Hiili

Vattenfall luopuu fossiilisista polttoaineista, hiili mukaan lukien, yhden sukupolven kuluessa.

Luovumme fossiilisista polttoaineista yhden sukupolven kuluessa, ja jatkamme tietämme kohti täydellistä hiilestä luopumista lämmitysportfoliossamme vuoteen 2030 mennessä. Vattenfall muuttuu asiakaskeskeiseksi yritykseksi, joka yhdistää laajamittaisen energiantuotannon, hajautetut ratkaisut ja uusiutuvat energiamuodot. Olemme sitoutuneet ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Sen seurauksena hiilivoimalaitoksilla ei enää ole paikkaa Vattenfallin tuotannossa, ja ne on siksi luokiteltu liitännäisvaroiksi. 
 
Syyskuun 2016 loppu merkitsi Vattenfallin muutoksen kannalta tärkeää virstanpylvästä, sillä silloin vietiin loppuun Saksan ruskohiilitoimintojen myynti tšekkiläiselle EPH-energiayhtiölle ja tämän rahoituskumppanille PPF Investmentsille. Tämä oli tärkeä askel mukautettaessa Vattenfallin toimintoja uuteen markkinaympäristöön ja kestävään energiajärjestelmään. 
 
Lyhyellä aikavälillä kivihiilivarannot ovat kuitenkin edelleen tärkeitä, sillä ne takaavat sähkön- ja kaukolämpömarkkinoiden tuotantovarmuuden. Liiketoiminnallisesti katsottuna tarvitaan siksi riittäviä sääntelytoimenpiteitä, joiden avulla yritykset pystyvät rahoittamaan ja toteuttamaan muutoksen kohti ilmastoneutraaliutta. 
 
Vattenfall omistaa tällä hetkellä seitsemän kivihiilivoimalaitosta ja vastaa niiden toiminnasta. Niistä kuusi on CHP-voimalaitoksia Berliinin ja Hampurin alueella Saksassa ja yksi lauhdevoimalaitos Alankomaissa. 

  • Moorburg ja Tiefstack Hampurissa, Saksassa 
  • Wedel Schleswig-Holsteinissa, Saksassa 
  • Reuter ja Reuter West Berliinissä, Saksassa 
  • Biomassaa yhdessä käyttävä Moabit, Berliinissä, Saksassa 
  • Hemweg 8 Amsterdamissa, Hollannissa 

Hiilen hankinta

Vattenfall on luonut riskikartoitusmenetelmän pystyäkseen tekemään tosiasioihin perustuvan päätöksen siitä, ostetaanko toimittajalta hiiltä vai ei.

Hiili

Hiili ja ympäristö

Vattenfall työskentelee aktiivisesti tuotantoportfolionsa hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Hiilivoimalat aiheuttavat runsaasti hiilidioksidipäästöjä, ja luovumme hiilestä kaikessa energiantuotannossamme. Olemme esimerkiksi muuttaneet Klingelnbergin laitoksen Berliinissä kaasuvoimalaitokseksi, mikä pienensi Vattenfallin vuotuisia hiilidioksidipäästöjä kaupungissa 600 000 tonnilla. 
 
Asennamme tehokkaita kaasulla toimivia yhdistettyjä lämpö- ja sähkövoimaloita (CHP) ja kehitämme uusia energia- ja lämpöratkaisuja, esimerkiksi power-to-heat-laitosta, jossa käytetään fossiilitonta energiaa lämmön tuottamiseen. Vuoteen 2020 mennessä Vattenfall aikoo korvata kivihiilellä toimivan CHP-laitoksen, Reuter C:n, power-to-heat-voimalaitoksella, joka mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden integroinnin kaukolämpöjärjestelmään, ja kaasulla toimivalla, vain lämpöä tuottavalla kattilalla. Samanaikaisesti Vattenfall on toteuttanut höyryn toimituksen Moorburgin voimalaitokselta teollisuusyhteistyökumppanille samalla alueella, mikä on muuttanut laitoksen käytön lauhdesähköntuotannosta CHP-pohjaiseksi. 
 
Vattenfallin Hollannissa sijaitseva Hemweg 8 -hiilivoimala suljetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
Ilman laadun parantamiseksi suoritamme erilaisia toimenpiteitä, esimerkiksi kohdennettua hiiliseoksen laadun tai palamisen valvontaa (NOx, CO) sekä toissijaisia palamiskaasujen puhdistustoimenpiteitä, kuten sähkösuodattimet tai suodatinpussit (pölypussit), palamiskaasujen rikinpoisto (SO2) ja DENOX (NOx). 

Asiaan liittyvä sisältö

Ydinvoimalaitos

Ydinvoimalla on merkittävä rooli yhteiskunnan sähköistämisessä fossiilittomasti.

Hiili

Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuutamme kivihiilen toimitusketjussa.

Voimalaitos Diemen

Toimitamme maakaasua yli 1,7 miljoonalle loppukuluttajalle.

Katso myös

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Puiden latvat

Ympäristövastuulla on vaikutusta yrityksen menestykseen.