Vattenfall Suomessa

Mankilanjärven kunnostus

Mankilanjärvi

Kasvillisuuden valtaama Mankilanjärvi. Kuva: Mankilan kyläseura

Mankilanjärven pohjalle alkoi kertyä sedimenttiä eli turvetta ja multaa 1950-luvulta lähtien metsäojitusten myötä.

Aktiiviset kyläläiset päättivät ryhtyä kunnostamaan järveä ennen kuin kasvillisuus valtaisi sen kokonaan ja alkoivat kerätä sitä varten rahoitusta. Hanke on yksi Vattenfallin vuoden 2018 ympäristörahakohteista.

Kunnostuksen tavoitteena on ollut saada järven vedenlaatu parantumaan siten, että kaislan kasvu loppuu ja vesi kirkastuu. Toiveena on myös, että kalakanta elpyisi.

Osana kunnostusta Mankilanjärvi tyhjennettiin vedestä; vesi juoksutettiin kanavan kautta Siikajokeen. Sen jälkeen järven pohjasta poistettiin 70–80 senttimetrin kerroksia sedimenttiä, kaikkiaan noin 12 000 kuutiota.

Mankilanjärvi

Mankilan kalaveden osakaskunnan puheenjohtaja Alpo Konola kertoo, kuinka sedimenttejä järvestä poistaen tehdään syvänteitä. Kuva: Sari Junnonaho.

Järven ympärillä on noin 60 kesämökkiä. Kunnostushankkeen yhteydessä myös mökkiläiset ovat kunnostaneet omia mökkirantojaan.

Hankkeen toteuttajana on toiminut Mankilan kalaveden osakaskunta. Vattenfallin lisäksi hanketta on rahoittanut mm. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kyläläisten talkoopanostus on ollut merkittävä.

 

Infolaatikko Mankilanjärvi

  • Sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikalatvan kunnassa
  • Pinta-ala 260,5 ha
  • Keskisyvyys noin 1,5 m
  • Syvin kohta järvessä 4,8 metriä

Asiaan liittyvä sisältö

Aholanjärveen kaivettiin kanavistoja sekä avovesivesialueita.

Vattenfall valitsi Aholanjärven ympäristörahakohteekseen.

Vettä

Vattenfallin säännöstelemien järvien tilanne.

Hietamankosken voimalaitos

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille.

Katso myös

Suuret putket voimalaitoksessa

Pyrkimyksemme CO2-päästöjen vähentämiseksi minimiin ovat hyvin monimuotoisia.

Kaloja

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.