Vattenfall Suomessa

Mankilanjärven kunnostus

Mankilanjärvi

Kasvillisuuden valtaama Mankilanjärvi. Kuva: Mankilan kyläseura

Mankilanjärven pohjalle alkoi kertyä sedimenttiä eli turvetta ja multaa 1950-luvulta lähtien metsäojitusten myötä.

Aktiiviset kyläläiset päättivät ryhtyä kunnostamaan järveä ennen kuin kasvillisuus valtaisi sen kokonaan ja alkoivat kerätä sitä varten rahoitusta. Hanke oli yksi Vattenfallin vuoden 2018 ympäristörahakohteista.

Kunnostuksen tavoitteena oli saada järven vedenlaatu parantumaan siten, että kaislan kasvu loppuu ja vesi kirkastuu. Toiveena oli myös, että kalakanta elpyisi.

Mankilanjärvi

Mankilan kalaveden osakaskunnan puheenjohtaja Alpo Konola kertoo, kuinka sedimenttejä järvestä poistaen tehdään syvänteitä. Kuva: Sari Junnonaho.

Osana kunnostusta Mankilanjärvi tyhjennettiin vedestä; vesi juoksutettiin kanavan kautta Siikajokeen. Sen jälkeen järven pohjasta poistettiin 70–80 senttimetrin kerroksia sedimenttiä, kaikkiaan noin 12 000 kuutiota.

Järven ympärillä on noin 60 kesämökkiä. Kunnostushankkeen yhteydessä myös mökkiläiset kunnostivat omia mökkirantojaan.

Hankkeen toteuttajana toimi Mankilan kalaveden osakaskunta. Työn toteutuksessa kyläläisten talkoopanostus oli merkittävä. Vattenfallin lisäksi hanketta rahoitti mm. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Infolaatikko Mankilanjärvi

  • Sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Siikalatvan kunnassa
  • Pinta-ala 260,5 ha
  • Keskisyvyys noin 1,5 m
  • Syvin kohta järvessä 4,8 metriä

Asiaan liittyvä sisältö

Aholanjärveen kaivettiin kanavistoja sekä avovesivesialueita.

Vattenfall valitsi Aholanjärven ympäristörahakohteekseen.

Vesivoima on tärkeä uusiutuvan energian lähde.

Vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa.

Hietamankosken voimalaitos

Vattenfall Oy rakentaa kalatiet Hietamankosken ja Leuhunkosken vesivoimalaitoksille.

Katso myös

Suuret putket voimalaitoksessa

Pyrkimyksemme CO2-päästöjen vähentämiseksi minimiin ovat hyvin monimuotoisia.

Kaloja

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.