Vattenfall Suomessa

Aholanjärven kunnostus

Aholanjärveä alettiin kuivata luvanvaraisesti 1930-luvulla tavoitteena saada lisää viljelysmaata ja poistaa tulvahaitat.

Kuivatettu alue todettiin kuitenkin viljelyskäyttöön sopimattomaksi, ja se jäi joutomaaksi.

Aholanjärveen kaivettiin kanavistoja sekä avovesivesialueita.

Aholanjärveen kaivettiin kanavistoja sekä avovesivesialueita parantamaan veden vaihtumista.

Järveä kunnostettiin 1980-luvun lopulla Aholankylän asukkaiden toimesta. Tällöin raivattiin puustoa ja yritettiin järven vesittämistä. Järven pinta jäi kuitenkin matalalle tasolle, ja turvelautat muodostivat järvestä kosteikon. Järven olosuhteet huononivat edelleen ja järvestä tuli lähes täysin umpeenkasvanut.

Aholanjärven kunnostustyöt aloitettiin uudestaan vuonna 2015, taas asialla olivat aktiiviset aholankyläläiset. Tavoitteena oli saada järven vesitilanne paranemaan, jotta myös vesilintukanta ja virkistysmahdollisuudet elpyisivät. Kunnostuksen aloittamista vauhditti pengersortuma, jolloin yhdeksi kunnostuskeinoksi valittiin järven tilapäinen tyhjennys. Mukaan hankkeeseen lähtivät Haapajärven kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Vattenfall, joka valitsi Aholanjärven ympäristörahakohteekseen.

Kunnostustoimet aloitettiin vuonna 2017, ja ne jatkuivat kesällä 2018, jolloin mm. järveen kaivettiin ponttonikaivinkoneella kanavistoja sekä avovesivesialueita parantamaan veden vaihtumista. Järvi pidetään kuivatettuna vielä talven 2018–2019 ajan, jolloin saadaan kaivetut massat painumaan ja penkereiden viimeistely toteutettua paremmin kesällä 2019. Viimeistelyn jälkeen vesi nostetaan tavoitetasoon. Kunnostukseen on osallistunut talkoovoimin paikallisia sekä naapurikylien asukkaita.

Infolaatikko Aholanjärvi

  • Sijaitsee Settijokeen laskevan Kotiojan varressa Aholan kylässä
  • Haapajärven kaupungissa Pohjanmaalla
  • Pinta-ala noin 40 ha.

Asiaan liittyvä sisältö

Mankilanjärvi

Hanke on yksi Vattenfallin vuoden 2018 ympäristörahakohteista.

Vettä

Vattenfallin säännöstelemien järvien tilanne.

Hietamankosken voimalaitos

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille.

Katso myös

Suuret putket voimalaitoksessa

Pyrkimyksemme CO2-päästöjen vähentämiseksi minimiin ovat hyvin monimuotoisia.

Kaloja

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.