ne vastaavat alan olennaisia hankkeita, kuten Bettercoal ja Sustainable Biomass Program, tai toteuttavat jonkin yhdistelmän näistä kahdesta. 

Käynnissä oleva työ

Sisäisiä painopisteitämme ovat Vattenfallin hankinta- ja ostomenetelmien parantaminen, tietoisuuden lisääminen, ohjeiden laatiminen yhdenmukaisuuden parantamiseksi ja sen tekeminen järjestelmällisesti kaikkien toimintojen ja liiketoiminta-alueiden osalta. Tämä tarkoittaa, että pyrkimyksemme jatkuvaan parantamiseen koostuu kolmivaiheisesta lähestymistavasta, alkaen maan, toimialan ja toimittajan alustavasta riskiarvioinnista. Toinen vaihe on arviointivaihe, jossa suoritetaan toimipaikkavierailuja ja/tai tarkastuksia toimittajan arvioimiseksi kestävyyden näkökulmasta. Kolmantena seuraa tarkkailuvaihe, jossa toimittajaa tarkkaillaan ja suoritetaan korjaustoimien seurantaa, millä pyritään varmistamaan, että kyseinen toimittaja jatkaa toimintansa parantamista.

Pyrkiessämme hallitsemaan toimittajiin liittyviä riskejä ja vaikutuksia muutenkin kuin ensimmäisen tason toimittajien osalta teemme töitä oppiaksemme lisää riskeistä ja vaikutuksista alempana toimitusketjuissamme. Uskomme, että kumppanuudet ja yhteistyö sidosryhmien kanssa tarjoavat parhaat mahdollisuudet muutokseen. Lisäksi osallistumme erilaisiin toimitusketjun hankkeisiin ja pyrimme aktiiviseen keskusteluun kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Asiaan liittyvä sisältö

Tummatukkainen lapsi

Ihmisoikeuksien kunnioitus on vastuullisen liiketoiminnan ydin.

Viisi työntekijää kävelevät sähkölinjojen alla

Olemme mukana useissa kestävän toimitusketjun aloitteissa.

Kaksi työntekijää voimalaitoksessa

Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeää.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.