Diversiteetti ja inklusiivisuus ovat menestyksemme perusta

Strategiamme on suunniteltu saamaan aikaan pysyvä muutos.

Sähkömarkkinat muuttuvat nopeasti, ja kunnianhimoinen tavoitteemme on mahdollistaa fossiilivapaan elämän. Siksi tarvitsemme monenlaisia näkökulmia, jotka haastavat meidät ja auttavat meitä olemaan osa ratkaisua.

Miksi sillä on merkitystä?

Tutkimukset ja kokemukset osoittavat, että diversiteetti ja inklusiivinen työpaikka on dynaaminen ja stimuloiva. Se juhlistaa erojamme ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että uskallamme puhua ja jakaa ideoitamme, mikä edistää luovuutta ja sitoutumista, tukee mielenterveyttä ja työturvallisuutta sekä parantaa suorituskykyä.

Ihmisten diversiteetti tarkoittaa ideoiden, taitojen, kokemuksen ja tiedon monimuotoisuutta. Suurempi määrä erilaisia näkökulmia tarkoittaa, että voimme paremmin ennakoida ja täyttää kaikkien asiakkaidemme tarpeet. Se stimuloi suurempaa innovaatiota ja toimii parempien päätösten perustana.

Edustamalla täysimittaisesti kaikkia yhteiskunnan jäseniä otamme jokaisen mukaan fossiilivapaan elämän saavuttamiseen. Puhumalla diversiteetin ja inklusiivisuuden arvosta voimme vaikuttaa ihmisiin myös oman organisaatiomme ulkopuolella. Menemällä pidemmälle kuin lainsäädäntö vaatii näytämme tietä ja otamme muutoksen omiin käsiimme.

Diversiteetti ja inklusiivisuus työssä

Vattenfallin työntekijät ovat erilaisia niin monella tavalla mutta meitä yhdistää halumme vaikuttaa.

Anna Borg, Toimitusjohtaja, Vattenfall
“Olemme sitoutuneet monimuotoisuuteen ja osallistamiseen.”

Asiaan liittyvä sisältö

Katso myös

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Vattenfallin strategia vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.