Tuulivoima

Tuulivoiman nopea kasvu on tapahtumassa.

Uusiutuva energia on avain fossiilittomaan tulevaisuuteen

Yhteiskunnan ilmastonmuutoksen ehkäisytarpeen myötä uusiutuvan energian tuotanto kasvaa edelleen. Tuulivoima yksinään vastaa nyt 14 prosentista Euroopan sähköntuotannosta. Energia-ala lähestyy käännekohtaa; nykyisin tuuli- ja aurinkovoima ovat usein edullisimmat tavat tuottaa uutta sähköä. Koko energiajärjestelmä käy läpi muutosta, ja tuulivoima on yksi tärkeimmistä energialajeista pyrittäessä irtautumaan hiilestä.

Maa- ja merituulivoiman markkinajohtaja

Vattenfallin tavoite on selvä. Haluamme mahdollistaa elämän ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven aikana. Uuden uusiutuvan tuotantokapasiteetin laajentaminen ja integroiminen on keskeinen osa tätä missiota. Tällä hetkellä 35 % Vattenfallin tuotantokapasiteetista on peräisin uusiutuvista lähteistä, ja tuulivoiman osuus on kasvava. Tähtäämme vahvaan maa- ja merituulivoiman portfolioon yhdistettynä aurinko- ja akkuteknologiaan - jotta saamme säilytettyä vahvan roolin Euroopan energiasiirtymässä.

Merituulivoima on vetytalouden perusta

Suuren huipunkäyttöaikansa ansiosta merituulivoima sopii erityisen hyvin fossiilittoman vedyn tuotantoon. Siksi Vattenfall tutkii parhaillaan useita projekteja ja aloitteita eri puolilla Eurooppaa ja on perustajajäsen AquaVentus-hankkeessa, jonka tavoitteena on asentaa 10 GW offshore-vetykapasiteettia Saksan Pohjanmerelle vuoteen 2035 mennessä.

Uskomme, että fossiilittomasta vedystä tulee kilpailukykyinen vuoteen 2030 mennessä. Tämä saavutetaan yhdistämällä mittakaava, standardisointi ja innovaatiot vetyä tuottavissa merituulivoimapuistoissa.

Tuulivoima ja Vattenfall

Tuulivoima kasvaa nopeasti, ja Vattenfall etsii keinoja tuuliturbiinien hiilijalanjäljen pienentämiseksi entisestään. Katso lisää tältä videolta (englanniksi).

Olemme markkinajohtaja sekä maa- että merituulivoiman alueella, ja meillä on toiminnassa noin 50 tuulivoimapuistoa viidessä eri maassa. Vattenfall on edistynyt hyvin kasvusuunnitelmassaan, kun huomioidaan sen voittamat tarjouskilpailut - Hollandse Kust South 1-4 ja Tanskan Vesterhav South/North sekä onnistuneet projektisuunnitelmat maissa sijaitsevien tuulipuistojen osalta, kuten Blakliden/Fäbodberget. Syyskuussa 2021 Vattenfallilla oli yli 2 GW rakenteilla olevaa kapasiteettia.

Esimerkkejä lippulaivaprojekteistamme

Kriegers Flakin merituulivoimapuisto

Kriegers Flakin merituulivoimapuiston kapasiteetti on 604 MW, mikä tekee siitä Tanskan ja Skandinavian suurimman merituulivoimapuiston. Se lisää Tanskan tuulivoiman tuotantoa 16 prosentilla, ja sen 72 merituuliturbiinia pystyvät kattamaan noin 600 000 tanskalaisen kotitalouden vuotuisen energiankulutuksen.

Toukokuussa 2020 Vattenfall rakensi ensimmäisen perustuksen, ja vuoden 2021 alussa asennettiin ensimmäinen 72 tuuliturbiinista. Sen jälkeen loput turbiinit on asennettu ja otettu käyttöön Itämeren alueella, 15-40 kilometrin päässä Tanskan rannikosta.

Blaklidenin/Fäbodbergetin maatuulivoimapuisto

Ruotsissa rakennamme parhaillaan maan suurinta maatuulivoimapuistoa nimeltä Blakliden/Fäbodberget. Hankkeen kapasiteetti on 353 MW. Noin 60 %:n odotetusta 1,1 TWh:n vuotuisesta sähköntuotannosta on jo sitovasti sovittu menevän sähkönhankintasopimuksella Norsk Hydrolle, joka ostaa tämän energiamäärän 20 vuoden kuluessa. 84 tuuliturbiinin odotetaan alkavan tuottaa sähköä viimeistään vuonna 2022

Aberdeenin merituulivoimapuisto

Aberdeenissa, Skotlannin rannikolla, Vattenfall on osa EOWDC (European Offshore Wind Deployment Centre) -tuulivoimapuistoa. Turbiinit, joiden teho on 8,8 MW - maailman suurin - alkoivat tuottaa sähköä vuonna 2018. Kaikki yksitoista turbiinia on asennettu uudentyyppiselle perustukselle, joka on ympäristöystävällinen, kolmijalkainen vaippaperustus, joka sisältää imuämpärit. Tuulivoimapuiston tuottaman puhtaan energian kuljettaa 66 kilovoltin kaapelointi, joka pystyy kuljettamaan kaksinkertaisen sähkömäärän perinteisiin linjoihin verrattuna. Tämä tuulivoimapuisto on esimerkki voimantuotannosta, joka on sekä kilpailukykyistä että puhdasta.

Tämä osoittaa, että Vattenfall onnistuu pienentämään kustannuksia kaikkialla arvoketjussa. Projektin jatkokehitys on nyt käynnissä: yhteensä 325 neliökilometrin suuruiselle alueelle, noin 22 kilometrin päähän Hollannin Pohjanmeren rannikosta asennettava kapasiteetti on jopa 750 MW. Vattenfall arvioi, että tuulivoimapuiston valmistuttua viiden vuoden sisällä sen tuotanto riittää jopa 1,5 miljoonan kotitalouden sähköntarpeeseen. 

Hollandse Kust, maailman ensimmäinen vapaarahoitteinen merituulivoimapuisto

Hollandse Kust 1 & 2 -merituulivoimapuistojen myötä Vattenfall ei ainoastaan edistä Hollannin energiajärjestelmän kestävyyttä vaan asettaa myös uusia standardeja kustannustehokkuudelle. Vattenfall kehittää maailman ensimmäistä tuulivoimapuistoa, jolla ei ole taattua syöttötariffia. 

Hybridienergiapuistoissa yhdistyvät akut, tuuli ja aurinko

Akut tasapainottavat sähköverkon vakautta ja varastoivat fossiilitonta sähköä. Vattenfall yhdistää nämä kolme teknologiaa Haringvlietin energiapuistossa Alankomaissa. Katso video (englanniksi).

Katso video: Energiaa tuulivoimalla

Voimme saada suuria määriä energiaa tuulesta. Mutta miten se todella toimii, kun aina ei tuule? Futuristi Hannes Sjöblad tapaa tutkijoita, keksijöitä ja visionäärejä, jotka kaikki pyrkivät löytämään tulevaisuuden ilmastoratkaisuja.

Tuulivoimapuistomme

Lue lisää Vattenfallin maa- ja merituulivoimapuistoista, niiden sijainneista ja muista tiedoista.

Tuulen, auringon ja akkuvarastoinnin synergiaedut

Tuulivoima ja aurinkoenergia täydentävät hyvin toisiaan. Aurinkoenergia toimii parhaiten kesällä, jolloin tuulivoiman tuotanto on usein vähäisempää, kun taas tuulivoiman tuotanto on tehokkainta talvella, jolloin aurinkoenergiaa saadaan vähän. Uusiutuvissa hybridivoimaloissa saamme eniten irti aurinko-, tuuli- ja akkuteknologian yhteisestä potentiaalista ja voimme tukea kantaverkkojärjestelmän tasapainottamista. 

Alankomaissa rakennamme parhaillaan aurinkovoimapuistoa Haringvlietin tuulivoimapuiston yhteyteen. Siihen yhdistetään akkuvarastointilaitos, joka tukee uusiutuvan energian integrointia järjestelmään. 

Tuuli - sähköistämisen polttoaine

Ilmaston suojelemiseksi ei riitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään sähkösektorilla, vaan samoin on toimittava myös kuljetusalalla, lämmityksessä ja teollisuudessa. Uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön integrointia näihin sektoreihin teknologiaa hyödyntämällä kutsutaan sektoreiden yhdistämiseksi. Sektoreiden yhdistämisellä on avainrooli uusiutuvien energialajien käyttöstrategiassamme. Aina silloin, kun tuuli- ja aurinkoenergialla syntyy ylimääräistä sähköä, sitä voidaan hyödyntää eri tavoin, kuten vedyn tuotannossa, sähkön muuntamisessa lämmöksi tai akuissa sähköisen liikkuvuuden tarpeisiin. Vattenfall investoi laitoksiin, joissa tuotetaan vihreää vetyä käytettäväksi teollisuudessa tai kuljetusalalla.

Tuulivoima ja ympäristö

Tuulivoiman suurin ympäristökuormitus ajoittuu rakennusvaiheeseen laitteiden valmistuksen ja kuljetuksen vuoksi. Laadimme ympäristöselosteen (EPD), jonka avulla arvioidaan sekä maa- että merituulivoimahankkeiden vaikutuksia. Tuulivoimasta ei koidu hiilidioksidipäästöjä energian tuotannon yhteydessä, ja se on EU-maiden nopeimmin kasvava energialaji.

Tuulivoiman EPD

Laadimme ympäristöselosteen (EPD), jonka avulla arvioidaan tuulivoimahankkeiden vaikutuksia.

Tuulivoimapuisto Swinford Isossa-Britanniassa

Asiaan liittyvä sisältö

Aurinkopaneelit

Aurinkoenergia on olennainen osa kestävää ja fossiilitonta energiajärjestelmää.

Vesivoimalaitos Tuggen Ruotsissa

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian lähde.

Voimalaitos Diemen

Toimitamme maakaasua yli 1,7 miljoonalle loppukuluttajalle.

Katso ikkuna

Helikopteri – merituulipuisto Horns Rev 3 Tanskassa

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö.

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.