Kuljetusalan sähköistäminen

Kuljetusalan sähköistyminen muuttaa tulevaisuuttamme.

Sähköistäminen ja sähköisen liikkuvuuden ratkaisut ovat ratkaisevia tekijöitä pyrittäessä vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Olemme Vattenfallilla sitoutuneet yhteiskunnan sähköistämiseen keinona kääntää ilmastonmuutoksen suunta. Sähköistämisestä tulee ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen yrityksissä, teollisuudessa, asiakkaiden elämässä ja yhteiskunnassa kokonaisuutena mahdollistaen fossiilisten polttoaineiden korvaamisen uusiutuvalla ja ilmastoneutraalilla energialla. Sähköistyminen on käynnissä kaikilla aloilla mutta etenkin alueilla, joilla voimme saavuttaa suurimmat edut.

Kuljetus vastaa karkeasti kolmasosasta maailman energiankulutusta. Tämä tekee kuljetusalasta keskeisen pyrittäessä toteuttamaan kestävämpää energiajärjestelmää.

Tapoja vaihtaa suuntaa

Vattenfall odottaa, että sähköisellä liikkuvuudella on ratkaiseva rooli monien tänään kohtaamiemme, energian käyttöön ja kaupungistumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Helppokäyttöinen latausinfrastruktuuri on edellytys siirtymiselle sähköautojen käyttöön.

Sähköisen liikkuvuuden aloitteet

Lue lisää latausratkaisuista sähköautoille, linja-autoille ja kuorma-autoille.

Asiaan liittyvä sisältö

Tuuliturbiini ja aurinkopaneelit

Muutamme omaa energiantuotantoamme kestävään suuntaan.

Aurinkopaneelit katolla

Hajautetut energiaratkaisut ovat meille strateginen painopiste.

Voimalaitos

Sähköistäminen on keino vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Katso myös

Suuret putket voimalaitoksessa

Pyrkimyksemme CO2-päästöjen vähentämiseksi minimiin ovat hyvin monimuotoisia.

Puiden latvat

Ympäristövastuulla on vaikutusta yrityksen menestykseen.

Investoimme uusiutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamiseen.