Organisaatio

Vattenfallissa on kuusi liiketoiminta-aluetta, jotka on järjestetty viideksi operatiiviseksi segmentiksi:

  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Heat
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Customers & Solutions
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Wind
  • Operatiivinen segmentti Power Generation, joka koostuu liiketoiminta-alueista Generation ja Markets sekä
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Distribution.

Sähkön jakeluoperaattorit on juridisesti erotettu Vattenfallin muista toiminnoista.

Lue lisää liiketoiminta-alueista alta.

Keskitetyt esikuntatoiminnot tukevat ja ohjaavat liiketoimintaa:

  • Toiminto CFO functions
  • Toiminto Strategic Development
  • Toiminto Communications
  • Toiminto Legal/CEO Office sekä
  • Toiminto Human Resources.

Toimitusjohtaja on vastuussa Vattenfallin toiminnoista hallitukselle. Lisäksi toimitusjohtaja on delegoinut lukuisia vastuita liiketoiminta-alueiden johtajille ja konsernin esikuntatoiminnoille.

Vattenfallin organisaatio (englanniksi)

1) Kaikkia sähkönjakelutoimintoja säätelee Ruotsin ja Saksan sähkölainsäädäntö (Ruotsin Electricity Act (Ellagen) ja Saksan Energiewirtschaftsgesetz), ja ne ovat erillään muista Vattenfallin toiminnoista.

Customers & Solutions

Customers & Solutions (Asiakkaat ja ratkaisut) -liiketoiminta-alue vastaa sähkön, maakaasun ja energiapalvelujen myynnistä kaikilla Vattenfallin markkina-alueilla.

Power Generation

Power Generation (Energiantuotanto) koostuu Tuotanto- ja Markkinat-liiketoiminta-alueista. Tähän alueeseen sisältyvät Vattenfallin vesivoima- ja ydinvoimatoiminnot, ylläpitopalvelut sekä optimointi- ja kaupankäyntitoiminnot, tietyt suuret yritysasiakkaat mukaan lukien.

Wind

Wind-liiketoiminta-alue vastaa Vattenfallin tuulivoimapuistojen kehittämisestä, rakentamisesta ja käytöstä sekä suuren mittakaavan ja hajautetusta aurinkoenergiasta ja akuista.

Heat

Heat-liiketoiminta-alue kattaa Vattenfallin lämpötoiminnot, mukaan lukien myynti, hajautetut ratkaisut sekä kaasua ja hiilivoimaa käyttävät lauhdevoimalat.

Distribution

Distribution-liiketoiminta-alue kattaa Vattenfallin sähkönjakelutoiminnot Ruotsissa, Saksassa (Berliinissä) ja Isossa-Britanniassa.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana.

Työntekijä Vattenfallilla

Liiketoiminnan keskipisteenä on asiakas.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.