Diversiteetti ja inklusiivisuus

Kumppanit ja painopistealueet

Sukupuolten tasa-arvo

Sitoudumme naisten tasa-arvoiseen palkkaukseen, tasa-arvoiseen johtajuuteen ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin energia-alalla vuoteen 2030 mennessä Equal by 30 -kampanjan mukaisesti.

Vattenfall on ollut ylpeästi mukana Equal by 30 -sitoumuksessa vuodesta 2018 lähtien 13 hallituksen ja yli 130 organisaation rinnalla maailman eri kolkista.

Equal by 30 -sitoumus edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 5  (eriarvoisuuden vähentäminen).

Roolimalleilla on väliä, ja toimitusjohtajamme Anna Borg on yksi monista tietä näyttävistä naisistamme.

Hallitus ja konsernin johto ovat sitoutuneet sukupuolten tasa-arvoon. 60 % johtajistamme on naisia, jotka toimivat tulosvastuullisissa tehtävissä (toimitusjohtaja, talousjohtaja, tuuli-, markkina- ja jakelujohtajat).

Ylös

Maailman talousfoorumin ja Yhdysvaltain ilmastoerityislähettilään John Kerryn johtaman First Movers Coalition -järjestön jäsenet tapaavat COP26-ilmastokokouksen yhteydessä. Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg seisoo presidentti Bidenin takana.

LGBTIQ+-yhteisö

Workplace Pride Benchmark -vertailun avulla pyrimme varmistamaan, että kaikki tuntevat olonsa mukavaksi työpaikalla, voivat ilmaista itseään vapaasti ja saavat samat oikeudet ja mahdollisuudet riippumatta siitä, keitä he ovat.

Vuodesta 2015 lähtien olemme tukeneet LGBTIQ+-yhteisöä osallistumalla Pride-tapahtumiin Amsterdamissa, Berliinissä ja Tukholmassa sekä muilla, pienemmillä paikkakunnilla.

Muita aloitteita ovat tuuliturbiinien ja latausasemien teeman mukainen koristelu Pride-kaudella ja osallistuminen Sticks & Stones – LGBTIQ+ Job & Career Fair -messuille Saksassa.

”Walk & Run with Pride” on hanke, jonka tavoitteena on kehottaa keskustelemaan Pride-aiheista kollegoiden kesken, kannustaa liikkumaan ja osoittaa tukea LGBTIQ+-yhteisölle.

Ylös

Pride

Vattenfall on osallistunut Pride-tapahtumiin Amsterdamissa, Berliinissä ja Tukholmassa sekä muilla pienemmillä paikkakunnilla.

Ihonväri

Vidga Normen I praktiken (Normien laajentaminen käytännössä) oli Euroopan sosiaalirahaston vuosina 2019–2021 rahoittama hanke. Sen tavoitteena oli kiinnittää huomiota laajalle levinneeseen ei-valkoisiin ruotsalaisiin kohdistuvaan syrjintään työmarkkinoilla sekä lisätä tietoisuutta syrjinnän ehkäisemisestä.

150 Vattenfallin työntekijää ja johtajaa useilta liiketoiminta-alueilta ja toiminnoista osallistui 12 kuukautta kestäneeseen ohjelmaan vuosina 2020–2021. Osallistujat kertovat saaneensa uusia näkökulmia ja tietoisuutta ihonvärin vaikutuksesta.

Vidga Normen on osa Vattenfallin pitkän aikavälin hanketta, jonka tavoitteena on tuoda esiin ihonväriin liittyvää rakenteellista syrjintää ja ehkäistä sitä.

Ylös

Työntekijä voimalaitoksessa.

Neurologinen monimuotoisuus

Osa työstämme edellyttää laadukasta ohjelmistokehitystä, kuten ohjelmointia, datatiedettä, tietotekniikkaa, testausta ja laadunvarmistuspalveluja. Apunamme oikeiden ihmisten löytämisessä ovat Aspergerin oireyhtymään erikoistuneen Unicusin kaltaiset kumppanit. Tuloksena saamme kilpailuetua sekä Asperger-työntekijöille ominaisia arvokkaita taitoja ja luomme työmahdollisuuksia.

Ylös

Nainen kotona.

Ikä ja mahdollisuudet

Jokaisella sukupolvella on erityisiä näkökulmia, tietämystä ja kokemusta. Jokainen niistä tuo kallisarvoista lisäarvoa kokonaisuuteen. Pyrimme saavuttamaan iän monimuotoisuuden koko Vattenfallissa varmistamalla, että koko organisaatiossa on useita näkökulmia.

Työntekijöitä kannustetaan tekemään aloitteita ja vaikuttamaan asioihin jatkamalla oppimista ja kehittymistä. Olipa kyse työstä, työnkierrosta, muiden kollegoiden tapaamisesta, muuttuvista työtehtävistä tai asiantuntijoista, oppiminen ja kehittyminen ovat avain Vattenfallin tulevaan menestykseen.

Saatavilla on erikoisohjelmia ja -mahdollisuuksia:

  • Mentorointi ja käänteinen mentorointi
  • Tiedon siirtäminen eteenpäin

Lue lisää kohdasta Tietoisuus ja oppiminen.

Ylös

Asiaan liittyvä sisältö

Työntekijöitä Vattenfallilla.

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat menestyksemme perusta.

Kolme työntekijää voimalaitoksessa.

Vattenfallin monimuotoisuus- ja osallisuusstrategia perustuu kolmeen osa-alueeseen.

Katso myös

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Vattenfallin strategia vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.