Toimittajasuhteet

Toimittajien rekisteröityminen Vattenfall Supplier Bankiin

Vattenfall arvioi ja seuraa tärkeimpiä tavarantoimittajiaan tavarantoimittajien rekisteröintijärjestelmän Vattenfall Supplier Bank (VSB) avulla.

Käytämme VSB saadaksemme päivitettyä tietoa tavarantoimittajistamme ja seurataksemme, miten tavarantoimittajat täyttävät Vattenfallin kestävää kehitystä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat vaatimukset.

VSB:tä ylläpitää palveluntarjoajamme Achilles, ja se koostuu eri rekisteröintitasoista:

  • Jäsen: Tavarantoimittajan on täytettävä lyhyt kyselylomake rekisteröityäkseen
  • Hopea: Tavarantoimittajan on vastattava koko kyselyyn täyttääkseen vaatimukset, ja dokumenttien liittäminen on vapaaehtoista
  • Hopea+: Tavarantoimittajan on vastattava koko kyselyyn, mutta dokumenttien liittäminen on pakollista (eli tavarantoimittajien, jotka väittävät olevansa sertifioituja laatustandardien mukaisesti, on ladattava ISO-sertifikaatti tai vastaava)

Ota yhteyttä palveluntarjoajaamme Achillesiin: +358 (0)9 3296 1236

Mitä etuja rekisteröityminen Vattenfall Supplier Bankiin tuo tavarantoimittajalle?

Se tuo lisää näkyvyyttä, alentaa kustannuksia ja luo mahdollisuuksia

Koska Achilles Joint Qualification System (JQS) on yhtenäinen hyväksyntäpalvelujärjestelmä, jota käyttävät myös muut pohjoismaiset ja keskieurooppalaiset yritykset, tavarantoimittajat tulevat näkymään suuremmalle joukolle mahdollisia asiakkaita.

Yhden hyväksyntäalustan käyttö vähentää tavarantoimittajien työtä ja kustannuksia ja voi myös luoda uusia tarjouskilpailumahdollisuuksia. Lisäksi Vattenfallin ostajat pystyvät löytämään pätevät toimittajat nopeammin.

Vähimmäisvaatimukset

Vattenfall edellyttää, että sen tavarantoimittajat täyttävät tietyt vähimmäisvaatimukset. Hyväksymällä nämä vaatimukset täyttävät tavarantoimittajat varmistamme, että teemme yhteistyötä pätevien, osaavien ja luotettavien yritysten kanssa.

Yksi vähimmäisvaatimuksista on Vattenfallin kyselylomakkeen täyttäminen VSB:n rekisteröintimenettelyssä.

Menettelytapaohje

Kaikkien toimittajiemme on tuettava YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatetta ja noudatettava Vattenfallin toimittajien ja kumppaneiden käytännesääntöjä.

Tuulivoimala

Kuinka Vattenfall Supplier Bankiin rekisteröidytään?

Jäsen

Jäsenrekisteröinti edellyttää, että tavarantoimittajat antavat perustiedot, kuten tuote-/palvelukategoriat, myyntialue ja yhteystiedot. Tavarantoimittajat voivat käyttää VSB -jäsenrekisteröintiä, joka tuo heidän tietonsa kaikkien Vattenfallin ostajien näkyviin.

Jäsenrekisteröinti on pakollista kaikille toimittajille, jotka osallistuvat tarjouskilpailuihin, joiden arvioitu arvo on ≥ 400 000 €, ja niille, jotka tarjoavat Ruotsin yhteistoimintalaissa (MBL § 38) mainittuja palveluita. Rekisteröityminen on tavarantoimittajille maksutonta.

Rekisteröityäksesi jäsentasolle sinun on vastattava "Ei" seuraavaan kysymykseen: "Haluaako yrityksesi päästä mukaan liiketoimintamahdollisuuksiin Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan johtavien energiayhtöiden kanssa, jotka noudattavat EU:n yleishyödyllisten laitosten direktiivin yksityiskohtaisia sääntöjä?"

Hopea ja hopea+

Rekisteröityäksesi VSB hopea- tai hopea+ -tasolle sinun on vastattava "Kyllä" seuraavaan kysymykseen: "Haluaako yrityksesi päästä mukaan liiketoimintamahdollisuuksiin Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan johtavien energiayhtöiden kanssa, jotka noudattavat EU:n yleishyödyllisten laitosten direktiivin yksityiskohtaisia sääntöjä?"

VSB hopea tai hopea+ tason-rekisteröinti vaaditaan kaikilta korkean riskin maista tulevilta tavarantoimittajilta riippumatta tarjouksen/sopimuksen arvosta sekä kaikilta EU-tarjouskilpailuihin osallistuvilta tavarantoimittajilta.

Voit vastata "Kyllä" tai "Ei" kysymykseen: "Onko yrityksesi valmis lataamaan ISO-sertifikaattien, vakuutustodistusten ja vuosiraporttien kaltaisia asiakirjoja täyttäessäsi kyselylomakkeen?"

Jos vastaat "Kyllä", rekisteröidyt Hopea+ -tasolle. Tällöin sinun on täytettävä täydellinen kyselylomake ja lähetettävä tiettyjä dokumentteja. Jos vastaat "Ei", rekisteröidyt hopeatasolle ja asiakirjojen lataus on vapaaehtoista.

Vattenfall Supplier Bank

Vieraile Vattenfall Supplier Bankissa rekisteröityäksesi tai muuttaaksesi tietojasi.

Katso myös

Kattoja kaupungissa

Täältä löydät Vattenfallin laskutusosoitteet.

Laiva merellä

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ulottuu myös toimitusketjuumme.

Viisi työntekijää kävelevät sähkölinjojen alla

Olemme mukana useissa kestävän toimitusketjun aloitteissa.