Ydinvoima

Ydinpolttoaineen hankinta

Vattenfall asettaa korkeat vaatimukset polttoaineen hankinnalle.Tämä on pitkäjänteinen pyrkimys, jossa keskeistä on jatkuva parantaminen. Erilaiset polttoaineet asettavat erilaisia haasteita, mutta toimimme aina järjestelmällisesti pitäen mielessä pitkän aikavälin tavoitteemme. 
 
Uraaniin liittyviä haasteita ovat seuraavat: 

  • kaivostyöntekijöiden terveydenhuolto ja turvallisuus
  • paikalliset vaikutukset pohjaveteen
  • alkuperäiskansojen oikeudet
  • maaperän puhdistaminen
  • uraanivarat ovat ajan myötä jakautuneet tasaisesti Namibian, Kanadan, Australian, Kazakstanin ja Venäjän kesken. 

Vattenfall tarkastaa ja hyväksyy ydinpolttoaineen toimittajat ennen toimitusten aloittamista. Hyväksymisprosessiin kuuluu useita vaiheita, kuten varsinaiset paikan päällä tehtävät tarkastukset, joilla varmistetaan, että toimittaja huomioi asianmukaisesti muun muassa laadun, ympäristön, työolosuhteet, ihmisoikeudet ja vaikutuksen paikalliseen yhteisöön. 
 
Hyväksymisprosessiin sisältyy myös säännöllisiä tarkastustoimintoja, kuten maan (eli tuotantolaitoksen sijainnin) ja alakohtaisten riskien ja toimittajan käytäntöjen arviointi sekä käytäntöjen toteuttaminen heidän raporttiensa mukaan. Lisäksi kaikkiin vuoden 2008 jälkeen allekirjoitettuihin, ydinpolttoainetta koskeviin sopimuksiin sisältyy YK:n Global Compact -periaatteisiin viittaava lauseke. 
 
Vattenfall on aktiivinen jäsen Maailman ydinenergiajärjestön hankkeessa "Corporate Social Responsibility at Mining and Other Fuel Cycle Facilities" (Yhteiskuntavastuu kaivostoiminnassa ja muissa polttoainekiertoon liittyvissä laitoksissa). 

Asiaan liittyvä sisältö

Ydinvoimalaitos

Ydinvoimalla on merkittävä rooli yhteiskunnan sähköistämisessä fossiilittomasti.

Lämpövoimalaitos Idbäcksverket Ruotsissa

Valvomme biomassan hankintaa varmistaaksemme, että se on ympäristön kannalta kestävää.

Hiili

Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuutamme kivihiilen toimitusketjussa.