Toimittajasuhteet

Toimittajien rekisteröityminen Vattenfall Supplier Bankiin

Vattenfall arvioi ja seuraa tärkeimpiä tavarantoimittajiaan tavarantoimittajien rekisteröintijärjestelmän Vattenfall Supplier Bank (VSB) avulla. 
 
VSB:tä ylläpitää palveluntarjoajamme Achilles, ja se koostuu tasosta 1 (perustason verkkorekisteröinti) ja tasosta 2 (pätevyysjärjestelmä). VSB:tä käyttämällä pyrimme siihen, että käytössämme on ajan tasalla olevat tiedot tavarantoimittajistamme. Haluamme myös seurata ja tarkkailla sitä, miten tavarantoimittajat täyttävät Vattenfallin kestävää kehitystä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Kuinka Vattenfall Supplier Bankiin rekisteröidytään?

Tason 1 rekisteröinti

Tasolla 1 toimittajien on täytettävä lyhyt kyselylomake, jossa annetaan perustiedot, kuten tuote-/palvelukategoriat, myyntialue ja yhteystiedot. VSB:n tason 1 rekisteröinti on pakollista kaikille toimittajille, jotka osallistuvat tarjouskilpailuihin, joiden arvioitu arvo on ≥ 400 000 €, ja niille, jotka tarjoavat Ruotsin yhteistoimintalaissa (MBL § 38) mainittuja palveluita. Kaikki muut toimittajat voivat käyttää tason 1 rekisteröintiä, joka tuo heidän tietonsa kaikkien Vattenfallin ostajien näkyviin. Rekisteröityminen on tavarantoimittajille maksutonta.

Tason 2 rekisteröinti

Tason 2 rekisteröinti edellyttää tavarantoimittajilta laajemman kyselylomakkeen täyttämistä. VSB:n tason 2 rekisteröinti vaaditaan kaikilta korkean riskin maista tulevilta tavarantoimittajilta riippumatta tarjouskilpailun/sopimuksen arvosta sekä kaikilta tavarantoimittajilta, jotka osallistuvat VSB:n kautta järjestettyihin EU-tarjouskilpailuihin. 

Vattenfall Supplier Bank

Vieraile Vattenfall Supplier Bankissa rekisteröityäksesi tai muuttaaksesi tietojasi.

Vattenfallin tavarantoimittajille asettamat minimivaatimukset

Kaikkien Vattenfallin tavarantoimittajien on hyväksyttävä YK:n Global Compact -aloitteessa asetetut kymmenen periaatetta ja noudatettava Vattenfallin tavarantoimittajien menettelytapaohjetta. 

Ota yhteyttä palveluntarjoajaamme Achillesiin

Ruotsi +46 (0)8 444 17 00
Suomi +358 (0)9 3296 1236
Tanska +45 4674 0278
Saksa +49 2115 401 3720
Slovakia +421 (0)2 2099 2400

Katso myös

Kattoja kaupungissa

Täältä löydät Vattenfallin laskutusosoitteet.

Laiva merellä

Kestävää toimintaa koskeva vastuumme ja sitoutumisemme ulottuu myös toimitusketjuumme.

Viisi työntekijää kävelevät sähkölinjojen alla

Olemme mukana useissa kestävän toimitusketjun aloitteissa.