Strategiamme

Me haluamme mahdollistaa fossiilivapaan elämän.

Vattenfall on laatinut strategian, jolla voidaan saavuttaa fossiilivapaan elämän tavoite. Strategia ohjaa toimintaamme: sen pohjalta priorisoimme liiketoimintamahdollisuuksia, valitsemme painopisteemme ja sitoutamme työntekijämme. Siten säilytämme johtoasemamme hiilipäästöjen vähentämisessä niin omalla alallamme kuin muutenkin ja voimme luoda arvoa sidosryhmillemme.

Mitä uskomme tulevaisuuden tuovan

Jäljempänä esitämme yhteenvedon tulevaisuudennäkymistämme. Niissä kuvataan tärkeimpiä suuntauksia, joita meidän on pidettävä silmällä, joiden keskellä meidän on luovittava ja jotka meidän on käännettävä hyödyksemme, jotta voimme toteuttaa strategiaamme onnistuneesti.

 • Kestävyys on liiketoimintaa
  Kestävästä kehityksestä on yhä enemmän tulossa kilpailuetu ja liiketoiminnan edellytys.
 • Kilpailu kiristyy entisestään, kun uusia toimijoita ja uutta pääomaa tulee markkinoille
  Uskomme, että yhä useammat yritykset ja toimijat haluavat lähteä mukaan kilpailuun kestävästä kehityksestä, kun kestävistä liiketoimintamalleista ja tuotteista saatu kilpailuetu kasvaa.
 • Tarvitaan laajaa ymmärrystä vaaditun muutosnopeuden varmistamiseksi
  Säädökset ja käytännöt vievät muutosta eteenpäin, mutta infrastruktuurin kehittämisestä ei ole yhtä yhteistä näkemystä, mikä voi hidastaa lupaprosesseja ja projektien toteuttamista.
 • Fossiilittoman sähkön kasvava kysyntä haastaa energiajärjestelmän
  Sähköajoneuvojen käytön lisääntyessä ja lämmitys- ja teollisuusprosessien toimiessa yhä enemmän sähköllä fossiilittoman sähkön kysyntä kasvaa.
 • Osaamisvajeen kurominen umpeen on tärkeää energia-alan siirtymän onnistumisen kannalta
  Demografisten muutosten ja kiihtyvän energiasiirtymän myötä työvoimapula kasvaa, mikä johtaa kovaan kilpailuun tärkeistä teknisistä ja projektinhallintataidoista.
 • Yritysten on kehitettävä kestävyyttään odottamattomien muutosten varalta
  Lisääntyneen digitalisaation, geopoliittisen epävakauden ja uudentyyppisen rikollisen toiminnan vuoksi yritykset joutuvat yhä useammin kohtaamaan uusia ja kehittyviä uhkia, kuten kyberhyökkäyksiä, häiriötapahtumia, valetiedon levitystä ja vakoilua.
Lapset leikkivät ulkona

Viisi strategista painopistealuettamme

Vattenfallilla on viisi strategista painopistealuetta, jotka ohjaavat yritystä sen strategisissa valinnoissa. Painopistealueemme kuvaavat sitä, miten luomme vetovoimaa toimintaympäristömme huomioiden ja miten voimme hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksia energia-alan siirtymässä.
Strategiakaavio perustuu integroidun tekniikan logiikkaan ja kuvaa painopistettä koko arvoketjussa (kolme ylintä osaa) ja sisäistä organisaatiota sen toteuttamiseksi (kaksi alempaa osaa).

 • Pyrkiessämme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa keskitymme asiakaskeskeisyyden lisäämiseen ja sähköistämisen ja ilmaston kannalta älykkäiden energiaratkaisujen edistämiseen alueilla, joilla meillä on kilpailuetu.
 • Energiajärjestelmän yhdistäminen ja optimointi painopisteenä joustavuuden maksimointi ja vakaan ja kustannustehokkaan verkon infrastruktuurin edistäminen.
 • Fossiilittoman energian hankinnan varmistaminen painopisteinä uusiutuvien energialajien kasvu, nykyisten fossiilittomien luonnonvarojen arvon maksimointi ja hiilidioksiditiekarttamme toteuttaminen.
 • Ihmisten voimaannuttaminen, missä painotetaan tarvittavan osaamisen varmistamista ja tarjotaan turvallinen työympäristö.
 • Tehokas toiminta, missä keskitytään sekä kilpailukykyyn että kustannustehokkuuteen, hyödyntäen mahdollisuuksia digitalisointiin ja ottaen sosiaalista ja ympäristövastuuta kaikkialla arvoketjussa.

Vattenfallin strategia - kuva (PDF 175 kB)

Katso myös

Vattenfallin pääkonttori

Etsi toimistojemme sijainnit ja yhteystiedot.

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde.

Vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa.

Hietamankosken voimalaitos

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille.