Kestävä tuotanto

Tavoitteemme on tehdä elämästä mahdollista ilman fossiilisia polttoaineita  yhden sukupolven kuluessa. 

Tehdäksemme elämästä ilman fossiilisia polttoaineita totta muutamme omaa tuotantoportfoliotamme ja autamme asiakkaitamme elämään ilmastoälykkäämmin. Luovumme fossiilisista polttoaineista ja investoimme uusiutuviin energiamuotoihin ja kehitämme uusia tapoja varastoida energiaa.

Vattenfall tuottaa sähköä ja lämpöä monista energialähteistä, mukaan lukien vesi, tuuli, aurinko, biomassa, jätteet, ydinvoima, hiili ja maakaasu. Vattenfall on yksi Euroopan suurimmista fossiilittoman sähkön tuottajista. Luovumme hiilestä polttoaineena kaikissa lämpövoimaloissamme vuoteen 2030 mennessä.

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Yhdistämällä aurinkovoiman ja tuulivoimapuistot voimme pitää kustannukset kurissa ja minimoida ympäristökuormituksen.

Vesi

Vesivoima antaa suuria määriä vakaata uusiutuvaa sähköä ja auttaa tasapainottamaan määrältään vaihtelevaa tuotantoa. Sen lisäksi, että vesivoima aiheuttaa tuskin lainkaan päästöjä, siihen ei liity polttoainekuluja ja voimalaitoksilla on pitkä taloudellinen käyttöaika. Käytössämme on yli 100 omistamaamme vesivoimalaa, joista valtaosa sijaitsee Ruotsissa ja joitain Suomessa ja Saksassa. Vesivoiman osuus Vattenfallin kokonaissähköntuotannosta on noin 30 %, ja se on merkittävin uusiutuvan energian lähde sekä Vattenfallin tuotannossa että Euroopan energiajärjestelmässä.

Ydinvoima

Ydinvoima aiheuttaa elinkaarensa aikana vähän hiilidioksidipäästöjä ja sopii vakaaseen sähkön massatuotantoon. Polttoaine-, käyttö- ja huoltokustannukset ovat tavallisesti pienet. Tehostamme jatkuvasti pyrkimyksiämme mahdollisimman korkean turvallisuustason ja toimitusvarmuuden saavuttamiseksi. Vattenfall pyrkii säilyttämään johtavan aseman ydinvoiman turvallisuudessa, koska olemme vastuussa suuren yleisön, ydinvoimaloissa työskentelevien ja ympäristön suojelusta.

Tuuli

Tuulivoima on uusiutuva energialähde, josta ei sen eliniän aikana aiheudu periaatteessa lainkaan CO2-päästöjä eikä polttoainekustannuksia. Vattenfall haluaa olla johtava yritys tuulivoiman kehittämisessä, rakentamisessa ja käytössä, ja olemme asettaneet tavoitteeksemme tuottaa 4 GW tuulivoimaa vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä Vattenfall käyttää 1070 tuuliturbiinia, joiden yhteenlaskettu asennuskapasiteetti on 2,75 GW 46:ssa maa- ja 11 merituulivoimapuistossa Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mikä tekee meistä yhden maailman johtavista merituulivoiman tuottajista.

Energialähteemme

Vattenfall tuottaa sähköä ja lämpöä monista energialähteistä. Pyrimme aktiivisesti eroon fossiilipohjaisesta tuotannosta.

Aurinko

Aurinkovoima on uusiutuva energialähde, joka on helppo asentaa ja vaatii vähän käyttö- ja huoltotöitä ja jonka järjestelmillä on pitkä käyttöikä. Tutkimme edelleen aurinkovoimateknologian ja akkuvarastoinnin uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi yhdistämällä aurinkovoiman ja tuulivoimapuistot voimme pitää kustannukset kurissa ja minimoida ympäristökuormituksen hyödyntämällä olevassa olevaa infrastruktuuria. Suunnittelemme uusien aurinkovoimapuistojen rakentamista osana pyrkimyksiämme monipuolistaa portfoliotamme.

Biomassa

Biomassa on myös uusiutuvan energian lähde, joka voi sisältää mitä tahansa aina peltoenergiasta maa- tai metsätalouden jäämiin ja jätteeseen. Kun sähköntuotannossa käytetään fossiilisten polttoaineiden sijasta biomassaa, hiilidioksidipäästöt pienentyvät merkittävästi ja asianmukaisesti käsitelty biomassa on pitkällä aikavälillä hiilineutraalia. Biomassaresurssit ovat maantieteellisesti hajallaan, ja poliittinen riski on rajallinen. Käytämme usein läheltä hankittuja polttoaineita, kuten haketta, risuja ja sahojen sivutuotteita, maisemansuojelun tuotteita ja kompostijätettä.

Asiaan liittyvä sisältö

Lapset leikkivät

CO2-tiekartta vie meitä kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Sähköauton latauspiste

Vattenfallilla on yli 10 000 sähköautojen latauspistettä Pohjois-Euroopassa.

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Katso myös

Suuret putket voimalaitoksessa

Pyrkimyksemme CO2-päästöjen vähentämiseksi minimiin ovat hyvin monimuotoisia.

Kaloja

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.

Merituulipuiston rakentaminen – Kentish Flats

Olemme sitoutuneet resurssien kestävään käyttöön.