CO2 -tiekartta

Nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä on tapahtumassa.    

Kohtaamme haasteen

Logo - Science Based Targets

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Käynnissä on suuri ponnistus maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 °C:seen, mikä edellyttäisi, että maailma saavuttaa vuosien 2030 ja 2050 välillä hiilidioksidin nettopäästöjen nollatason. Saavuttaakseen fossiilittomuuden Vattenfallin on pienennettävä hiilidioksidipäästöjään kaikkialla arvoketjussa – ja siten siitä tulee totta. Teemme tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyötä asiakkaiden, kumppaneiden, viranomaisten ja kaupunkien kanssa. Tavoitteena ovat nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä oman toimintamme sekä toimittajiemme ja asiakkaidemme toiminnan osalta. Olemme sitoutuneet vähentämään päästöjämme 1,5 °C:n tavoitteen mukaisesti, ja meille on myönnetty "Science Based Targets Initiative" -ohjelman mukainen sertifikaatti syyskuussa 2021. Toimintasuunnitelmamme on nimeltään CO2-tiekartta.

CO2-päästöjen intensiteetti

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500

Hiilidioksidi-intensiteetti: grammaa hiilidioksidiekvivalentteja kilowattituntia kohden (gCO2e/kWh)

 

CO2-intensiteetti sähkön- ja lämmöntuotannon yhteydessä kuvaa sitä, kuinka paljon hiilidioksidia (CO2) syntyy tuotettaessa yksi kilowattitunti sähköä tai lämpöä.

 

CO2-tiekartta

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Runsaasti vaivaa nähdään ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kasvihuonekaasupäästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä ja nettonolla saavutettava vuosisadan toisella puoliskolla.

Vattenfall on sitoutunut noudattamaan Science Based Targets Initiative -ohjelmassa määritettyä 1,5 asteen kehityskaarta. Kaaviosta nähdään ennuste siitä, miten vähennämme päästöjen intensiteettiä ajan mittaan 1,5 asteen kehityskaaren mukaisesti. Vuoteen 2017 verrattuna olemme vähentäneet päästöjämme 43 % vuoteen 2025 mennessä ja 77 % vuoteen 2030 mennessä. Koko arvoketjumme saavuttaa päästöjen nettonollatason vuoteen 2040 mennessä.

Kaikki loput päästöt neutralisoidaan negatiivisilla päästöillä.

 

 

 

Oman liiketoimintamme päästöjen vähentäminen

Fossiiliset polttoaineet eivät ole pitkäaikainen vaihtoehto yhteiskunnalle, joka haluaa saavuttaa ilmastoneutraaliuden, eikä Vattenfallille tulevaisuudessa. Ruskohiili ja kivihiili eivät enää sovi strategiaamme. Luopumalla ruskohiilitoiminnasta vuonna 2016 onnistuimme laskemaan vuosittaiset CO2-kokonaispäästöt 84 miljoonasta tonnista 23 miljoonaan tonniin vuonna 2017. Nämä lukemat ovat laskeneet edelleen noin 19 miljoonaan tonniin vuonna 2019 Hampurin lämpöliiketoiminnan myynnin sekä Hollannin Hemweg 8:n ja Berliinin Reuter C:n käytöstä poistamisen myötä vuonna 2019. Vattenfall on päättänyt luopua kokonaan hiilestä lämmöntuotannossaan Saksassa vuoteen 2030 mennessä. Alankomaissa tähän tavoitteeseen on päästy jo vuonna 2020. Vuonna 2020 vähensimme päästöjämme noin 19 miljoonasta tonnista arviolta 12 miljoonaan tonniin hiilidioksidia. Moorburgin hiilivoimalan aikaistettu sulkeminen vaikutti suotuisasti vähennykseen. Vuonna 2021 vähensimme päästöjämme entisestään noin 10 miljoonaan tonniin.

Pohjoismaissa Vattenfallin liiketoiminnan päästöt ovat jo nyt pienet, sillä lähes 100 prosenttia sen sähköntuotannosta perustuu uusiutuvaan vesivoimaan ja vähäpäästöiseen ydinvoiman tuotantoon. Pyrimme täyteen ilmastoneutraaliuteen Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä, myös lämpöliiketoiminnan osalta.

Syyskuussa 2021 Science Based Targets Initiative (SBTi) -ohjelma hyväksyi Vattenfallin uudet tavoitteet päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä ja antoi siten ulkopuolisen vahvistuksen sille, että ne vastaavat ilmastotutkimuksiin perustuvaa tavoitetta maapallon lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 Celsius-asteeseen.

Toimittajiemme päästöjen vähentäminen

Fossiilivapaaseen elämään tähtäävällä strategiallamme on koko arvoketjun näkökulma. Tämä tarkoittaa, että meidän ei tarvitse työskennellä määrätietoisesti pienentääksemme ainoastaan omaa jalanjälkeämme, vaan myös tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme jalanjälkeä. Tärkeänä askeleena kohti fossiilivapaata tulevaisuutta Vattenfall on asettanut 50 %:n vähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä tuotteiden ja palveluiden toimitusketjujen päästöille, jotka kattavat kaikki toimittajatasot. Pyrimme tavoitteeseen käymällä vuoropuhelua toimittajien kanssa ja tekemällä ilmastoälykkäitä päätöksiä hankintoja tehdessämme. Esimerkiksi valittuihin tarjouksiin sisältyy ilmastomittareita ja palkitsemisohjelmia, tutkimme vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla on pienempi jalanjälki, ja optimoimme resurssien käyttöämme. Pyrimme sähköistämään tuotantoprosesseja vähentääksemme sekä oman toimitusketjumme että yhteiskunnan hiilipäästöjä.

Asiakkaiden päästöjen vähentäminen

Vattenfallin fossiilista kaasua käyttävät asiakkaat aiheuttavat myös merkittävän määrän kasvihuonekaasupäästöjä. Fossiilisesta kaasusta luopuminen lämmityskäytössä manner-Euroopan markkinoillamme on yksi tärkeimmistä strategisista painopistealueistamme. Teemme töitä, jotta asiakkaamme voisivat helposti ja edullisesti ottaa käyttöön ilmastoälykkäämpiä elintapoja. Tämä tarkoittaa, että kehitämme jatkuvasti hajautettujen energiaratkaisujen, kuten lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja akkujen, valikoimaamme. Autamme asiakkaitamme tekemään tietoon perustuvia, taloudellisesti hyödyllisiä ja ilmastoälykkäitä päätöksiä lämmitystarpeisiinsa, jotta he voivat vapautua fossiilisista polttoaineista.

Myös Science Based Targets Initiative (SBTi) -ohjelma on hyväksynyt Vattenfallin suunnitelman asiakkaiden Scope 3 -päästöjen vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä ja todennut, että se vastaa sitä, mikä on ilmastotutkimusten mukaan tarpeen maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi reilusti alle 2 Celsius-asteeseen. Vuoteen 2040 mennessä portfoliomme saavuttaa nettonollapäästöt ja vuoteen 2045 mennessä fossiilivapauden.

Lapset leikkivät

Haluamme tarjota asiakkaille helpomman tavan tehdä ilmastoälykkäitä päätöksiä, niin että he voivat vapautua fossiilisten polttoaineiden käytöstä.


Asiakkaiden auttaminen heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa

Olemme sitoutuneet vähentämään ilmastovaikutuksia koko arvoketjussa keskittyen erityisesti auttamaan asiakkaitamme ja kumppaneitamme vähentämään päästöjään ja saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Olemme laajentaneet tuotetarjontaamme kotitalous- ja yritysasiakkaille, jotta he voisivat pienentää jalanjälkeään ja/tai tuottaa energiaa itse. Esimerkkejä ovat alhainen CO2-lämpö ja sähkön käyttö, sähköajoneuvojen latausratkaisut, aurinkopaneelit, lämpöpumput, älytermostaatit, älykodit ja paljon muuta. Pyrimme tarjoamaan tuotteidemme ilmastoketjun läpinäkyvyyttä elinkaariarvioinneilla ja ympäristöselosteella (EPD). Teemme myös yhteistyötä paljon energiaa käyttävien alojen kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi teollisten prosessien sähköistämisen kautta.

Uskomme, että Ruotsi voi olla edelläkävijä tällä alalla, sillä sen sähkö on verrattain edullista, eikä sen tuottamiseen ole käytetty käytännössä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Sähköistämisellä voidaan saavuttaa mahdollisia CO2-säästöjä jopa yhdeksän miljoonaa tonnia vuodessa Ruotsin teräs-, sementti- ja jalostusteollisuudessa. Myös jalostamoissa on mahdollista tuottaa uusiutuvia polttoaineita ja säästää kuusi miljoonaa tonnia vuodessa kuljetusalalla. Tuemme myös liikennesektorin sähköistämistä ottamalla johtavan roolin latausinfrastruktuurin kehittämisessä. Tämä on avainasemassa fossiilisten polttoaineiden käytön asteittaisessa lopettamisessa ja kaikkien hiilidioksidipäästöjen kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa kaikilla markkinoilla.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä uusiutuvan lämmön ja lämmön varastoinnin yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuden joustavaan lämmön- ja sähköntuotantoon, jonka CO2-päästöt ovat vähäiset.  Yhteistyössä Uppsalan, Berliinin ja Amsterdamin kaupunkien kanssa suunnittelemme sellaisia keinoja saavuttaa ilmastoneutraalius, jotka samalla tekevät mahdolliseksi toteuttaa asiakkaidemme odotukset edullisesta sähkön ja lämmön toimituksesta.

Asiaan liittyvä sisältö

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Sähköauton latauspiste

Vattenfallilla on yli 10 000 sähköautojen latauspistettä Pohjois-Euroopassa.