Ympäristövastuumme

Uskomme, että ympäristönsuojelulla on olennainen vaikutus liiketoimintamme menestykseen ja yhteiskuntaan.

Ympäristönäkökohtia käsitellään liiketoimintamme kiinteänä osana, käsittelemme useita erilaisia ympäristönäkökohtia, vesitalous, maankäyttö ja ilman laatu mukaan lukien, ja teemme jatkuvasti töitä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Menestyksen perusta on vahva ympäristökulttuuri, jossa painotetaan vahvasti ympäristöjohtamista kaikilla tasoilla.

Sertifioidut hallintojärjestelmät, kuten ISO14001, kattavat lähes 100 % energiantuotannostamme ja voimalaitoksistamme. Ympäristötoimiamme hallitaan ympäristöpolitiikan keinoin ja noudattaen toimintaohjeita, joissa kuvataan ympäristöhallinnon ja ympäristöjohtamisen periaatteet. Kehittyäksemme edelleen käytämme elinkaarianalyyseja (LCA). LCA on ympäristötyömme keskeinen työkalu ja on ollut sitä yli 20 vuoden ajan. 

Ympäristöpolitiikka

Keskitymme päästöjen vähentämiseen, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja resurssien kestävään käyttöön.

Ranta ilta-auringossa

Luonnon monimuotoisuus

Vattenfall pyrkii suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja luontoa, ja pyrimme aina välttämään negatiivisia vaikutuksia tai minimoimaan ne.

Päästöjen pienentäminen

Pyrkimyksemme päästöjemme pienentämiseksi minimiin ovat hyvin laajamittaisia ja moninaisia.

Suuret putket voimalaitoksessa

Resurssien kestävä käyttö

Vattenfall on sitoutunut resurssien kestävään käyttöön. Haluamme pienentää ympäristöjalanjälkeämme.

Katso myös

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.