Ympäristövastuumme

Ilmasto

Ilmasto on keskeinen osa Vattenfallin strategiaa, ja keskitymme yhteen tavoitteeseen: fossiilittoman elämän mahdollistamiseen yhden sukupolven aikana. Osana ympäristötyötämme työskentelemme myös muiden ilmastoasioiden parissa. Pyrimme esimerkiksi vähentämään muita päästöjä, kuten typen oksideja (NOx) ja rikkidioksidia (SO2), ja teemme työtä sopeutuaksemme ilmastonmuutokseen ja varmistaaksemme turvalliset toiminnot ja toimitusvarmuuden.

Tavoitteemme vuodelle 2030 – "Kohti fossiilittomuutta yhden sukupolven aikana"

Vuonna 2030 edistämme muutosta sähköistämällä ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja näin siirrymme kohti tavoitettamme mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana. Työskentelemme määrätietoisesti hiilijalanjälkemme vähentämiseksi. Yrityksemme on saanut tunnustusta johtavana hiilipäästöjen vähentäjänä, ja toimimme siinä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Ilmasto on Vattenfallin yritysstrategian keskeinen osa ja tavoite. Vattenfallilla on useita tavoitteita, jotka liittyvät ilmastovaikutusten vähentämiseen.

Seuraavassa luettelemme joitakin konsernitason ilmastotavoitteitamme:

Tieteeseen perustuva ilmastotavoite

Vattenfallin uudet päästöjenvähennystavoitteet:

  • Vähentää toimintamme päästöjen intensiteettiä (Scope 1+2) yli 77 % vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2017 verrattuna (SBTi:n hyväksymä)
  • Vähentää myytyjen tuotteiden käytöstä aiheutuvia absoluuttisia päästöjä (Scope 3) 33 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2017 (SBTi:n hyväksymä)
  • Saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä

Sähköautot ja latausinfrastruktuuri

Vattenfall-konsernin tavoitteena on sähköistää Vattenfallin koko ajoneuvokalusto, mukaan lukien henkilöautot, pakettiautot ja kevyet kuorma-autot vuoteen 2030 mennessä.

Lentomatkustuksen päästöjen vähentäminen

Lentojen ilmastovaikutusten rajoittamiseksi olemme asettaneet ylärajan sille, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä me sallimme. Yläraja (CAP ryhmätasolla) on 50 % vuoden 2019 päästöistä.

Kuinka pyrimme vähentämään ilmastovaikutuksia

Tiekartta kohti fossiilivapautta

Vattenfallin tavoitteena on olla fossiiliton yhden sukupolven aikana ja ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoite antaa selkeän suunnan strategiallemme ja toiminnoillemme. Vattenfallin on pienennettävä omia hiilidioksidipäästöjään, mutta se ei riitä. Pyrimme tutkimaan oman toimialamme ulkopuolella, missä voimme todella vaikuttaa, ja teemme sen yhteistyössä asiakkaiden, kumppaneiden, viranomaisten ja kaupunkien kanssa.

Lue lisää CO2-tiekartastamme ja hiilestä luopumisesta.

Kolme päästöjen vähentämiseen tähtäävää hanketta

Pyrimme tekemään Uppsalan kaupungista kestävämmän älykkäillä energiaratkaisuilla. Katso video näistä kolmesta hankkeesta.

Päästöjen hallinta ja läpinäkyvyys

Lisäksi vähennämme ilmastovaikutustamme ja vähennämme NOx-, SO2- ja pölypäästöjämme seuraavasti:

  • Siirrymme biopolttoaineeseen, mikä vähentää erityisesti SO2-päästöjä.
  • Muutamme hiilivoimalat kaasuvoimaloiksi.
  • Lopetamme asteittain kivihiilivoimalaitosten käytön, mutta nykyisissä laitoksissa käytämme ensisijaisia toimia, kuten kohdennettua hiilen laadun (SO2) tai palamisen (NOx, CO) valvontaa palamisen päästöjen vähentämiseksi.
  • Käytämme kaasun puhdistukseen toissijaisia toimenpiteitä, kuten sähkösuodattimia tai suodatinpusseja (pienhiukkaset), palamiskaasujen rikinpoistoa (SO2) ja DENOX (NOx).

Haluamme olla mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä toiminnassamme, ja useat kestävän kehityksen luokituslaitokset ovat luokitelleet Vattenfallin korkealle ESG-kestävyystulosten perusteella. Vattenfall on jo toisena peräkkäisenä vuonna saanut parhaan arvosanan ”A” Carbon Disclosure Project (CDP) -nimiseltä, ympäristöasioiden avoimuuteen pyrkivältä, voittoa tavoittelemattomalta järjestöltä.

Tutustu viimeisimpiin tunnustuksiimme ja lue lisää kestävän kehityksen raportistamme.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutos vaikuttaa Vattenfalliin – esimerkiksi äärimmäisistä sääilmiöistä tai fossiilittomaan yhteiskuntaan siirtymisestä johtuvien fyysisten muutosten kautta. Olemme sitoutuneet tavoitteeseemme mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana ja haluamme sopeutua muutokseen turvallisen toiminnan ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. Sopeutumisen avulla voimme myös varmistaa joustavan liiketoiminnan ja hyödyntää tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen painopistealueemme ovat seuraavat:

  • Vahvistaa riskien tunnistamiseen ja arviointiin liittyvää perspektiiviä pitkällä aikavälillä
  • Parantaa ilmastonmuutokseen liittyvien toimitusketjuriskien tunnistamista ja hallintaa
  • Huomioida ilmastonmuutokseen liittyvät näkökohdat (riskit ja mahdollisuudet) päätöksenteon varhaisessa vaiheessa, erityisesti uusien investointien ja rakennettavien resurssien osalta.

Ilmastonmuutoksen riskit ja lieventämisstrategiat ovat entistä enemmän sidosryhmiemme, myös finanssiyhteisön, painopistealueita. Tuemme ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien paljastamista Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) -raportointisuosituksia noudattaen.

Asiaan liittyvä sisältö

Niitty

Edessämme olevat haasteet vaativat nopeita toimenpiteitä, ja me Vattenfallilla olemme valm...

Punakeltaverkkoperhonen

Meille luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelu on keskeinen painopistealue

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Uusiutuvan energian tuottajana meillä on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä.

Katso myös

Lapset leikkivät

CO2-tiekartta vie meitä kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.