Kestävä tuotanto

Fossiilittomien ratkaisujen kehittäminen on tapahtumassa.

Fossiilitonta sähköä suuressa mittakaavassa

Saavuttaaksemme tavoitteemme fossiilittomasta elämästä muutamme tuotantoportfoliotamme ja autamme asiakkaita saamaan lisää virtaa elämäänsä ilmastoälykkäämmillä tavoilla. Luovumme fossiilisista polttoaineista ja investoimme uusiutuviin energiamuotoihin ja kehitämme uusia tapoja varastoida energiaa.

Vattenfall tuottaa sähköä ja lämpöä monista energialähteistä, mukaan lukien vesi, tuuli, aurinko, biomassa, jätteet, ydinvoima, hiili ja maakaasu. Vattenfall on yksi Euroopan suurimmista fossiilittoman sähkön tuottajista. Luovumme hiilestä polttoaineena kaikissa lämpövoimaloissamme vuoteen 2030 mennessä.

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Yhdistämällä aurinkovoiman ja tuulivoimapuistot voimme pitää kustannukset kurissa ja minimoida ympäristökuormituksen.

Vesi

Vesivoima antaa suuria määriä vakaata uusiutuvaa sähköä ja auttaa tasapainottamaan määrältään vaihtelevaa tuotantoa. Vesivoimalat aiheuttavat tuskin lainkaan päästöjä, niihin ei liity polttoainekuluja ja niillä on pitkä taloudellinen käyttöaika. Käytössämme on yli 100 omistamaamme vesivoimalaa, joista valtaosa sijaitsee Ruotsissa sekä joitain Suomessa ja Saksassa. Vesivoiman osuus Vattenfallin kokonaissähköntuotannosta on suuri, ja se on merkittävin uusiutuvan energian lähde sekä Vattenfallin tuotannossa että Euroopan energiajärjestelmässä.

Ydinvoima

Ydinvoima aiheuttaa elinkaarensa aikana vähän CO2-päästöjä ja sopii vakaaseen sähkön massatuotantoon. Polttoaine-, käyttö- ja huoltokustannukset ovat tavallisesti pienet. Tehostamme jatkuvasti pyrkimyksiämme mahdollisimman korkean turvallisuustason ja toimitusvarmuuden saavuttamiseksi. Vattenfall pyrkii säilyttämään johtavan aseman ydinvoiman turvallisuudessa, koska olemme vastuussa suuren yleisön, ydinvoimaloissa työskentelevien ja ympäristön suojelusta.

Tuuli

Tuulivoima muodostaa tällä hetkellä 16 % Euroopan sähköntuotannosta. Energiateollisuus on lähestymässä käännekohtaa. Tällä hetkellä tuuli- ja aurinkoenergia ovat halvimmat energian tuotantotavat, ja tuulivoimasta on tullut yksi tärkeimmistä energianlähteistä hiilestä irtautumiseen pyrittäessä. Vuonna 2020 Vattenfall otti käyttöön 334 MW uusiutuvaa energiantuotantoa, ja yli 3 000 MW rakennetaan parhaillaan.

Energialähteemme

Vattenfall tuottaa sähköä ja lämpöä monista energialähteistä. Pyrimme aktiivisesti eroon fossiilipohjaisesta tuotannosta.

Aurinko

Aurinkovoima on uusiutuva energialähde, joka on helppo asentaa ja vaatii vähän käyttö- ja huoltotöitä. Lisäksi aurinkovoimajärjestelmillä on pitkä käyttöikä. Tutkimme edelleen aurinkovoimateknologian uusia mahdollisuuksia, ja esimerkiksi yhdistämällä aurinkovoiman ja tuulivoimapuistot voimme pitää kustannukset kurissa ja minimoida ympäristökuormituksen, kun hyödynnämme olemassa olevaa infrastruktuuria. Suunnittelemme uusien aurinkovoimapuistojen rakentamista osana pyrkimyksiämme monipuolistaa portfoliotamme.

Biomassa

Uusiutuvana energialähteenä biopolttoaine vapauttaa poltettaessa vain saman verran hiilidioksidia kuin se on sitonut itseensä kasvuvaiheessa. Biokaasun ja biometaanin lisäksi 'biopolttoaine'-termi kattaa myös metsätalouden jäännösmateriaalit, puunjalostusteollisuuden jäännöstuotteet, kuten sahanpurun, ja käsittelemättömät puujäämät ja nopeakasvuisista istutuksista saatavat tuotot.

Asiaan liittyvä sisältö

Lapset leikkivät

CO2-tiekartta vie meitä kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Sähköauton latauspiste

Vattenfallilla on yli 10 000 sähköautojen latauspistettä Pohjois-Euroopassa.

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Katso myös

Punakeltaverkkoperhonen

Meille luonnon ja sen monimuotoisuuden suojelu on keskeinen painopistealue

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Uusiutuvan energian tuottajana meillä on tärkeä rooli kiertotalouteen siirtymisessä.