Aurinkoenergia

Aurinkoenergiakapasiteetin kasvu on tapahtumassa.

Aurinkoenergialla on jo nyt merkittävä rooli energiajärjestelmässä, pienistä kotitalousasennuksista aina suuren mittakaavan hankkeisiin. Viime vuosina aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet merkittävästi, ja ne ovat nyt yksi halvimmista tavoista tuottaa sähköä. Laskevien kustannusten ja pienten hiilidioksidipäästöjen vuoksi aurinkopaneelien määrä kasvaa ydinmarkkinoillamme ja maailmalla, mikä johtaa niiden kasvavaan osuuteen tulevaisuuden sähköntuotannossa.  

Aurinkoenergian osalta näemme mahdollisuuksia kolmella pääalueella: suuren mittakaavan aurinkopuistoissa, hajautetuissa aurinkoenergiaratkaisuissa ja yksityisasiakkaiden omille katoilleen asentamissa aurinkopaneeleissa.Selvitämme useita tapoja auttaa asiakkaitamme tässä muutoksessa kohti hajautetun energian maailmaa, ja haluamme tarjota heille mahdollisuuden tuottaa omaa vihreää sähköään. 

Suuren mittakaavan aurinkopuistot

Ensimmäinen mahdollisuus on suuren mittakaavan aurinkopuistojen kehittäminen etenkin siellä, missä on mahdollista käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria. Yksi esimerkki tällaisesta oli 5 MW:n aurinkovoimalan käyttöönotto Parc Cynogin tuulivoimapuiston yhteydessä Walesissa vuonna 2017.

Tämä aurinkopuisto, joka tuottaa energiaa 1 440 walesilaisen kotitalouden tarpeisiin, käyttää samaa kantaverkkoliitäntää tuulivoimapuiston kanssa, mikä on pienentänyt investointikustannuksia.

Toinen esimerkki on Haringvliet Hybrid Renewable -puiston kehittäminen Alankomaissa: siellä kehitetään yhdessä kuutta tuuliturbiinia, aurinkovoimakapasiteettia ja akkua ja käytetään samaa liitäntää niiden yhdistämisessä kantaverkkoon. Hybrid Renewable -puisto otetaan käyttöön vuonna.

Vattenfall on rakentanut suuren mittakaavan aurinkosähköjohdon, jonka teho on yli 1 GW ja joka sijaitsee suurimmaksi osaksi Alankomaissa, Saksassa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.

Hajautettu energian tuotanto

Suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden lisäksi Vattenfall helpottaa sekä kotitalous- että yritysasiakkaiden hajautettua energian tuotantoa näiden käyttöpaikassa. Tämä johtaa uusiin energiapalveluihin, joissa Vattenfall tarjoaa ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja tarjoaa heille mahdollisuuksia tuottaa ja kuluttaa omaa aurinkosähköä.

Omaa sähköä tuottavat asiakkaat

Vattenfall haluaa olla keskeisenä toimijana auttamassa kotitalousasiakkaita oman vihreän sähkönsä tuottamisessa omalta katoltaan.

Katso video: Aurinkovoima

Aurinko on upea energian lähde. Vain kahdessa tunnissa se antaa meille yhtä paljon energiaa kuin koko maailma kuluttaa vuodessa. Mutta kuinka valjastaa tämä voima nyt ja tulevaisuudessa? Futuristi Hannes Sjöblad tapaa tutkijoita, keksijöitä ja visionäärejä, jotka kaikki pyrkivät löytämään tulevaisuuden ilmastoratkaisuja.

Voimalaitoksemme

Lue lisää Vattenfallin voimalaitoksista ja siitä, kuinka paljon sähköä ja lämpöä tuotamme.

Kasvua aurinkoenergian alueella

Vuonna 2017 asennettiin yli 100 GW aurinkoenergiakapasiteettia ympäri maailmaa, ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta kasvaa tasaisesti. Vattenfallilla on tällä hetkellä suunnitteilla ja rakenteilla useita aurinkovoimahankkeita.

Aurinkoenergia ja ympäristö

Ympäristökuormitusta syntyy pääasiassa aurinkopaneelien valmistuksessa, mutta aurinkoenergia ei aiheuta päästöjä käytön aikana. Paneelien valmistuksesta aiheutuva ympäristökuormitus pienentyy jatkuvasti uusiutuvan energian käytön lisääntymisen sekä resurssien ja tuotantoprosessien käytön tehostumisen vuoksi. Olemme yksi harvoista yrityksistä, jotka käyttävät elinkaariarviointeja (Life Cycle Assessments, LCA) aurinkovoiman ympäristövaikutusten seuraamiseen. Näin saamme ympäristötietoja sekä kuluttaja-asennuksiin tarkoitetuista että suuren mittakaavan aurinkoenergiajärjestelmistä.

Lisäksi Vattenfall soveltaa tiukkoja vaatimuksia aurinkopaneelien ja invertterien toimittajien valinnassa. Euroopan tarjouskilpailuissamme toimittajien valitsemiseksi olemme erittäin vaativia laadun ja kestävyyden suhteen kaupallisten ja juridisten vaatimusten lisäksi. Toimittajien on myös noudatettava Vattenfallin menettelytapaohjetta.

Asiaan liittyvä sisältö

Tuulivoimapuisto Stor-Rotliden Ruotsissa

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä.

Vesivoimalaitos Tuggen Ruotsissa

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian lähde.

Biomassa

Biomassalla on tärkeä rooli CO2-päästöjen pienentämisessä.

Katso myös

Helikopteri – merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.