Organisaatio

Mitä on tapahtumassa Valkoisessa talossa?

Olemme ylpeitä, että presidentti Joe Biden kutsui toimitusjohtaja Anna Borgin puhumaan siitä, miten Vattenfall rakentaa fossiilivapaata tulevaisuutta.

Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg

Vattenfallissa on kuusi liiketoiminta-aluetta, jotka on järjestetty viideksi operatiiviseksi segmentiksi:

  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Heat
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Customers & Solutions
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Wind
  • Operatiivinen segmentti Power Generation, joka koostuu liiketoiminta-alueista Generation ja Markets sekä
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Distribution.

Sähkön jakeluoperaattorit on juridisesti erotettu Vattenfallin muista toiminnoista.

Lue lisää liiketoiminta-alueista alta.

Keskitetyt esikuntatoiminnot tukevat ja ohjaavat liiketoimintaa:

  • Toiminto CFO functions
  • Toiminto Strategic Development
  • Toiminto Communications
  • Toiminto Legal/CEO Office sekä
  • Toiminto Human Resources.

Toimitusjohtaja, Anna Borg, on vastuussa Vattenfallin toiminnoista hallitukselle. Lisäksi toimitusjohtaja on delegoinut lukuisia vastuita liiketoiminta-alueiden johtajille ja konsernin esikuntatoiminnoille.

1) Vattenfallin sähkönjakelutoiminta on eriytetty muista toiminnoista Ruotsin ja Ison-Britannian lainsäädännön mukaisesti.

Customers & Solutions

Customers & Solutions (Asiakkaat ja ratkaisut) -liiketoiminta-alue vastaa sähkön, maakaasun ja energiapalvelujen myynnistä kaikilla Vattenfallin markkina-alueilla.

Power Generation

Power Generation (Energiantuotanto) koostuu Tuotanto- ja Markkinat-liiketoiminta-alueista. Tähän alueeseen sisältyvät Vattenfallin vesivoima- ja ydinvoimatoiminnot, ylläpitopalvelut sekä optimointi- ja kaupankäyntitoiminnot, tietyt suuret yritysasiakkaat mukaan lukien.

Wind

Wind-liiketoiminta-alue vastaa Vattenfallin tuulivoimapuistojen kehittämisestä, rakentamisesta ja käytöstä sekä suuren mittakaavan ja hajautetusta aurinkoenergiasta ja akuista.

Heat

Heat-liiketoiminta-alue kattaa Vattenfallin lämpötoiminnot, mukaan lukien myynti, hajautetut ratkaisut sekä kaasua ja hiilivoimaa käyttävät lauhdevoimalat.

Distribution

Distribution-liiketoiminta-alue kattaa Vattenfallin sähkönjakelutoiminnot Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Työntekijä Vattenfallilla

Liiketoiminnan keskipisteenä on asiakas.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.