CO2 -tiekartta

Ilmastoneutraalius on tapahtumassa.

Kohtaamme haasteen

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Käynnissä on suuri ponnistus maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 °C:seen, mikä edellyttäisi, että maailma saavuttaa vuosien 2030 ja 2050 välillä hiilidioksidin nettopäästöjen nollatason. Saavuttaakseen fossiilittomuuden yhden sukupolven aikana Vattenfallin on pienennettävä hiilidioksidipäästöjään kaikkialla arvoketjussa – ja siten siitä tulee totta. Teemme tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyötä asiakkaiden, kumppaneiden, viranomaisten ja kaupunkien kanssa. Tavoitteena on ilmastoneutraalius oman toimintamme sekä toimittajiemme ja asiakkaidemme toiminnan osalta. Toimintasuunnitelmamme on nimeltään CO2-tiekartta.

Katso video: Lämpötoimintojen CO2-tiekartta

Vuonna 2019 Vattenfall vähensi hiilidioksidipäästöjään neljällä miljoonalla tonnilla ja vuonna 2020 seitsemällä miljoonalla tonnilla. Videolla Tuomo Hatakka selittää Vattenfallin lämpötoimintojen CO2-tiekarttaa fossiilivapauden saavuttamiseksi (englanniksi).

Oman liiketoimintamme päästöjen vähentäminen

Fossiiliset polttoaineet eivät ole pitkäaikainen vaihtoehto yhteiskunnalle, joka haluaa saavuttaa ilmastoneutraaliuden, eikä Vattenfallille tulevaisuudessa. Ruskohiili ja kivihiili eivät enää sovi strategiaamme. Luopumalla ruskohiilitoiminnasta vuonna 2016 onnistuimme laskemaan vuosittaiset CO2-kokonaispäästöt 84 miljoonasta tonnista 23 miljoonaan tonniin vuonna 2017. Nämä lukemat ovat laskeneet edelleen noin 19 miljoonaan tonniin vuonna 2019 Hampurin lämpöliiketoiminnan myynnin sekä Hollannin Hemweg 8:n ja Berliinin Reuter C:n käytöstä poistamisen myötä vuonna 2019. Vattenfall on päättänyt luopua kokonaan hiilestä lämmöntuotannossaan Saksassa vuoteen 2030 mennessä. Alankomaissa tähän tavoitteeseen on päästy jo vuonna 2020. Vuonna 2020 vähensimme päästöjämme noin 19 miljoonasta tonnista arviolta 12 miljoonaan tonniin hiilidioksidia. Moorburgin hiilivoimalan aikaistettu sulkeminen vaikutti suotuisasti vähennykseen.

Pohjoismaissa Vattenfallin liiketoiminnan päästöt ovat jo nyt pienet, sillä lähes 100 prosenttia sen sähköntuotannosta perustuu uusiutuvaan vesivoimaan ja vähäpäästöiseen ydinvoiman tuotantoon. Pyrimme täyteen ilmastoneutraaliuteen Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä, myös lämpöliiketoiminnan osalta.

Lokakuussa 2019 Science Based Targets Initiative (SBTi) -ohjelma hyväksyi Vattenfallin uudet tavoitteet päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä ja antoi siten ulkopuolisen vahvistuksen sille, että ne vastaavat ilmastotutkimuksiin perustuvaa tavoitetta maapallon lämpenemisen rajoittamisesta kahteen Celsius-asteeseen.

Toimittajiemme päästöjen vähentäminen

Vattenfall pyrkii aina mahdollisuuksien mukaan vähentämään Scope 3 -päästöjään. Teemme tätä elinkaariarvioinneista saatujen päästötietojen tukemina, ja käymällä jatkuvaa keskustelua toimittajien kanssa pyrimme yhdessä vähentämään näitä päästöjä. Esimerkiksi: otamme tähtäimeen strategiset toimittajat, ja vaadimme heiltä tietoja ilmastotekijöiden hallinnasta, samalla kun etsimme mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen uusia sopimuksia solmiessamme. Esittelemme ympäristövaatimuksia julkisissa tarjouspyynnöissämme, ja tuemme sekä käynnistämme yhteisiä hankkeita päästöjen vähentämiseksi kaikkialla toimitusketjussa.

Asiakkaiden päästöjen vähentäminen

Vattenfallin kaasuasiakkaat aiheuttavat myös merkittävän määrän kasvihuonekaasupäästöjä. Teemme töitä, jotta asiakkaamme voisivat helposti ja edullisesti ottaa käyttöön ilmastoälykkäämpiä elintapoja. Tämä tarkoittaa, että kehitämme jatkuvasti hajautettujen energiaratkaisujen portfoliotamme, kuten aurinkopaneeleja, lämpöpumppuja ja akkuja, ja tarjoamme asiakkaillemme helpompia tapoja tehdä tietoisia, taloudellisesti edullisia ja ilmastoälykkäitä päätöksiä lämmitystarpeisiinsa.

Haluamme tarjota asiakkaille helpomman tavan tehdä ilmastoälykkäitä päätöksiä, niin että he voivat vapautua fossiilisten polttoaineiden käytöstä yhden sukupolven aikana.

Myös Science Based Targets Initiative (SBTi) -ohjelma on hyväksynyt Vattenfallin suunnitelman asiakkaiden päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä ja todennut, että se vastaa sitä, mikä on ilmastotutkimusten mukaan tarpeen maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi kahteen Celsius-asteeseen.

Lapset leikkivät

Haluamme tarjota asiakkaille helpomman tavan tehdä ilmastoälykkäitä päätöksiä, niin että he voivat vapautua fossiilisten polttoaineiden käytöstä yhden sukupolven kuluessa.


Asiakkaiden auttaminen heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa

Olemme sitoutuneet vähentämään ilmastovaikutuksia koko arvoketjussa keskittyen erityisesti auttamaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme vähentämään päästöjään ja saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Olemme laajentaneet tuotetarjontaamme kotitalous- ja yritysasiakkaille, jotta he voisivat pienentää jalanjälkeään ja/tai tuottaa energiaa itse. Esimerkkejä ovat alhainen CO2-lämpö ja sähkön käyttö, sähköajoneuvojen latausratkaisut, aurinkokatokset, lämpöpumput, älytermostaatit, älykodit ja paljon muuta. Pyrimme tarjoamaan tuotteidemme ilmastoketjun läpinäkyvyyttä elinkaariarvioinneilla ja ympäristöselosteella (EPD). Teemme myös yhteistyötä paljon energiaa käyttävien alojen kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi teollisten prosessien sähköistämisen kautta.

Uskomme, että Ruotsi voi olla edelläkävijä tällä alalla, sillä sen sähkö on verrattain edullista, eikä sen tuottamiseen ole käytetty käytännössä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Sähköistämisellä voidaan saavuttaa mahdollisia CO2-säästöjä jopa yhdeksän miljoonaa tonnia vuodessa Ruotsin teräs-, sementti- ja jalostusteollisuudessa. Myös jalostamoissa on mahdollista tuottaa uusiutuvia polttoaineita ja säästää kuusi miljoonaa tonnia vuodessa kuljetusalalla. Tuemme myös liikennesektorin sähköistämistä ottamalla johtavan roolin latausinfrastruktuurin kehittämisessä. Tämä on avainasemassa fossiilisten polttoaineiden käytön asteittaisessa lopettamisessa ja kaikkien hiilidioksidipäästöjen kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa kaikilla markkinoilla.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä uusiutuvan lämmön ja lämmön varastoinnin yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuden joustavaan lämmön- ja sähköntuotantoon, jonka CO2-päästöt ovat vähäiset.  Yhteistyössä Uppsalan, Berliinin ja Amsterdamin kaupunkien kanssa suunnittelemme sellaisia keinoja saavuttaa ilmastoneutraalius, jotka samalla tekevät mahdolliseksi toteuttaa asiakkaidemme odotukset edullisesta sähkön ja lämmön toimituksesta.

Asiaan liittyvä sisältö

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Sähköauton latauspiste

Vattenfallilla on yli 10 000 sähköautojen latauspistettä Pohjois-Euroopassa.