Hajautetut ratkaisut

Edistysaskelia hajautetuissa energiaratkaisuissa on tapahtumassa.

Hajautettujen energiajärjestelmien lisääntyvän käytön tukeminen

Vattenfall tarjoaa tuote- ja palveluratkaisuja kestävään ja tehokkaaseen energiantuotantoon ja -kulutukseen. Tarjoamme erilaisia hajautettuja energiaratkaisuja useimmilla markkina-alueillamme, mukaan lukien sähköautojen lataaminen, paikallinen voimantuotanto, kuten aurinkopaneelit katolla, ja lämmitysratkaisut, mukaan lukien lämpöpumput, ja säilytysteknologiat. Vattenfall tarjoaa myös räätälöityjä hajautettuja ja integroituja energiaratkaisuja kiinteistönomistajille.

Aurinkopaneelit katolla

Autamme asiakkaitamme kehittämään vähähiilisiä rakennuksia.

Autamme asiakkaitamme kehittämään vähähiilisiä rakennuksia, alueita ja kaupunkeja, sekä parannamme energiatehokkuutta tarjoamalla integroituja energiaratkaisuja lämmitykseen ja jäähdytykseen, hajautettuun tuotantoon, varastointiin, sähköautojen lataamiseen ja energiahuoltoon.

Integroidut ja hajautetut energiaratkaisut ovat Vattenfallille strateginen painopiste. Järjestelmät, jotka integroivat paikallisen tuotannon, ylimääräisen lämmityksen/jäähdytyksen, varastoinnin ja kulutuksen sekä suuren mittakaavan keskitetyt laitokset, tukevat hajautettujen energiajärjestelmien käytön lisäämistä rakennuksissa ja alueilla. Kunnat, yhtiöt ja kuluttajat tarvitsevat yhä enemmän kumppaneita, jotka neuvovat, suunnittelevat, asentavat, käyttävät ja rahoittavat integroituja energiaratkaisuja. Lämpö on integroitujen energiaratkaisujen luonnollinen keskipiste, ja sillä on keskeinen rooli myös harvemmin asutuilla alueilla.

Akkujen varastointijärjestelmä

Energian varastointi ja kantaverkon vakaus kuuluvat uuteen energiajärjestelmään. Vattenfall edistää siirtymistä uuteen energiajärjestelmään ja tukee uusiutuvan energian integroinnin lisäämistä. Akkujen varastoinnilla on erittäin tärkeä osa, ja Vattenfall on jo käynnistänyt useita akkuhankkeita. Tuulivoimapuistojen yhteydessä käytettävät suuret akut auttavat pienentämään kustannuksia sekä tuulivoimapuistossa että akkulaitoksella jakamalla saman infrastruktuurin ja tarjoavat samalla joustavuutta verkko-operaattorille. Lisäksi akut tarjoavat fossiilittomia varastointiratkaisuja asiakkaiden tiloissa ja keskeytymätöntä sähkönsyöttöä datakeskuksiin korvaamalla dieselgeneraattorit.

Akun avulla kuluttajat saavat myös kulutuksestaan joustavampaa tasaamalla kulutushuippuja. Kulutushuippujen tasaus merkitsee sähkönkulutuksen vähentämistä ajankohtina, jolloin kysyntä on suurimmillaan. Tämä pienentää kustannuksia.

Katso myös

Nainen ja polkupyörä

Meillä on vastuu yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksistamme.

Puiden latvat

Ympäristövastuulla on vaikutusta yrityksen menestykseen.

Kaksi työntekijää

Tiedostamme moninaiset vaikutuksemme yhteiskunnassa.