Maakaasu

Maakaasu voi olla siirtymävaiheen polttoaine siirryttäessä kohti ilmastoneutraaliutta.

Hankkiudumme aktiivisesti eroon fossiilipohjaisesta tuotannosta ja investoimme entistä enemmän uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen. Maakaasu voi olla siirtymävaiheen polttoaine siirryttäessä kestävään energiajärjestelmään. Maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä kuin muiden fossiilisten polttoaineiden, se tarjoaa entistä parempaa toimitusvarmuutta ja tasapainottaa Vattenfallin energiaportfoliota niin, että se heijastaa eurooppalaista energiapalettia. 

Maakaasulla voi olla keskeinen rooli pyrkimyksissä CO2-päästöjen vähentämiseksi. Saksassa ja Hollannissa Vattenfall on aktiivinen lähes kaikissa kaasun arvoketjun osissa aina kaasun varastoinnista kauppaan ja toimituksiin melkein 2,4 miljoonalle loppuasiakkaalle. Toimitamme maakaasua kotitalouksien, pienten ja keskisuurten yritysten, voimalaitosten sekä teollisuuslaitosten lämmittämiseen. 
 
Kaasuvoima toimii linkkinä kestävään energiajärjestelmään. Kun CO2-maksut nousevat, maakaasusta tulee yhä houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi hiilivoimaloihin. 

Kaasuvoimalamme

Lue lisää Vattenfallin voimalaitoksista ja siitä, kuinka paljon sähköä me tuotamme.

Maakaasun varastointi 

Varastoimme kaasua käytöstä poistettuihin suolakaivoksiin Saksan Epessä aivan Enscheden rajalla. Näin pystymme reagoimaan nopeasti kaasun toimitusten ja kysynnän vaihteluihin päivittäin. Lisäksi Epen varastoa voidaan käyttää kaupankäynnissä ja se voidaan myös nähdä kausiluontoisena rahoitusvälineenä arbitraasikaupassa talvi- ja kesähintojen välillä.  

Maakaasu ja ympäristö 

Maakaasun poltto aiheuttaa CO2-päästöjä, vaikkakin päästöt ovat vähäisempiä kuin muiden fossiilisten polttoaineiden kohdalla. Maakaasun rooli säätövoimana kasvaa, kun saatavuudeltaan vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, käyttö lisääntyy. 

Asiaan liittyvä sisältö

Vesivoimalaitos Tuggen Ruotsissa

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian lähde.

Ydinvoimalaitos

Ydinvoimalla on merkittävä rooli yhteiskunnan sähköistämisessä fossiilittomasti.

Hiili

Olemme luopuneet erittäin suuresta osasta hiilen polttoainekäyttöä.

See also

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Niitty

Edessämme olevat haasteet vaativat nopeita toimenpiteitä, ja me Vattenfallilla olemme valm...