Biomassa

Yksi komponentti Vattenfallin CO2-vapaassa energiapaletissa on biopolttoaine.

Biokaasun ja biometaanin lisäksi 'biopolttoaine'-termi kattaa myös metsätalouden jäännösmateriaalit, puunjalostusteollisuuden jäännöstuotteet, kuten sahanpurun, ja käsittelemättömät puujäämät ja nopeakasvuisista istutuksista saatavat tuotot.

Ympäristöystävällistä biopolttoainetta ympäri maailmaa

Vattenfall on yksi suurimmista toimijoista maailmanlaajuisilla kestävän bioenergian markkinoilla. Se käy kauppaa suurella määrällä kestäviä biopolttoainetuotteita joka vuosi ja on ollut yksi aktiivisimmista yrityksistä maailman biopolttoainemarkkinoilla. Keskittymällä kestävyyteen, laatuun ja joustavuuteen kaikkialla hankintaketjussa se tarjoaa räätälöityjä biopolttoaineen toimitusratkaisuja.

Vattenfall tarjoaa kansainvälisesti standardoituja tuotteita, kuten puupellettejä ja haketta. Käymme myös kauppaa biopolttoaineen rahoitusinstrumenteilla, kuten OTC Argus Wood Pellet Swaps -johdannaisilla ja Wood Pellet Futures -futuureilla, jotka noteerataan European Energy Exchange (EEX) -pörssissä. Jotta biomassan energiakäyttö vähentäisi hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, viljelysten, tuotannon ja kuljetusten on oltava valvottuja ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Vattenfall Energy Tradingillä on SBP-, FSC®- ja ENplus®-sertifiointi.

Sustainable Biomass -ohjelman (SBP) perustajajäsenenä Vattenfall Energy Trading oli mukana kehittämässä biopolttoaineen maailmanlaajuisia kestävyysstandardeja.

Vattenfall on myös mukana biomassaenergian tarjonnassa ja kaupankäynnissä. Keskitymme kansainvälisesti standardoituihin kauppatuotteisiin kuten pelletteihin (sekä teollisuus- ja asuinrakennuksiin) ja puulastuihin, jotka ovat peräisin Euroopasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Yli 15 Vattenfallin voimalaa käyttää energialähteenään kokonaan tai osittain biomassaa. 

Vattenfallin tytäryhtiöllä Energy Crops GmbH:lla on yhteistyössä Brandenburgin ja Puolan länsiosan viljelijöiden kanssa energiapuuistutuksia (joita kutsutaan myös lyhytkiertovesakoiksi (SRC)) nopeasti kasvavista puulajeista, lähinnä poppeleista ja pajuista. Puita istutetaan enintään 20 vuoden ajan, ja niitä voidaan korjata kahden tai neljän vuoden välein.

Biomassan hankinta

Jotta CO2-päästöt vähenisivät merkittävästi, biomassaviljelyksistä ja -tuotannosta on pystyttävä huolehtimaan valvotusti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Lämpövoimalaitos Idbäcksverket Ruotsissa

Asiaan liittyvä sisältö

Lämpövoimalaitos Idbäcksverket Ruotsissa

Valvomme biomassan hankintaa varmistaaksemme, että se on ympäristön kannalta kestävää.

Tuulivoimapuisto Stor-Rotliden Ruotsissa

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä.

Aurinkopaneelit

Aurinkoenergia on olennainen osa kestävää ja fossiilitonta energiajärjestelmää.

Katso myös

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Uusiutuvan energian tuottajana meillä on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.