Toimittajasuhteet

Vattenfallin tavarantoimittajat ovat ratkaisevia yrityksemme menestyksen kannalta. 

Vattenfallin visio on olla ympäristön kannalta kestävän energiantuotannon johtavia kehittäjiä. Tähän voidaan päästä koko konsernin tehokkaalla toiminnalla. Vattenfallille tämä merkitsee sitä, että olemme toimittajiemme valitsema yhteistyökumppani ja työskentelemme samaan aikaan yhdessä visiomme ja tavoitteidemme mukaisesti. Tavoitteemme on tuoda asiakkaillemme lisäarvoa vastuullisten hankintakäytäntöjen avulla. Vattenfallin toimittajat ovat tärkeitä sidosryhmien jäseniä ja ratkaisevia yrityksemme menestyksen kannalta. 

Kädenpuristus

Vattenfallin tavaranoimittajat ovat tärkeitä sidosryhmien jäseniä ja ratkaisevia yrityksen menestyksen kannalta.

Vattenfall käyttää vuosittain merkittäviä summia tuotteiden ja palvelujen hankintaan liiketoimintojen tueksi. Laaja tuotteiden ja palvelujen kirjo yltää tuotantolaitostemme polttoaineesta ulkoistettuihin työtehtäviin ja palveluihin sekä turbiinien kaltaisista suuren mittakaavan investoinneista toimistotarvikkeisiin ja IT-ratkaisuihin. Tavarantoimittajat ovat osa toimintojemme arvoketjua.

Kestävät ja luottamukselliset suhteet

YK:n Global Compact -aloitteen ja sen ihmisoikeuksiin, työolosuhteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen taisteluun liittyvien perusperiaatteiden noudattaminen on eräs tapa näyttää vastuullisuutemme koko toimintamme arvoketjun alueella, tavarantoimittajamme mukaan lukien.

Menettelytapaohjeemme tavarantoimittajille perustuu YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, joita pyydämme toimittajiamme noudattamaan. Toimittajille tarkoitettu menettelytapaohje luo perustan, jolla voidaan varmistaa oikeanlainen toiminta kestävässä ja luotettavassa hengessä Vattenfallin ja toimittajien välille.

Tavarantoimittajille suunnatun menettelytapaohjeen tarkoituksena on lisätä toimittajien tietoisuutta ja saada heidät parantamaan toimintaansa kestävän kehityksen osalta sekä vaikuttamaan myös omiin alihankkijoihinsa.

Vattenfallin EU-urakkatarjoukset ovat TED-palvelussa (Tenders Electronic Daily).

Rekisteröidy Vattenfallin tavarantoimittajaksi

Siirry rekisteröintisivulle.

Tavarantoimittajat - tulkaa mukaan luomaan fossiilivapaata tulevaisuutta

Vattenfall kutsuu yrityksiä (sekä yhtiöitä että startup-yrityksiä), yksityishenkilöitä, valtioita ja kansalaisjärjestöjä kumppaneikseen tekemään yhteistyötä ja luomaan uutta kanssaan.

Katso myös

Kattoja kaupungissa

Täältä löydät Vattenfallin laskutusosoitteet.

Laiva merellä

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ulottuu myös toimitusketjuumme.

Viisi työntekijää kävelevät sähkölinjojen alla

Olemme mukana useissa kestävän toimitusketjun aloitteissa.