Ympäristövastuumme

Edessämme olevat haasteet vaativat nopeita toimenpiteitä, ja me Vattenfallilla olemme valmiita tekemään osamme.

Menestyksemme perustuu vahvaan ympäristökulttuuriin, ja käsittelemme ympäristönäkökohtia kiinteänä osana liiketoimintaamme. Ympäristöpolitiikassamme todetaan, että yrityksemme on sitoutunut päästöjen vähentämiseen, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja resurssien kestävään käyttöön. Perustanamme ovat vahva ja vastuullinen ympäristökulttuuri, jossa korostetaan ympäristöasioiden hallintaa yrityksen kaikilla tasoilla sekä sertifioidut hallintajärjestelmät, jotka kattavat energiantuotantomme ja voimalaitoksemme lähes 100-prosenttisesti. Olemme laatineet Vattenfallin ympäristötoimintasuunnitelman (2030), jossa määritetään ympäristötyömme päämäärät ja tavoitteet.

Ympäristöaloitteemme

Katso video, jossa ympäristöpäällikkö Helle Herk-Hansen esittelee ympäristösitoumuksiamme ja kertoo, mitä teemme niiden toteuttamiseksi (englanniksi).

 

Vattenfallin ympäristötoimintasuunnitelma 2030

Tärkeimmät ympäristötoimenpiteemme seuraavalle vuosikymmenelle

Tähänastisten saavutuksiemme vahvistamina jatkamme nyt aloittamaamme tietä varmistaen positiivisten ympäristövaikutusten jatkumisen. Ympäristöntoimintasuunnitelmassa 2030 hahmotellaan seuraavan vuosikymmenen keskeiset ympäristötoimet asettamalla painopistealueillemme sekä pitkän aikavälin tavoitteet 2030 että lyhyemmän aikavälin tavoitteet ja tukitoimet.

Lue lisää vuoden 2030 päämääristä, tavoitteista ja työskentelytavoista seuraavilla alueilla:
Luonnon monimuotoisuus
Resurssien kestävä käyttö

Katso myös

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Lapset leikkivät ulkona

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.