Organisaatio

Vattenfallissa on kuusi liiketoiminta-aluetta, jotka on järjestetty viideksi operatiiviseksi segmentiksi:

  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Heat
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Customers & Solutions
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Wind
  • Operatiivinen segmentti Power Generation, joka koostuu liiketoiminta-alueista Generation ja Markets sekä
  • Operatiivinen segmentti ja liiketoiminta-alue Distribution.

Sähkön jakeluoperaattorit on juridisesti erotettu Vattenfallin muista toiminnoista.

Lue lisää liiketoiminta-alueista alta.

Keskitetyt esikuntatoiminnot tukevat ja ohjaavat liiketoimintaa:

  • Toiminto CFO functions
  • Toiminto Strategic Development
  • Toiminto Communications
  • Toiminto Legal/CEO Office sekä
  • Toiminto Human Resources.

Toimitusjohtaja, Anna Borg, on vastuussa Vattenfallin toiminnoista hallitukselle. Lisäksi toimitusjohtaja on delegoinut lukuisia vastuita liiketoiminta-alueiden johtajille ja konsernin esikuntatoiminnoille.

1) Vattenfallin sähkönjakelutoiminta on eriytetty muista toiminnoista Ruotsin ja Ison-Britannian lainsäädännön mukaisesti.

Customers & Solutions

Customers & Solutions (Asiakkaat ja ratkaisut) -liiketoiminta-alue vastaa sähkön, maakaasun ja energiapalvelujen myynnistä kaikilla Vattenfallin markkina-alueilla.

Power Generation

Power Generation (Energiantuotanto) koostuu Tuotanto- ja Markkinat-liiketoiminta-alueista. Tähän alueeseen sisältyvät Vattenfallin vesivoima- ja ydinvoimatoiminnot, ylläpitopalvelut sekä optimointi- ja kaupankäyntitoiminnot, tietyt suuret yritysasiakkaat mukaan lukien.

Wind

Wind-liiketoiminta-alue vastaa Vattenfallin tuulivoimapuistojen kehittämisestä, rakentamisesta ja käytöstä sekä suuren mittakaavan ja hajautetusta aurinkoenergiasta ja akuista.

Heat

Heat-liiketoiminta-alue koostuu Vattenfallin lämpöliiketoiminnasta (kaukolämpö- ja hajautetut ratkaisut) sekä kaasukäyttöisistä lauhdutuslaitoksista.

Distribution

Distribution-liiketoiminta-alue kattaa Vattenfallin sähkönjakelutoiminnot Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.

Katso myös

Lapset leikkivät ulkona

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Työntekijä Vattenfallilla

Liiketoiminnan keskipisteenä on asiakas.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.