Hiili

Hiilen hankinta

Siirtyessään kohti kestävämpää kulutusta, kestävää energiantuotantoa ja kestävää taloudellista tulosta Vattenfall on määrittänyt joukon kestävyyden painopistealueita, joilla se pyrkii jatkuvaan parantamiseen. Portfoliomme muutos on yksi niistä. 
 
Luovuttuaan aiemmin Puolan ja Tanskan kivihiilituotannosta Vattenfallilla on tällä hetkellä seitsemän toimivaa kivihiilivoimalaa Saksassa ja Alankomaissa. Vattenfall hankkii maailmanmarkkinoilta kivihiiltä omiin voimalaitoksiin ja kaupankäyntitarkoituksiin. 
 
Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuutamme kivihiilen toimitusketjussa. Vattenfall on ottanut käyttöön hiilentoimittajien riskikartoituksen pystyäkseen tekemään tosiasioihin perustuvan päätöksen siitä, ostaako hiiltä tietyltä toimittajalta vai ei.
Due Diligence -prosessi, englanniksi (PDF 208 kB) 

Kivihiilen alkuperä

Vattenfall ostaa kivihiilen suoraan kivihiiltä louhivilta yhtiöiltä, välittäjiltä (eli yhtiöiltä, jotka eivät ole kaivosten omistajia) ja spot-markkinoilla käytävän kaupan välityksellä. Hiilen alkuperämaan ilmoittamisen lisäksi Vattenfall julkaisee listan suorista hiilentoimittajistaan. 
Kivihiilemme alkuperä, englanniksi (PDF 168 kB)

Hankinta Kolumbiasta 

Kolumbiassa toimivat kaivosyhtiöt Drummond ja Prodeco ovat saaneet yhä enemmän julkisuutta. Kansalaisjärjestöt vaativat Euroopan energiayhtiöitä irrottautumaan näistä kaivosyhtiöistä. Lue kantamme tähän asiaan ja nykyiset vaatimuksemme kolumbialaisille toimittajillemme seuraavasta asiakirjasta. 
Hankinta Kolumbiasta, englanniksi (PDF 71 kB)

Bettercoal 

Olemme myös Bettercoalin perustajajäsen. Energia-alan toimijoiden, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja kaivosyhtiöiden yhteisenä ryhmittymänä Bettercoal pyrkii luomaan ja toteuttamaan maailmanlaajuisen standardin hiilen hankinnalle ja edistämään jatkuvaa parannusta hiilen hankintaketjussa.
Bettercoal, englanniksi (PDF 198 kB)

Ihmisoikeusriskien arviointi Kolumbiassa 

Maaliskuussa 2017 Vattenfall suoritti paikan päällä parannetun due diligence -tarkastuksen tunnistaakseen mahdolliset ihmisoikeusriskit Kolumbian hiilenhankintatoiminnoissa. Tämä on raportti, joka sisältää suosituksemme ja suunnitelmamme seuraavia vaiheita varten:
Ihmisoikeusriskien arviointi Kolumbiassa, englanniksi (PDF 2 MB)
Espanjaksi: 
Evaluación de riesgos para los derechos humanos en Colombia (PDF 2 MB) 

Julkaisemme puolivuosittain päivityksiä siitä, miten työmme Kolumbian kaivosyhtiöissä etenee: 
Ihmisoikeusriskien arviointi Kolumbiassa - tammikuun 2019 päivitys (PDF 157 kB) 
Espanjaksi: 
Las iniciativas de Vattenfall en cuanto a responsabilidad en la cadena de suministro de carbón (PDF 151 kB)

Ihmisoikeusriskien arviointi Kolumbiassa - syyskuun 2019 päivitys, englanniksi (PDF 140 kB)
Espanjaksi: 
Evaluación de los riesgos relacionados con los derechos humanos en Colombia – actualización de septiembre de 2019 (PDF 153 kB)

Suhtaudumme vakavasti kaivostoiminnan ongelmia koskevaan kritiikkiin, ja pyrimme edistämään jatkuvia parannuksia kivihiiltä tuottavissa maissa vuorovaikutuksessa kaikkien olennaisten sidosryhmien kanssa. Otathan rohkeasti yhteyttä: press@vattenfall.com

Vattenfallin vastaus PAX:n ja Urgewaldin 1. maaliskuuta 2016 päivättyyn kirjeeseen, englanniksi (PDF 60 kB)

Vattenfallin lausunto kivihiilen hankinnasta Kolumbiasta, päivätty 13. toukokuuta 2016, englanniksi (PDF 42 kB)

Asiaan liittyvä sisältö

Hiili

Vattenfall luopuu fossiilisista polttoaineista, myös hiilestä, yhden sukupolven kuluessa.

Lämpövoimalaitos Idbäcksverket Ruotsissa

Valvomme biomassan hankintaa varmistaaksemme, että se on ympäristön kannalta kestävää.

Työntekijä Vattenfallilla

Asetamme ydinpolttoaineen toimittajille korkeat vaatimukset.