Vattenfall Suomessa

EKOenergia

EKOenergia on eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkosto, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energiantuotannon kehitystä sekä edistää ilmastoystävällisten ratkaisujen syntymistä. Tällä hetkellä verkostossa on mukana 27 eurooppalaista järjestöä.

Logo - Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioima ekoenergia

Logo - Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioima ekoenergia

Verkoston näkyvin työkalu on EKOenergia-merkki, jonka tavoitteena on auttaa kuluttajia tekemään oikeita valintoja eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla. EKOenergian käyttäjät saavat oikeaa tietoa käyttämänsä sähkön alkuperästä, lisäksi EKOenergia-merkitty sähkö täyttää EKOenergia-verkoston asettamat kestävyyskriteerit.

EKOenergia-merkki on ainoa sähkön ympäristömerkki, joka on yleiseurooppalaisen neuvotteluprosessin tulosta ja joka kattaa koko Euroopan sähkömarkkinat ja on sidosryhmien hyväksymä kaikissa Euroopan maissa.

Vattenfallin Täystuuli-tuote on EKOenergiaa. Täystuuli-tuotteen alkuperämaa on Ruotsi ja/tai Tanska. 1.1.2014 alkaen Vattenfall maksaa jokaisesta Täystuuli-sopimuksena myydystä kilowattitunnista 0,01 senttiä ilmastorahastoon. Rahasto on EKOenergia-verkoston hallinnoima, ja se investoi uuteen uusiutuvan energian tuotantoon tai energiansäästöhankkeisiin. EKOenergian ostaminen johtaa aina uuden uusiutuvan energiantuotannon rakentamiseen tai hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen.

Katso myös

Niitty

Edessämme olevat haasteet vaativat nopeita toimenpiteitä, ja me Vattenfallilla olemme valm...

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.

Kaksi teknikkoa kiipeämässä Kriegers Flak -tuuliturbiiniin

Käytämme GRI:n raportointiohjeita yhteiskuntavastuuraportointimme periaatteina.