Kuljetusalan sähköistäminen

Kuljetusalan sähköistyminen muuttaa tulevaisuuttamme.

Sähköistäminen ja sähköisen liikkuvuuden ratkaisut ovat ratkaisevia tekijöitä pyrittäessä vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Olemme Vattenfallilla sitoutuneet yhteiskunnan sähköistämiseen keinona kääntää ilmastonmuutoksen suunta. Sähköistämisestä tulee ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen yrityksissä, teollisuudessa, asiakkaiden elämässä ja yhteiskunnassa kokonaisuutena mahdollistaen fossiilisten polttoaineiden korvaamisen uusiutuvalla ja ilmastoneutraalilla energialla. Sähköistyminen on käynnissä kaikilla aloilla mutta etenkin alueilla, joilla voimme saavuttaa suurimmat edut.

Kuljetus vastaa karkeasti kolmasosasta maailman energiankulutusta. Tämä tekee kuljetusalasta keskeisen pyrittäessä toteuttamaan kestävämpää energiajärjestelmää.

Tapoja vaihtaa suuntaa

Vattenfall odottaa, että sähköisellä liikkuvuudella on ratkaiseva rooli monien tänään kohtaamiemme, energian käyttöön ja kaupungistumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Helppokäyttöinen latausinfrastruktuuri on edellytys siirtymiselle sähköautojen käyttöön.

Sähköautojen latausinfrastruktuuri

Jotta voidaan vastata sähköautojen kasvavaan lataustarpeeseen, on välttämätöntä laajentaa latauspisteiden infrastruktuuria. Vattenfall on mukana useissa latausinfran laajennusprojekteissa investoimalla julkisiin ja nopean latauksen pisteisiin tai myymällä niitä. Pikalatauspisteissä sähköauton akku voidaan ladata nollasta 80 prosenttiin noin 20 minuutissa.

Ruotsissa Vattenfall rakentaa itse ja yhdessä kumppaneiden kanssa julkisia ja pikalatausasemia strategisiin paikkoihin ympäri maata. Alankomaissa Vattenfall operoi tällä hetkellä yli 6 700 julkista sähköautojen latauspistettä Amsterdamissa ja useissa muissa kaupungeissa. Saksassa operoimme hitaita latauspisteitä, lähinnä Berliinissä. Lisäksi Vattenfallilla on latauspisteitä Pohjois-Norjassa. Keskustelemme jatkuvasti yritysten, kaupunkien ja kuntien kanssa kestävän latausinfrastruktuurin kehittämiseksi.

Yli 250 000 sähköauton kuljettajaa on jo käyttänyt InCharge-latauspisteitä kaikilla markkina-alueillamme, ja lähes 1 800 000 latausjaksoa vuodessa osoittaa selvästi, että sähköautoilusta ja latauksesta on tulossa uusi normaali.

Vattenfallin valikoimassa on myös yksinkertaisia ja älykkäitä latauslaatikoita sähköautojen omistajille, organisaatioille ja yrityksille, jotka haluavat tarjota sähköautojen latausmahdollisuuden työntekijöilleen, vuokralaisilleen ja vierailleen. Vattenfallilla on yhteensä noin 30 000 latauspistettä Pohjois-Euroopassa.

Sähköisen liikkuvuuden aloitteet

Lue lisää latausratkaisuista sähköautoille, linja-autoille ja kuorma-autoille

Asiaan liittyvä sisältö

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Hajautetut energiaratkaisut ovat meille strateginen painopiste.

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Katso myös

Niitty

Edessämme olevat haasteet vaativat nopeita toimenpiteitä, ja me Vattenfallilla olemme valm...

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.