Tutustu siihen, miten käytämme vetyä tänään poistaaksemme hiilen teollisuudesta, jotta sinä voit elää fossiilivapaasti huomenna.

Fossiilivapaan tulevaisuuden edelläkävijä

Nainen esittelee tehtaan mallikappaleita

Vattenfall pyrkii vähentämään teollisuuden hiilipäästöjä muun muassa korvaamalla fossiiliset polttoaineet fossiilivapaalla vedyllä, josta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä.

Fossiilivapaata vetyä tuotetaan jakamalla vesi vetyyn ja happeen elektrolyysillä, joka toimii fossiilivapaista lähteistä saatavalla sähköllä. Tämä on merkittävä edistysaskel verrattuna tapaan, miten suurin osa vedystä tuotetaan nykyään – maakaasun höyryreformoinnilla, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Oman toimintamme hiilipäästöjen vähentämisen lisäksi edistysaskeleemme fossiilivapaan vedyn kehittämisessä auttaa muuttamaan teollisuudenaloja paljon laajemminkin ja vähentämään niiden hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Fossiilivapaalla vedyllä on merkittävä rooli energiasiirtymässä, sillä se voi toimia energianlähteenä ja korvata fossiilisia polttoaineita laajasti kuljetussektorilla sekä teräs-, kemian- ja polttoaineentuotannossa.

Yhteinen ponnistus suuremman vaikutuksen saavuttamiseksi

HYBRITin pilottitehdas Luulajassa, Ruotsissa

Jotta voimme luoda pysyviä muutoksia, meidän on ajateltava perinteisten rajojen yli. Jakamalla asiantuntemustamme ja tekemällä yhteistyötä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa voimme kehittää uraauurtavia fossiilivapaalla vedyllä toimivia ratkaisuja, jotka auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme fossiilivapaasta elämästä yhden sukupolven aikana.

HYBRIT on yksi monista fossiilivapaista vetyhankkeistamme. HYBRIT on lyhenne sanoista Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, ja se on teräsvalmistaja SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja Vattenfallin yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on poistaa hiili teräksenvalmistuksen arvoketjusta. Ensimmäinen fossiilivapaan teräksen toimitus on jo tehty Volvo Trucksille, ja pyrimme siihen, että fossiilivapaa teräs on saatavilla kaupallisilla markkinoilla vuoteen 2026 mennessä.

Fossiilivapaa tulevaisuus on mahdollista, ja olemme vasta alussa

Lentokoneen moottori

HYBRIT-hanke on vain yksi monista tavoista, joilla pyrimme saavuttamaan tavoitteemme fossiilivapaasta elämästä yhden sukupolven aikana. Pyrimme myös vähentämään polttoaineiden ilmastovaikutuksia.

Yhteistyössä PREEMin kanssa tutkimme fossiilivapaan vedyn käyttöä laajamittaisessa biopolttoaineen tuotannossa.

Tutkimme yhdessä SASin, Shellin ja LanzaTechin kanssa maailman ensimmäisen synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen (SAF) tuotantoa LanzaJetTM ”Alcohol to Jet” - menetelmällä suuressa mittakaavassa Ruotsissa.

Fossiilivapaa vety tarjoaa monia mahdollisuuksia, ja kumppanuuksiemme kautta tutkimme niitä monilla rintamilla.

Katso myös