Historia

Vattenfallin historia ulottuu yli 100 vuoden päähän.

Trollhättanin kanavan ja vesivoimalan uudelleenjärjestelyt ja niiden siirtyminen Swedish State Power Boardille on Vattenfallin ensiaskel. Ruotsin valtio on ostanut Trollhättanin vesioikeudet muutamaa vuotta aikaisemmin, ja aloittaa nyt aktiivisen osallistumisen tähän kehittyvään sähköntuotantoteknologiaan.

Vattenfallin sanotaan olevan maailman ensimmäinen valtion omistama energiayhtiö. Matka tähän pisteeseen tapahtui yhteiskunnallisen keskustelun, oikeusprosessien sekä suuren yrittäjähengen avustuksella.

Uusi elämäntapa

Sähkön tulo kotitalouksiin muutti ihmisten elämäntapaa. Sähkövalo muutti päivittäistä elämänrytmiä. Raskaat kotitaloustyöt korvattiin koneilla, millä oli valtava merkitys etenkin naisille.

Vesivoima

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen sähköntarve kasvoi dramaattisesti. Vesivoimaa oli rakennettava lisää raivokkaaseen tahtiin. Tämä oli mahdollista Vattenfallin aiemmin kaukonäköisesti hankkimien vesioikeuksien ansiosta.

Ydinvoima

Kun ydinvoiman kehittäminen alkoi, Vattenfall koki ennennäkemättömän rakennusbuumin. Ringhalsin ja Forsmarkin voimalaitokset olivat aikanaan Pohjolan alueen suurimpia.

Tuulivoima

Meni vuosia, että tuulivoima muuttui lupaavasta energialähteestä vakiintuneeksi energialajiksi. Ruotsin ensimmäinen pilottiprojekti päättyi kirjaimellisesti räjähtävästi. Nykyään Vattenfall on yksi Euroopan johtavista tuulivoiman tuottajista.

Fossiilisista polttoaineista tuulivoimaan vuoden 2000 jälkeen

2000-luvun alkupuolella uusiutuva energia oli voimakkaasti esillä. Vattenfallilla kesti kuitenkin jonkin aikaa muuttaa voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin nojaavia investointisuunnitelmia tilanteeseen, jossa uusiutuva energia on tie kasvuun ja laajenemiseen.

Historia ja perintö

Tarinoita yhtiön alkuvuosista tähän päivään on paljon.

Vattenfallin historia – vanha työntekijä

Katso myös

Työntekijöitä Vattenfallilla

Vattenfall myy sähköä kaikkialle Suomeen (ei koske Ahvenanmaata).

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.