Hiili

Vattenfallin tavoitteena on fossiilittomuus yhden sukupolven kuluessa ja ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Tämä merkitsee, että luovumme ensin hiilestä polttoaineena ja sen jälkeen myös maakaasusta.

Tärkeä osa Vattenfallin strategiaa on pienentää omia hiilidioksidipäästöjämme. Panostamme uusiutuvan tuotannon, lähinnä tuuli- ja aurinkoenergian, rakentamiseen, samalla kun haluamme auttaa asiakkaitamme ja toimittajiamme hiilidioksidipäästöjensä pienentämisessä tarjoamalla ilmastoälykkäitä ratkaisuja.

Ensimmäinen suuri askel hiilestä luopumiseksi toiminnassamme oli Saksan ruskohiilitoiminnan myynti vuonna 2016 tšekkiläiselle EPH-energiakonsernille ja sen kumppanille PPF Investmentsille. Tämä tarkoitti Vattenfallin vuotuisten hiilidioksidipäästöjen vähenemistä yli 80 miljoonasta tonnista noin 23 miljoonaan tonniin, samalla kun resursseja vapautui uusiutuvaan energiaan panostuksen lisäämiseen. Emme enää käytä ruskohiiltä toiminnassamme.

Seuraava askel Vattenfallin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on luopua myös kivihiilestä, jota käytetään vielä Saksassa ja Alankomaissa. Alankomaissa lähellä Amsterdamia sijaitseva viimeinen hiilivoimalamme Hemweg 8 suljetaan jo vuoden 2019 lopussa. Vuoteen 2030 mennessä olemme luopuneet myös kivihiilestä kaikessa toiminnassamme, myös Berliinissä.

Vattenfall on yhdessä Berliinin kaupungin kanssa laatinut suunnitelman kivihiilestä luopumiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kivihiiltä käytetään yhä muutamissa kaupungin lämpövoimaloissa. Hampurin kaupunki on päättänyt ostaa Vattenfallilta takaisin lämpötoiminnan, johon sisältyy joitakin hiilellä toimivia lämpövoimaloita. Hampurin kaukolämpötoiminta on luovutettu vuonna 2019.

Vuoden 2019 jälkeen Vattenfallilla on Hampurissa toiminnassa lämpövoimala ainoastaan Moorburgissa. Laitos on yksi Euroopan uudenaikaisimmista ja tehokkaimmista lämpövoimaloista, ja sitä käytetään lähinnä sähköntuotantoon. Moorburgilla on edelleen tärkeä rooli Hampurin sähkönsaannin kannalta sähköntoimitusten varmistamisessa silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto ei riitä. Moorburgista luovutaan kuitenkin viimeistään vuonna 2038 Saksan valtion hiilestä luopumista koskevan päätöksen mukaisesti.

Tällä hetkellä Vattenfall omistaa viisi hiilivoimalaa ja vastaa niiden toiminnasta. Neljä näistä on lämpövoimaloita Saksan Berliinissä ja Hampurissa ja yksi lauhdevoimala Alankomaissa:

  • Reuter ja Reuter West Saksan Berliinissä
  • Moabit osittaiseen biopolttoaineen käyttöön Saksan Berliinissä
  • Hemweg 8 Alankomaiden Amsterdamissa (suljetaan 2019)
  • Moorburg Saksan Hampurissa

Hiilen hankinta

Vattenfall on luonut riskikartoitusmenetelmän pystyäkseen tekemään tosiasioihin perustuvan päätöksen siitä, ostetaanko toimittajalta hiiltä vai ei.

Hiili

Muutamia esimerkkejä Vattenfallin toimista ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi

Osana pyrkimystään ilmastoneutraaliuteen Vattenfall työskentelee aktiivisesti tuotantomme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kaikkein suurin osa Vattenfallin hiilidioksidipäästöistä tulee lämpötoiminnasta ennen kaikkea Berliinissä.

Yhteistyössä Berliinin kaupungin kanssa korvaamme hiilivoimalan modernilla kaasukäyttöisellä lämpövoimalalla tai laitoksilla, jotka käyttävät polttoaineina biopolttoainetta ja jätteitä. Vattenfall onnistui erilaisilla toimilla puolittamaan hiilidioksidipäästönsä vuoteen 1990 verrattuna ja saavutti kolme vuotta etuajassa, vuonna 2017, Berliinin kaupungin kanssa vuonna 2009 solmitun ilmastosopimuksen tavoitteen. Hiilestä luopuminen on mahdollista Berliinissä viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Vuoteen 2020 mennessä Vattenfall suunnittelee korvaansa kivihiilellä toimivan Reuter C -lämpövoimalan kaasulla toimivalla laitoksella, joka mahdollistaa myös uusiutuvien energialähteiden käytön kaukolämpöjärjestelmässä. Tuulen avulla tuotettava sähkö varastoidaan lämpönä ja voidaan myöhemmin syöttää kaukolämpöverkkoon ("power-to-heat").

Asiaan liittyvä sisältö

Ydinvoimalaitos

Ydinvoimalla on merkittävä rooli yhteiskunnan sähköistämisessä fossiilittomasti.

Hiili

Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuutamme kivihiilen toimitusketjussa.

Voimalaitos Diemen

Toimitamme maakaasua yli 1,7 miljoonalle loppukuluttajalle.

Katso myös

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Puiden latvat

Ympäristövastuulla on vaikutusta yrityksen menestykseen.