Tuulivoima

Tuulivoiman nopea kasvu on tapahtumassa.

Uusiutuva energia on avain fossiilittomaan tulevaisuuteen

Yhteiskunnan ilmastonmuutoksen ehkäisytarpeen myötä uusiutuvan energian tuotanto kasvaa edelleen. Tuulivoima yksinään vastaa nyt 16 prosentista Euroopan sähköntuotannosta. Energia-ala lähestyy käännekohtaa; nykyisin tuuli- ja aurinkovoima ovat usein edullisimmat tavat tuottaa uutta sähköä. Koko energiajärjestelmä käy läpi muutosta, ja tuulivoima on yksi tärkeimmistä energialajeista pyrittäessä irtautumaan hiilestä.

Markkinajohtaja tuulienergian alalla

Vattenfallin tavoite on selvä. Haluamme mahdollistaa elämän ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven aikana. Uuden uusiutuvan tuotantokapasiteetin laajentaminen ja integroiminen on keskeinen osa tätä missiota. Tähtäämme vahvaan maa- ja merituulivoiman portfolioon yhdistettynä aurinko- ja akkuteknologiaan - jotta saamme säilytettyä vahvan roolin Euroopan energiasiirtymässä.

Kelluvat tuulivoimapuistot

Seuraava suuri edistysaskel tuulivoiman alalla ovat kelluvat tuulivoimapuistot. Ne ovat tuulivoimaloita, joiden perustuksia ei ole kiinnitetty merenpohjaan. Tutkimme tätä innovatiivista tekniikkaa Skotlannissa tavoitteenamme tuottaa uusiutuvaa sähköä myös syvänveden alueilla.

Merituulivoima on vetytalouden perusta

Suuren huipunkäyttöaikansa ansiosta merituulivoima sopii erityisen hyvin fossiilittoman vedyn tuotantoon. Siksi Vattenfall tutkii parhaillaan useita projekteja ja aloitteita eri puolilla Eurooppaa ja on perustajajäsen AquaVentus-hankkeessa, jonka tavoitteena on asentaa 10 GW offshore-vetykapasiteettia Saksan Pohjanmerelle vuoteen 2035 mennessä. Uskomme, että fossiilittomasta vedystä tulee kilpailukykyinen vuoteen 2030 mennessä. Tämä saavutetaan yhdistämällä mittakaava, standardisointi ja innovaatiot vetyä tuottavissa merituulivoimapuistoissa.

Pieni hiilijalanjälki

Tuulivoima kasvaa nopeasti, ja Vattenfall etsii keinoja tuuliturbiinien hiilijalanjäljen pienentämiseksi entisestään. Katso lisää tältä videolta (englanniksi).

Vattenfallilla on käynnissä kasvusuunnitelma uusiutuvan kapasiteetin nelinkertaistamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä Vattenfallilla on käytössään noin 3 GW tuulivoimakapasiteettia ja yli 50 tuulivoimapuistoa Euroopassa.

Esimerkkejä lippulaivaprojekteistamme

Hollandse Kust, maailman ensimmäinen vapaarahoitteinen merituulivoimapuisto

1,5 GW Hollandse Kust Zuid -merituulivoimapuiston rakentaminen aloitettiin kesällä 2021. Vuoteen 2023 mennessä Hollannin rannikolle rakennetaan tuulivoimapuisto, joka on maailman ensimmäinen ilman valtionapua rakennettu merituulivoimapuisto. Tuulipuiston tuottama fossiilivapaa energia hyödyttää sekä kotitalouksia, yrityksiä että teollisia kumppaneita. Vattenfall rakentaa Hollandse Kust Zuidia yhdessä teollisuuskumppaninsa BASFin kanssa.

Kriegers Flakin merituulivoimapuisto

Kriegers Flakin merituulivoimapuiston kapasiteetti on 604 MW, mikä tekee siitä Tanskan ja Skandinavian suurimman merituulivoimapuiston.

Käyttöönotostaan vuonna 2021 lähtien se on lisännyt Tanskan tuulivoiman tuotantoa 16 prosentilla, ja sen 72 merituuliturbiinia pystyvät kattamaan noin 600 000 tanskalaisen kotitalouden vuotuisen energiankulutuksen.

Blaklidenin ja Fäbodbergetin maatuulivoimapuisto

Pohjois-Ruotsissa sijaitseva Blakliden Fäbodbergetin tuulivoimapuisto on Vattenfallin tähän mennessä suurin maatuulivoimapuisto. Hieman yli miljardin kilowattitunnin vuosituotanto vastaa noin 220 000 ruotsalaisen kotitalouden kulutusta.

Rakennustyöt alkoivat vuonna 2018, ja tuulivoimapuisto aloitti kaupallisen tuotannon keväällä 2022. Koska turbiinit ovat aiempaa pidempiä, niiden käyttöikä on pidempi ja sekä kuljetuksessa että materiaalien valinnassa on selvästi humioitu ympäristönäkökulma, seuraavien 30 vuoden kokonaispäästöjen arvioidaan olevan vain 8 grammaa hiilidioksidia kilowattituntia kohden.

Tuulivoimapuisto sijaitsee Åselen ja Lyckselen kunnissa, aivan napapiirin eteläpuolella. Monien roottorin siipien kuljetus ja rakennustyöt olivat haastavia, kun lämpötila laski ajoittain jopa -30 C-asteeseen, mutta kaikki 84 tuuliturbiinia on nyt asennettu ja ne toimivat.

Kaksi merituulivoimapuistoa Norfolkin rannikolle

Vattenfall suunnittelee Norfolkin rannikolle kahta merituulivoimapuistoa, jotka voisivat tuottaa sähköä yli 3,9 miljoonaan Ison-Britannian kotiin. Norfolk Vanguard ja Norfolk Boreas ovat seuraavan sukupolven tuulivoimapuistoja.

Yhteistyössä yhteisöjen, toimitusketjun, osaajien ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa olemme suunnitelleet hankkeita, jotka voivat tuoda todellisia kestäviä etuja – sekä Norfolkille että Isolle-Britannialle.

Vattenfall rakentaa Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan merituulivoimapuiston

Vattenfall on aloittanut yhteishankkeen Metsähallituksen kanssa Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan merituulivoimapuiston rakentamiseksi ja operoimiseksi. Korsnäsiin, Suomen länsirannikolle rakennettavan puiston nimellinen kapasiteetti tulee olemaan 1,3 GW ja mahdollinen vuosituotanto 5 TWh.

Valmistuttuaan Korsnäsin tuulivoimapuisto tuottaa uusiutuvaa energiaa määrän, joka vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuosikulutusta tai noin 250 000 sähköllä lämmitetyn omakotitalon vuosikulutusta Suomessa. Tuulivoimapuisto on toimintavalmis 2030-luvun alussa.

Hybridienergiapuistoissa yhdistyvät akut, tuuli ja aurinko

Akut tasapainottavat sähköverkon vakautta ja varastoivat fossiilitonta sähköä. Vattenfall yhdistää nämä kolme teknologiaa Haringvlietin energiapuistossa Alankomaissa. Katso video (englanniksi).

Katso video: Energiaa tuulivoimalla

Voimme saada suuria määriä energiaa tuulesta. Mutta miten se todella toimii, kun aina ei tuule? Futuristi Hannes Sjöblad tapaa tutkijoita, keksijöitä ja visionäärejä, jotka kaikki pyrkivät löytämään tulevaisuuden ilmastoratkaisuja.

Tuulivoimapuistomme

Lue lisää Vattenfallin maa- ja merituulivoimapuistoista, niiden sijainneista ja muista tiedoista.

Uutisia tuulivoimasta

Horns rev tuulipuisto

Vattenfall rakentaa Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan merituulivoimapuiston

Vattenfall on aloittanut yhteishankkeen Metsähallituksen kanssa Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan merituulivoimapuiston rakentamiseksi ja operoimiseksi. Korsnäsiin, Suomen länsirannik...

Lue koko artikkeli

Ruotsin hallitus myöntää luvan Kriegers Flakin tuulivoimalalle

Vattenfall on tyytyväinen Ruotsin hallituksen päätökseen myöntää rakennuslupa ruotsalaisen Kriegers Flakin merituulipuistolle.

Lue koko artikkeli
Merituulipuisto Aberdeenissä

Maailman ensimmäinen vetykaasua tuottava merituulivoimala saa 9,3 miljoonaa puntaa innovaatiotukea

Vattenfall on saanut 9,3 miljoonaa puntaa innovaatiotukea Ison-Britannian hallituksen Net Zero Innovation Portfolio Low Carbon Hydrogen Supply 2 -rahastolta.

Lue koko artikkeli

Tuulen, auringon ja akkuvarastoinnin synergiaedut

Tuulivoima ja aurinkoenergia täydentävät hyvin toisiaan. Aurinkoenergia toimii parhaiten kesällä, jolloin tuulivoiman tuotanto on usein vähäisempää, kun taas tuulivoiman tuotanto on tehokkainta talvella, jolloin aurinkoenergiaa saadaan vähän. Uusiutuvissa hybridivoimaloissa saamme eniten irti aurinko-, tuuli- ja akkuteknologian yhteisestä potentiaalista ja voimme tukea kantaverkkojärjestelmän tasapainottamista. 

Alankomaissa rakennamme parhaillaan aurinkovoimapuistoa Haringvlietin tuulivoimapuiston yhteyteen. Siihen yhdistetään akkuvarastointilaitos, joka tukee uusiutuvan energian integrointia järjestelmään. 

Tuuli - sähköistämisen polttoaine

Ilmaston suojelemiseksi ei riitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään sähkösektorilla, vaan samoin on toimittava myös kuljetusalalla, lämmityksessä ja teollisuudessa. Uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön integrointia näihin sektoreihin teknologiaa hyödyntämällä kutsutaan sektoreiden yhdistämiseksi. Sektoreiden yhdistämisellä on avainrooli uusiutuvien energialajien käyttöstrategiassamme. Aina silloin, kun tuuli- ja aurinkoenergialla syntyy ylimääräistä sähköä, sitä voidaan hyödyntää eri tavoin, kuten vedyn tuotannossa, sähkön muuntamisessa lämmöksi tai akuissa sähköisen liikkuvuuden tarpeisiin. Vattenfall investoi laitoksiin, joissa tuotetaan vihreää vetyä käytettäväksi teollisuudessa tai kuljetusalalla.

Tuulivoima ja ympäristö

Tuulivoiman suurin ympäristökuormitus ajoittuu rakennusvaiheeseen laitteiden valmistuksen ja kuljetuksen vuoksi. Laadimme ympäristöselosteen (EPD), jonka avulla arvioidaan sekä maa- että merituulivoimahankkeiden vaikutuksia. Tuulivoimasta ei koidu hiilidioksidipäästöjä energian tuotannon yhteydessä, ja se on EU-maiden nopeimmin kasvava energialaji.

Ympäristöseloste

Laadimme ympäristöselosteen (EPD), jonka avulla arvioidaan hankkeiden vaikutuksia (englanniksi).

Asiaan liittyvä sisältö

Aurinkopaneelit

Aurinkoenergia on olennainen osa kestävää ja fossiilitonta energiajärjestelmää.

Vesivoimalaitos Tuggen Ruotsissa

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian lähde.

Voimalaitos Diemen

Toimitamme maakaasua yli 1,7 miljoonalle loppukuluttajalle.

Katso ikkuna

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Vaaleatukkainen tyttö ulkona

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.