Vattenfall on integroitu energiayhtiö, jonka liiketoiminnan keskipisteenä on asiakas.

Uskomme, että kestävä kasvu ohjaa meidät tulevaisuuteen. 
 
Seuraavassa kuvaillaan liiketoimintamallimme ja arvo, jota tuotamme sidosryhmillemme soveltamalla kansainvälisen Integrated Reporting (IR) -puitekehyksen kuutta pääomapanosta.  

Liiketoimintamme

Sähköntuotanto 

Vattenfall tuottaa sähköä monenlaisista energialähteistä, mukaan lukien vesi, ydinvoima, hiili, maakaasu, tuuli, aurinko, biomassa ja jätteet. Hankkiudumme aktiivisesti eroon fossiilipohjaisesta energiantuotannosta ja investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen

Sähkönjakelu 

Toimitusvarmuuden takaaminen edellyttää hyvin toimivia sähkönjakeluverkkoja ja älykkäiden verkkoratkaisujen kehittämistä. Vattenfall tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden syöttää kantaverkkoon itse tuottamaansa sähköä. Tällöin heistä tulee niin sanottuja "kuluttaja-tuottajia", jotka sekä ostavat että myyvät sähköä. Vattenfall ylläpitää sähköverkkotoimintaa Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. (Huom! Stromnetz Berlin luovutettiin Berliinin osavaltiolle 1.7.2021.) Sähkönjakelu on säänneltyä monopolitoimintaa, jota valvovat kansalliset kantaverkosta vastaavat viranomaiset. 

Sähkön, lämmön ja maakaasun myynti 

Vattenfall myy sähköä, lämpöä ja maakaasua kuluttajille ja yritysasiakkaille. Keskitymme asiakaskokemuksen optimointiin tarjoamalla erilaisia hinta- ja palvelumalleja ja tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuksia ympäristövaikutuksensa vähentämiseen.

Kaukolämpö

Vattenfall on Euroopan suurimpia kaukolämmön tuottajia ja jakelijoita, ja sen asiakkaita ovat kotitaloudet ja teollisuusyritykset suurkaupungeissa. Yhteistyössä kaupunkien ja alueiden kanssa edistämme siirtymistä kohti fossiilittomia lämmitysratkaisuja, kuten integroimalla kolmannen osapuolen ylimääräisen tai hukkalämmön kaukolämpöverkkoihimme.

Energiapalvelut ja hajautettu tuotanto

Vattenfall tarjoaa energiapalveluja, joihin kuuluvat akkuvarasto, verkkopalvelut, sähköautojen latausratkaisut, aurinkopaneelit, lämpöpumput ja älykkäät mittarit. Tarjoamme myös markkinapaikkoja, joilla asiakkaat voivat ostaa ja myydä sähköä, sekä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat optimoida energian käyttöään ja käyttää käteviä ja älykkäitä energiaratkaisuja. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vattenfallin toimet edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nämä ovat 17 maailmanlaajuista tavoitetta, jotka yli 150 maata otti käyttöön vuonna 2015. Vaikka hallitukset ovat ottaneet tavoitteet käyttöön, uskomme vahvasti, että yrityksillä ja eri teollisuudenaloilla on ratkaiseva rooli siinä, missä määrin nämä tavoitteet saavutetaan. 
 
Vuonna 2016 nimesimme kuusi kestävän kehityksen tavoitetta, jotka ovat olennaisimpia Vattenfallille ja joihin pystymme eniten vaikuttamaan maailmanlaajuisesti. Niitä sovelletaan sisäisesti ja sidosryhmiimme, ja ne heijastuvat myös strategiaamme. 

Ensisijaiset YK-tavoitteemme

7

Kohtuuhintainen ja puhdas energia

9

Teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri

11

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

12

Kestävä kulutus ja tuotanto

13

Toiminta ilmaston hyväksi

17

Kumppanuus tavoitteiden saavuttamiseksi

Vattenfall edistää monia muitakin kestävän kehityksen tavoitteita, mukaan lukien ihmisoikeuksia tukevat tavoitteet, sekä paikallisella tasolla että epäsuorasti toimitusketjumme välityksellä. 

Katso myös

Vattenfallin strategia vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Hajautetut energiaratkaisut ovat meille strateginen painopiste.