Yhteiskuntavastuumme

Tervetuloa Vattenfallin sidosryhmille suunnattuun vastuullisuuskyselyyn

Sidosryhmiimme sitoutuminen heidän tarpeidensa ymmärtämiseksi ja niihin vastaamiseksi on Vattenfallin menestyksen perusta, etenkin tällaisina haastavina aikoina. Tavoitteenamme Vattenfallilla on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa. Olemmeko oikeilla jäljillä? Ovatko odotuksesi muuttuneet näiden olosuhteiden valossa?

Arvostamme mielipidettäsi

Osallistu Vattenfallin sidosryhmille suunnattuun vastuullisuuskyselyyn ja kerro, miten me mielestäsi pärjäämme. Millä alueilla uskot meidän vaikuttavan eniten yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen? Mihin aiheisiin meidän pitäisi mielestäsi keskittyä? Palautteesi toimii arvokkaana apuna strategiamme ja tavoitteidemme muodostamisessa. Arvostamme osallistumistasi kyselyyn ja rehellisiä mielipiteitäsi.