Aurinkoenergia

Aurinkoenergiakapasiteetin kasvu on tapahtumassa.

Aurinkoenergialla on jo nyt merkittävä rooli energiajärjestelmässä, pienistä kotitalousasennuksista aina suuren mittakaavan hankkeisiin. Viime vuosina aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet merkittävästi, ja ne ovat nyt yksi halvimmista tavoista tuottaa sähköä. Laskevien kustannusten ja pienten hiilidioksidipäästöjen vuoksi aurinkopaneelien määrä kasvaa ydinmarkkinoillamme ja maailmalla, mikä johtaa niiden kasvavaan osuuteen tulevaisuuden sähköntuotannossa.  

Selvitämme useita tapoja auttaa asiakkaitamme tässä muutoksessa kohti hajautetun energian maailmaa, ja haluamme tarjota heille mahdollisuuden tuottaa omaa vihreää sähköään. 

Suuren mittakaavan aurinkopuistot

Suurilla aurinkopuistoilla on keskeinen rooli Euroopan energiajärjestelmän muutoksessa. Vattenfallin portfolio kasvaa erityisesti Saksassa ja Alankomaissa, missä suuria aurinkopuistoja voidaan käyttää ilman valtionapua.

Aurinkopuistot nauttivat erittäin suurta julkista hyväksyntää, ja hyvin rakennetut aurinkopuistot voivat tarjota paremman elinympäristön eläimille ja kasveille.

Yksi esimerkki tällaisesta on Haringvliet Hybrid Renewable -puiston kehittäminen Alankomaissa: siellä kehitetään yhdessä kuutta tuuliturbiinia, aurinkovoimakapasiteettia ja akkua ja käytetään samaa liitäntää niiden yhdistämisessä kantaverkkoon. Hybrid Renewable -puisto otetaan käyttöön vuonna 2022.

Yhdistelmähybridipuistot

Kasvatamme ydinliiketoimintamme tuulivoiman ja aurinkoenergian arvoa kehittämällä ja sijoittamalla yhdessä integroituja akkuratkaisuja mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja hybridipuistoista tällä videolla (englanniksi):

Vattenfallin ensimmäinen kelluva aurinkopuisto Alankomaiden Gendringenissä

Kapasiteetiltaan 1,2 megawatin aurinkopuisto rakennettiin Netterdenin hiekka- ja soranpoistoyhtiön alueelle. Tämä tarkoittaa, että jatkossa puolet vuotuisesta sähköisen hiekanruoppauksen ja siihen liittyvien lajittelu- ja käsittelylaitteiden energiankulutuksesta tuotetaan kestävästi paikan päällä.

Alankomaissa on niukalti tilaa aurinkopuistojen rakentamiselle. Mahdollinen ratkaisu tähän on kelluvien aurinkopuistojen rakentaminen, esimerkiksi hiekan ja soran louhimisesta syntyviin lampiin ja altaisiin. Lisäetuna vesi jäähdyttää paneelit luonnollisesti, mikä lisää niiden tehokkuutta maalla sijaitseviin aurinkopaneeleihin verrattuna.

Voimalaitoksemme

Lue lisää Vattenfallin voimalaitoksista ja siitä, kuinka paljon sähköä ja lämpöä tuotamme.

Katso video: Aurinkovoima

Aurinko on upea energian lähde. Vain kahdessa tunnissa se antaa meille yhtä paljon energiaa kuin koko maailma kuluttaa vuodessa. Mutta kuinka valjastaa tämä voima nyt ja tulevaisuudessa? Futuristi Hannes Sjöblad tapaa tutkijoita, keksijöitä ja visionäärejä, jotka kaikki pyrkivät löytämään tulevaisuuden ilmastoratkaisuja.

Aurinkovoimaa katoille

Suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden lisäksi Vattenfall helpottaa sekä kotitalous- että yritysasiakkaiden hajautettua energian tuotantoa näiden käyttöpaikassa. Tämä johtaa uusiin energiapalveluihin, joissa Vattenfall tarjoaa ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoaa heille mahdollisuuksia tuottaa ja kuluttaa omaa aurinkosähköä.

Kasvua aurinkoenergian alueella

Vuonna 2017 asennettiin yli 100 GW aurinkoenergiakapasiteettia ympäri maailmaa, ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta kasvaa tasaisesti. Vattenfallilla on tällä hetkellä suunnitteilla ja rakenteilla useita aurinkovoimahankkeita.

Aurinkoenergia ja ympäristö

Ympäristökuormitusta syntyy pääasiassa aurinkopaneelien valmistuksessa, mutta aurinkoenergia ei aiheuta päästöjä käytön aikana. Paneelien valmistuksesta aiheutuva ympäristökuormitus pienentyy jatkuvasti uusiutuvan energian käytön lisääntymisen sekä resurssien ja tuotantoprosessien käytön tehostumisen vuoksi. Olemme yksi harvoista yrityksistä, jotka käyttävät elinkaariarviointeja (Life Cycle Assessments, LCA) aurinkovoiman ympäristövaikutusten seuraamiseen. Näin saamme ympäristötietoja sekä kuluttaja-asennuksiin tarkoitetuista että suuren mittakaavan aurinkoenergiajärjestelmistä.

Lisäksi Vattenfall soveltaa tiukkoja vaatimuksia aurinkopaneelien ja invertterien toimittajien valinnassa. Euroopan tarjouskilpailuissamme toimittajien valitsemiseksi olemme erittäin vaativia laadun ja kestävyyden suhteen kaupallisten ja juridisten vaatimusten lisäksi. Toimittajien on myös noudatettava Vattenfallin menettelytapaohjetta.

Asiaan liittyvä sisältö

Tuulivoimapuisto Stor-Rotliden Ruotsissa

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä.

Vesivoimalaitos Tuggen Ruotsissa

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian lähde.

Biomassa

Biomassalla on tärkeä rooli CO2-päästöjen pienentämisessä.

Katso myös

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.