Ympäristövastuumme

Päästöjen vähentäminen

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Nyt on käynnissä suuri ponnistus maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 °C:een, mikä edellyttäisi, että maailma saavuttaa vuosien 2030 ja 2050 välillä kasvihuonekaasupäästöjen nollatason. Ilmasto on keskeinen osa strategiaamme, ja teemme yhteistyötä asiakkaiden, kumppaneiden, viranomaisten ja kaupunkien kanssa tukeaksemme siirtymistä fossiilittomaan yhteiskuntaan. 
 
Tavoitteemme on fossiilittomuus yhden sukupolven kuluessa. Tavoite vuodelle 2020 on vähentää päästöt 21 miljoonaan tonniin hiilidioksidia. Pyrkimyksemme päästöjen pienentämiseksi minimiin ovat hyvin laajamittaisia ja monimuotoisia. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi pyrimme aktiivisesti vähentämään muitakin päästöjä, kuten rikkidioksidia (SO2), typen oksideja (NOx), häkää (CO) ja pölyä. 

Kolme päästöjen vähentämiseen tähtäävää hanketta

Pyrimme tekemään Uppsalan kaupungista kestävämmän älykkäillä energiaratkaisuilla. Katso video näistä kolmesta hankkeesta.

Miten vähennämme hiilidioksidipäästöjämme 

  • Luovumme turpeesta/hiilestä siirtymällä biopolttoaineeseen tai poistamalla käytöstä tai myymällä laitoksia.
  • Tuotamme kaukolämpöä, jonka tuotanto perustuu tehokkaaseen kaasukäyttöiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP), josta voi olla mahdollista siirtyä pitkällä aikavälillä synteettiseen kaasuun tai biokaasuun
  • Kehitämme uusia, älykkäitä energia- ja lämpöratkaisuja, jotka yhdistävät eri energialähteitä, kuten teollisuusjäteveden/hukkalämmön energiaa, aurinkopaneeleja, lämpöpumppuja, energiavarastoja ja matalaenergiarakennuksia.
  • Teemme yhteistyötä paljon energiaa käyttävien alojen kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi teollisten prosessien sähköistämisen kautta.
  • Tuemme liikenteen sähköistämistä ottamalla johtavan roolin latausinfrastruktuurin kehittämisessä.
  • Vaihdamme yritysautokantaamme tavoitteena fossiilittomuus.

Miten vähennämme NOx-, SO2- ja pölypäästöjämme 

  • Käytämme ensisijaisia toimia, kuten kohdennettua hiilen laadun (SO2) tai palamisen (NOx, CO) valvontaa palamisen päästöjen vähentämiseksi.
  • Käytämme kaasun puhdistukseen toissijaisia toimenpiteitä, kuten sähkösuodattimia tai suodatinpusseja (pienhiukkaset), palamiskaasujen rikinpoistoa (SO2) ja DENOX (NOx).
  • Siirrymme biopolttoaineeseen, mikä vähentää erityisesti SO2-päästöjä.
  • Muutamme hiilivoimalat kaasuvoimaloiksi. 

Asiaan liittyvä sisältö

Puiden latvat

Ympäristövastuulla on vaikutusta yrityksen menestykseen.

Kaloja

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.

Katso myös

Lapset leikkivät

CO2-tiekartta vie meitä kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.