Jätteet

Jätteitä voidaan kaatopaikalle viemisen sijaan käyttää polttoaineena. 

Noin 200 miljoonaa tonnia poltettavaksi soveltuvaa jätettä viedään Euroopassa vuosittain kaatopaikoille. Kun poltettavaksi soveltuvia materiaaleja päätyy kaatopaikoille, jäte hajoaa ja muodostaa metaanikaasua. Metaanikaasu on yksi voimakkaimpia kasvihuonekaasuja, jonka aiheuttama kasvihuoneilmiö on 25-kertainen hiilidioksidiin verrattuna. Tämä on yksi Euroopan suurimmista ympäristöongelmista.

Jätteestä energiaksi

Kaatopaikalle viemisen sijaan jätteitä voidaan käyttää polttoaineena. Jätettä käytetään polttoaineena Ruotsin kaukolämpöjärjestelmissä. Jätteen muuntaminen energiaksi täyttää 1 250 000 asunnon lämmitystarpeet ja 680 000 asunnon sähkötarpeet. Ruotsin lämpövoimalat kykenevät vastaanottamaan osan Euroopan jätteistä ja käyttämään sen kaatopaikalle viemisen sijaan. Ruotsin laitoksilla on korkeat talteenottoasteet, koska kaukolämpöverkot on rakennettu hyödyntämään jätteenpoltossa syntyvää lämpöä.

Ruotsin energian talteenottolaitoksissa käsitellään myös muista Euroopan maista peräisin olevaa jätettä, mikä parantaa polttoaineen saatavuutta Ruotsissa ja auttaa ratkaisujen aikaansaamisessa joihinkin jätehuolto-ongelmiin maissa, joista jäte on peräisin.

Uppsala on Ruotsin neljänneksi suurin kaupunki. Jopa 60 % Uppsalan kaukolämmöstä on peräisin jätteistä, ja noin 90 % kaupungin rakennuksista on liitetty kaukolämpöverkkoon. Fossiilisten polttoaineiden sijaan Vattenfall käyttää rakennusten lämmittämiseen jätteitä.

Resurssien kestävä käyttö

Pyrimme eri keinoin estämään ja vähentämään jätteen syntyä sekä optimoimaan sen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Asiaan liittyvä sisältö

Tuulivoimapuisto Stor-Rotliden Ruotsissa

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä.

Aurinkopaneelit

Aurinkoenergia on olennainen osa kestävää ja fossiilitonta energiajärjestelmää.

Biomassa

Biomassalla on tärkeä rooli CO2-päästöjen pienentämisessä.

Katso myös

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.